Astronomicentrum är nu öppet!

Under det gångna halvåret har ett projekt i Astronomisk Ungdoms regi startats upp under namnet Nationellt resurscentrum för astronomi, Astronomicentrum. Projektbidrag söktes från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och bidraget beviljades. Frida Backjanis tillträdde 1 januari 2016 som projektledare och har sedan dess arbetat med att startat upp projektet.

Nu är hemsidan klar (www.astronomicentrum.se) och fylld med pysseltips och laborationshandledningar för lärare, färdiga föreläsningar som ideella från Astronomisk Ungdoms håller ute i skolor, allt i enlighet med kursplanerna. Det finns även en stor tipsbank med rymdtematiska filmer, spel, böcker, hemsidor och appar för att inspirera unga till att utforska rymden på fritiden, utanför skolan. Hemsidan kommer att vara levande och fyllas på efterhand så att inget missas på rymdhorisonten.

Astronomicentrum har skapats för att:

  • Underlätta för lärare att undervisa i astronomi.
  • Ge astronomiundervisning större plats i skolor runt om i Sverige.
  • Peppa ideella föreläsare till att utvecklas inom presentationsteknik
  • sprida astronomi till så många unga som möjligt, och väcka deras intresse för rymden.

Gå gärna in på hemsidan, surfa runt, föreslå föreläsare för din lärare och gotta ner dig i rymdtips!

 

Mikael Ingemyr föreläser på Europaskolan

Vad finns på Astronomicentrum?

Föreläsare

Astronomicentrum erbjuder föreläsningar till skolor runt om i Sverige alldeles gratis för att öka intresset kring astronomi. Föreläsarna gör detta ideellt och är alla medlemmar i Astronomisk ungdom. För åk 1-9 erbjuds föreläsningar som följer kursplanen och för gymnasiet finns det inspirationsföreläsningar för att informera och inspirera om hur man kan studera vidare inom astronomi. Målet med ideella föreläsare är att dels nå ut med astronomi till skolorna men även ge föreläsarna chansen att öva och utvecklas inom presentationsteknik.

Uppgifter

Den vetgiriges bäste vän: test och uppgifter. Här finns det samlat astronomiquiz och material där man kan testa sina kunskaper om rymden. Dessa uppgifter kan läraren använda som komplement till föreläsningar och laborationer och därmed göra lektionerna mer varierande. I framtiden kommer det även att finnas instuderingsfrågor och material som man kan förhöra varandra med.

Senaste nytt!

Astronomicentrum kommer att uppdateras kontinuerligt med det allra senaste inom astronomiundervisning. Nya program från UR, böcker som precis släppts eller rymdhemsidor som uppdaterats kommer alla presenteras i hemsidans ”Senaste Nytt”-blogg. Här kommer även nya föreläsare att presenteras och om det dyker upp rymdnyheter får du den bästa förklaringen kring vad som faktiskt hände, allt för att du ska kunna förklara fenomenet för dina elever eller klasskamrater.

Laborationer

För att göra astronomi roligt och undervisningen aktiv finns det massor av laborationer på Astronomicentrum. Man kan bygga raketer av PET-flaskor eller göra ett Hertzsprung-Russell-diagram. Det finns laborationer anpassade till alla årskurser och de inte allt för krångliga att genomföra i ett klassrum. Just länkar Astronomicentrum till laborationer från andra hemsidor men i framtiden kommer vi även att producera egna till hemsidan.

Tipsbank

Projektet har en vision om att göra Astronomicentrum till en plats dit även elever kan gå för att hitta rymdinspiration. Tipsbanken på Astronomicentrum är därför fylld med filmer, spel, appar, böcker, hemsidor och YouTube-kanaler som ska inspirera unga till att lära sig mer om astronomi. Tipsbanken är en plats där allt på internet som har med rymden att göra finns att tillgå, allt för att besökarna på hemsidan ska kunna fördjupa sina kunskaper om rymden.