Kallelse: Årsmöte 2016

Härmed kallas alla medlemmar till Astronomisk Ungdoms årsmöte 2016, som kommer hållas den 6 mars kl 12:00 i Häggsalen, Uppsala universitet. Vissa kompletteringar kommer göras i handlingarna inför årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en...

Elias Waagaard vinnare av värvartävlingen

Den 7 december utlyste vi en tävling där den medlem som värvar flest nya medlemmar innan nyår vinner 3 biobiljetter. Syftet var att boosta förbundets möjligheter att nå 1000+ medlemmar innan nyår. Nu har vi äntligen sammanställt medlemslistan från december och räknat...

AU har lämnat in ett remissvar till regeringen

När nya lagar ska stiftas i Sverige tar det ofta en viss tid. Det beror på att processen är ganska lång: 1. regeringen ska tillsätta en statlig utredning och utfärda ett sk. kommittédirektiv som beskriver utgångspunkterna och ramarna för det arbetet, 2. utredningen...

IAU:s NameExoWorlds-tävling är avgjord

Under sommarhalvåret i år har det pågått en process, och tävling, för att namnge 20 system av stjärnor och exoplaneter. AU utlyste en tävling bland våra medlemmar för att föreslå namn på ett system, och vinnaren och det vinnande förslaget offentliggjordes i mitten av...