CanSat

CanSat

CanSat Sverige är en lärarfortbildning inom rymdteknik, rymdfysik och astronomi med syfte att öka mängden rymdrelaterade ämnen i klassrummen på högstadie- och gymnasienivå. Lärarmaterialet är utvecklat av Astronomisk Ungdom efter en modell framtagen av ESA – den europeiska rymdorganisationen. Syftet med materialet är att lärare ska få utökade kunskaper om rymdapplicerad programmering, elektronik, teknik och fysik. Den röda tråden i laborationerna är att eleverna ska kunna bygga en egen CanSat (Can Satellite) – en rymdsond som får plats i en 33 cl burk. Med sin CanSat kan man sen tävla nationellt och internationellt i ESA:s CanSat tävling. Mer information om den nationella uttagningen kommer.

Introduktion till materialet

Huvuddelen av denna fortbildning består av 6 labbar. Dessa går igenom elektronik, programmering av en mikrokontroller och allmän programmering. I de första 4 labbarna används elektronik och programmeringsspråket C, de sista 2 labbarna använder ingen elektronisk utrustning och använder språket Python. Det finns också ett par appendix till labbarna som handlar om relaterade ämnen som lödning, fallskärmar och felsökning av kod. Sist finns 3 teoretiska dokument om är menade att ge en bakgrund till delar av arbetet i de övriga labbarna. Har du några frågor eller funderingar kring materialet eller fortbildningen tveka inte att höra av dig till cansat@au.se.

Frågor maila: cansat@au.se

Översikt över materialet

 
 

Arduino laborationer

 
Laboration 1 – Börja använda Arduino
 
Laboration 2 – Göra mätningar med en sensor
 
Laboration 3 – Sparar data på ett SD-kort
 
Laboration 4 – Data överföring med radio
 

Python laborationer

 
Laboration 5 – Databehandling
 
Laboration 6 – Tidsserieanalys
 

Appendix

 
Appendix 1 – Debugging
 
Appendix 2 – Lödning och montering
 
Appendix 3 – Fallskärmar
 
Appendix 4 – Extra komponenter

Laborationer

Till varje laborations finns två instruktioner, en för elever och en mer utförlig för lärare. Dessutom finns tillhörande lärarhandledning till varje laboration som innehåller lite extra information och tips.

Teori

Här finns tre förberedda föreläsningar som kan användas i undervisning. Syftet med föreläsningarna är att ge en fördjupning i astronomi, atmosfärsfysik och rymdväder för att ge eleverna bättre förståelse för vad de gör under laborationerna.