Årskrönika: Astronomisk Ungdoms 2018

Varje nyår sedan 2015 skriver AU:s förbundsordförande en krönika över det år som gått. Det ger varje medlem möjlighet att få inblick i hur den högste förtroendevalde ser på Astronomisk Ungdom och den utveckling som skett under året. I år är det dags för Måns Holmberg...

AU äger nu domänen au.se

Ibland sker förändringar och förbättringar inom AU av mer formell eller teknisk art. Det är sällan vi skriver om dem i nyhetsflödet, men under december månad, efter ca 3 års långsiktigt arbete, slutfördes äntligen en alldeles fantastisk förbättring på IT-sidan. Sedan...

Axel Öhman Wiberg mottagare av Astronomistipendiet 2018

Sedan 2013 har svenskar deltagit i ESO Astronomy Camp och sedan 2014 har Svenska Astronomiska Sällskapet, Astronomisk Ungdoms moderförbund, delat ut ett årligt resestipendium dit. Från 2018 är det dock Astronomisk Ungdom som delar ut resestipendiet, kallat...