Håll kontakten med AU och dina gamla rymdvänner
Aulumni finns för att du som tidigare engagerad inom Astronomisk Ungdom ska kunna fortsätta följa förbundet och se vad som sker inom AU samtidigt som du kan bibehålla dina kontakter, relationer och nätverka med andra tidigare rymdintresserade likasinnade med gemensam bakgrund inom AU – aka aulumner. 

Kontakt: aulumni@astronomiskungdom.se

Verksamheter

Aulumni är under uppbyggnad och verksamheterna utökas med tiden. I nuläget bedriver Aulumni följande verksamheter.

  • Aulumnews: Då och då skickas nyhetsbrev ut på mail där ny och relevant information för aulumner delas med gällande vad som händer, ha hänt och ska hända inom Aulumni och Astronomisk Ungdom.
  • Aulumnföreläsningar: Aulumni innehar ett eget föreläsarregister där AU-anslutna föreningar och engagerade inom AU:s verksamheter kan boka föreläsare som håller föreläsare till AU-evenemang. Föreläsarna är aulumner med förflutet inom AU och besitter någon form av expertis inom något AU-relevant område. se länkar nedan om du vill boka föreläsning eller som aulumn bli föreläsare.
  • Återträffar: Ibland ordnar Aulumni och/eller en/några av dess medlemmar en återträff på lokal ort för att träffas, hänga med andra aulumner att dela goda AU-minnen. Om du är intresserad av att anordna en återträff, se nedan. 
  • Fristående evenemang: Aulumni anordnar även aulumnevenemang som inte tillhör någon stående verksamhet, exempel på sådana kan vara  evenemang som går i  samband med att AU firar jubileum. 
  • Nätverkande: För att aktivt kunna nätverka och hålla kontakten har Aulumni en LinkedIN-grupp för sina medlemmar. 

Är du aulumn som skulle vilja föreläsa på AU-evenemang?

Vill du boka en aulumnföreläsare till ditt läger, din förening, rymdforskarskola eller annan AU-verksamhet?


Saknar du dina gamla rymdvänner? 

Aulumn! Håll astronomiintresset vid liv
Glöm inte att även bli medlem i Astronomisk Ungdoms moderorganisation
Svenska Astronomiska Sällskapet. 

Aulumn! Bli också rymdhjälte
Det har alltid legat varmt om hjärtat för AU att alla ska kunna delta på evenemang oavsett ekonomiska förhållanden. För att stödja de medlemmar som inte kan delta utan ekonomisk hjälp finns understödsfonden. Vid donation om minst 2000 blir du en rymdhjälte!

Varukorg