Aulumni är Astronomisk Ungdoms alumniförening, med syfte att vara ett socialt nätverk för tidigare ideellt aktiva förbundsmedlemmar samt bevara kunskap inom och stödja Astronomisk Ungdom. Målgruppen för Aulumni är tidigare ideellt aktiva medlemmar i Astronomisk Ungdom, med tonvikt på individer 26 år och äldre.

Bli medlem i Facebook-gruppen här: https://www.facebook.com/groups/aulumni/

I den gruppen finns sen en länk till det officiella Bli medlem-formuläret för själva föreningen.

Varukorg