Astronomisk Ungdoms Astronomistipendium

Vinter: ESO Astronomy Camp

Resestipendium till ESO Astronomy Camp.

Resa och deltagaravgift, värde ca 10 000 kr.