Förbundsstyrelse

Måns Holmberg

Måns Holmberg

Förbundsordförande

Måns är 24 år, bor i Uppsala och studerar teoretisk partikelfysik vid Uppsala Universitet. Ursprungligen kommer han från Leksand, där han under sin gymnasietid deltog i Utställningen Unga Forskare och vann resestipendiet Intel ISEF tillsammans med sin klasskamrat. Under sina studier har han tillbringat en sommar på CERN, där han forskade på framtidens acceleratorteknik. På fritiden engagerar sig Måns även ideellt som ledamot i Unga Forskare. Genom sitt arbete som förbundsorförande vill Måns bidra till att alla ungdomar med ett rymdintresse i Sverige ska ha tillgång till AU och därigenom få möjligheten att utveckla sitt intresse och träffa andra likasinnade människor.

Edvin Lindkvist

Edvin Lindkvist

Ständig sekreterare

Edvin är en driven person som med sitt stora intresse för rymden och teknik valde att påbörja studierna till civilingenjör i rymdteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Efter att ha funnit Astronomisk Ungdom har hans intresse för astronomi bara växt och den gemenskap kring rymden som skapats fyller honom med glädje. När Edvin blickar framåt hoppas han spridda denna fantastiska känsla till alla oavsett var man bor.

Robin Djerv

Robin Djerv

Ledamot

Robin studerar teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet samt även tidigare studerat i Tyskland. För närvarande läser han på masternivå med elektronik som inriktning. Tidigare har han nästan ända sedan AU:s grundande varit engagerad och deltagande. Utanför AU så är han en amatörastronom som med hjälp av transitmetoden letar efter exoplaneter.

Josefin Karlsson

Josefin Karlsson

Vice ordförande

Josefin är en nybliven student och rymdfantast. Under sommaren 2017 var hon en deltagare i Rymdforskarskolan, och har sedan dess engagerat sig i flera föreningar och varit projektledare för Marsresan 2018. Josefins intresse för astronomi väcktes tidigt, och nu vill hon arbeta för att hjälpa andra ungdomar i deras intresse.

Hugo Kvanta

Hugo Kvanta

Skattmästare

Hugo har varit aktiv inom förbundet sedan Rymdforskarskolan 2016, där en passion för AU föddes. Han har bland annat grundat en förening och arbetat med Rymdpodden. Under våren 2018 praktiserade han på rymdbasen Esrange och valde sedan att studera teknisk fysik vid Uppsala universitet. Hugo vill nu få chansen att hjälpa fler att inspireras av och utvecklas i AU.

Filippa Larsson

Filippa Larsson

Ledamot

Filippa läser andra året på den naturvetenskapliga linjen i Karlstad. Hon är en glad och positiv person som länge har haft ett stort intresse för rymden. Filippa upptäckte AU genom att delta i Rymdforskarskolan och det var något av det bästa hon någonsin upplevt då hennes intresse både blev stimulerat och fördjupat. Nu vill hon ge tillbaka så att andra kan utforska sitt rymdintresse genom de rymdrelaterade saker som hon själv fått uppleva.

Vilka är vi?

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse är förtroendevald av årsmötet, och är organisationens högst beslutande organ mellan årsmöten. Här kan du läsa mer om oss som sitter i AU:s förbundsstyrelse sedan senaste årsmötet.

Från vänster: Robin Djerv, Josefin Karlsson, Måns Holmberg, Filippa Larsson, Hugo Kvanta och Edvin Lindkvist.

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar med att se över verksamhetsplanen som fastställts av årsmötet och leda arbetet i förbundet under verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att rekrytera och arbetsleda personal och se över samtliga verksamheter som drivs av Astronomisk Ungdom under gällande verksamhetsår. Riktlinjerna för förbundsstyrelsens arbete bestäms av årsmötet och i förlängningen alla medlemmar i förbundet. Förbundsstyrelsen ser även över årsmöte och konferens, och arbetar för att god internkultur, öppenhet och demokrati hela tiden ska genomsyra AU som förbund. Inför kommande årsmöten ser förbundsstyrelsen över måldokument och strategier för förbundet, och ger därefter utvecklingsförslag till årsmötet på dessa områden inför kommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen arbetar också med att upprätthålla och se över en policy över förbundets arbete, utefter gällande värdegrund och det arbetssätt som bäst gynnas organisationen och dess aktiva.

Under årsmötet 2017 antogs en strategi och ett måldokument som gäller fram till årsskiftet 2018/2019 i Astronomisk Ungdom, och utifrån dessa dokument leder förbundsstyrelsen AU:s arbete. Det innebär konkret att vi arbetar för att genom de verksamheter som bedrivs inom AU öka barn och ungas möjligheter till ökad kunskap i astronomi och rymdteknik och förbättrade möjligheterna för unga att komma in i en social gemenskap med astronomi som samlingspunkt. Vi vill stödja och uppmuntra unga att engagera sig inom astronomi och ta vara på sitt intresse. Därför arbetar vi i förbundsstyrelsen med att synas bland medlemmarna, lyfta unga förebilder både i och utanför förbundet, och ansluta fler medlemsföreningar och även uppmuntra unga att starta nya medlemsföreningar. På så sätt väcks och sprids astronomiintresset hos unga i Sverige, samtidigt som barn och unga ges möjlighet till personlig utveckling och att utvecklas som ledare i civilsamhället.

Vi vill att AU ska vara en inkluderande organisation där alla är välkomna och ges möjligheter att utvecklas tillsammans, och våra ledord är kunskap, glädje, gemenskap och kompetens, vilket genomsyrar AU:s samtliga verksamheter. Vi arbetar för att AU ska växa för att på så sätt kunna nå alla barn och unga som är nyfikna på rymden och ge dem möjligheter att leva ut sitt astronomiintresse och lära sig mer redan från tidig ålder. AU:s vision är att vara den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse hos unga, och det gör vi genom att vara en plattform som uppmuntrar, inspirerar och ger unga möjligheter att utvecklas med sitt rymdintresse som bas.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som rör Astronomisk Ungdom, tankar kring förbundets utveckling eller idéer på nya verksamheter som du vill starta upp, eller gärna ser att förbundet driver. Vi berättar gärna om vårt arbete, om AU i stort och smått och diskuterar idéer och tankar mer er alla! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Du når förbundsstyrelsen på forbundsstyrelsen@au.se.

Om du undrar något kring specifika verksamheter eller har frågor som rör det operativa arbetet, såsom frågor kring verksamheter, bidrag, stipendier, deltagaravgifter eller liknande, eller om du vill uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret, så kontaktar du bäst kansliet på kansli@au.se eller 070 – 000 90 56.