CanSat

CanSat Sverige är en lärarfortbildning inom rymdteknik, rymdfysik och astronomi med syfte att öka mängden rymdrelaterade ämnen i klassrummen på högstadie- och gymnasienivå. Material för detta är under utveckling.