Förbundsstyrelsen

2023

Vilka är vi?

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse är förtroendevald av årsmötet, och är organisationens högst beslutande organ. Här kan du läsa mer om oss som sitter i AU:s förbundsstyrelse sedan senaste årsmötet.

Om Gabriel Delerin

Gabriel, nu 23 år gammal och studerande vid LTH inom teknisk fysik, började sin resa med Astronomisk Ungdom efter att ha deltagit i Rymdforskarskolan 2017 i Göteborg. Hans engagemang i förbundet har vuxit stadigt, och efter två år i förbundsstyrelsen antog han ansvaret som organisationens femte förbundsordförande 2021. Gabriel har en stark tro på tillgänglighet inom Astronomisk Ungdom och arbetar beslutsamt för att göra rymden tillgänglig för alla, oavsett var i Sverige man befinner sig eller vilken socioekonomisk bakgrund livets lotteri tilldelat.

Kommittéer
 • Finanskommittén
 • Kommittén för rymdteknik

Gabriel Delerin

Förbundsordförande

”Astronomisk Ungdom ska vara en organisation som inspirerar varje medlem att oavbrutet utforska, att våga drömma stort och låta varje ny upptäckt bara vara början på nästa äventyr.”

Om Hasti Khodabakhshi

Hasti är 21 år gammal och läser kandidatprogrammet i fysik vid Stockholms Universitet. Hennes deltagande i Rymdforskarskolan 2019 blev startpunkten för hennes engagemang inom Astronomisk Ungdom och sedan dess har hon grundat och drivit en förening samt varit delaktig i flera olika områden inom förbundet. Detta blir hennes tredje år i förbundsstyrelsen och första år som vice förbundsordförande. Förutom detta är Hasti även distriktsordförande för Stockholmsdistriktet och företrädare för internationella samarbeten. Hasti brinner för att främja lärande och skapa en gemenskap för alla som är intresserade av rymden.

Kommittéer
 • Kommittén för internationellt samarbete
 • Finanskommittén

Hasti Khodabakhshi

Vice förbundsordförande
Företrädare för internationella samarbeten

”Nästa gång en ungdom vänder sin blick mot stjärnhimlen, ska Astronomisk Ungdom stå redo att välkomna dem med öppna armar på en gränslös resa genom vetenskap, gemenskap och en oändlig värld av möjligheter.”

Om Hugo Berg

Hugo är 21 år gammal, har en kandidat i Matematik och Datavetenskap och ska påbörja masterprogrammet i densamma vid University of Oxford. Från att han deltog i svenska och internationella astronomiolympiaden 2018 och 2019 har han varit engagerad i Hvitfeldtska Gymnasiets astronomiförening, Lahallsobservatoriet nära Göteborg samt varit med och organiserat astronomiolympiaden sedan 2021. Detta blir hans andra år i förbundsstyrelsen och första år som sekreterare, och är företrädare för Kommittéen för särskilda projekt.
Han är även medgrundare till och driver ett startup i England. Hugo brinner för att nära och främja ungas gnistor av rymdintresse till lågor av kunskap och glädje.

Kommittéer
 • Kommittén för särskilda projekt
 • Kommittén för internationellt samarbete

Hugo Berg

Ständig sekreterare
Företrädare för särskilda projekt

”Precis som rymden skall det inte finnas några gränser för hur långt unga kan nå. Astronomisk Ungdom ska på alla sätt möjliga öppna upp för utforskning och lärande om astronomi för alla våra medlemmar.”

Om Niklas Engelhardt Önne

Niklas är 22 år gammal, har en kandidat i fysik och påbörjar nu masterprogrammet i kvantfält- och strängteori vid Uppsala universitet. Hans väg genom AU började som deltagare i Rymdforskarskolan 2018 i Stockholm, varefter han blev helt fängslad av den härliga gemenskapen. Samma sommar startade han upp en astronomiförening, BLAST, på sin gymnasieskola, och har sedan dess varit engagerad i alla möjliga delar av AU; alltifrån föreningar och läger till distriktsstyrelser och Rymdforskarskolan. Nu sitter han i Förbundsstyrelsen som företrädare för utbildning och jobbar därmed för att stärka förbundets utbildande förmåga, både inom astronomi och rymdteknik, men även inom ledarskap och ideellt engagemang.

Kommittéer
 • Utbildningskommittén
 • Kommittén för nationell verksamhet

Niklas Engelhardt Önne

Skattmästare
Företrädare för utbildning

”Nyckeln till utveckling, både på en personlig nivå och som förbund, ligger i kunskap, erfarenhet och därmed utbildning. Astronomisk Ungdom ska verka för att ge alla medlemmar möjligheten att utvecklas.”

Om Linnea Berggren

Linnea är 21 år gammal och har varit medlem inom Astronomisk Ungdom sedan 2020. Hennes passion för astronomi och rymden har varit närvarande sedan tidigt ålder. Som en del av förbundsstyrelsen sitter Linnea som ansvarig för nationell verksamhet och hjälpa till att skapa banbrytande läger och sammankomster, som inspirerar och skapar nya förebilder för medlemmarna.
Linnea är en mångsidig person, som utöver sin passion för rymden ägnar sig åt teknikstudier på Chalmers, jobbar inom modeindustrin och är ständigt på jakt efter nya äventyr i världen.

Kommittéer
 • Kommittén för nationell verksamhet
 • Föreningskommittén

Linnea Berggren

Företrädare för nationell verksamhet

”Inom Astronomisk ungdom strålar vi alla tillsammans som stjärnor på natthimlen, där varje medlem bidrar till att skapa en vacker helhet.”

Om Fanny Johansson

Fanny är 20 år och pluggar Kandidatprogram i Biologi på Lunds Universitet. Hon introducerades till AU genom Rymdforkarskolan 2019 i Göteborg och har sedan dess skapat och drivit flera föreningar, suttit som distriktsordförande i Skånedistriktet samt arbetat i antal projektgrupper. Mandaten 2021-2022 var Fanny styrelseledamot i Förbundsstyrelsen, och är för mandaten 2023-2024 återigen tillbaka i styrelsen. Denna gången är hennes mål och ansvar inom Förbundsstyrelsen framförallt att stödja och främja medlemsföreningarna inom förbundet samt att bidra till att utveckla och förbättra deras verksamhet.

Kommittéer
 • Föreningskommittén
 • PR-kommittén

Fanny Johansson

Företrädare för föreningar

”Astronomisk Ungdom ska vara en organisation där alla, oavsett kunskap eller utbildning, kan ta del av föreningsgemenskapen och via föreningarna fortsätta utveckla sitt intresse för rymden.”

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar med att se över verksamhetsplanen som fastställts av årsmötet och leda arbetet i förbundet under verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att rekrytera och arbetsleda personal och se över samtliga verksamheter som drivs av Astronomisk Ungdom under gällande verksamhetsår. Riktlinjerna för förbundsstyrelsens arbete bestäms av årsmötet och i förlängningen alla medlemmar i förbundet.

Förbundsstyrelsen ser även över årsmöte och konferens, och arbetar för att god internkultur, öppenhet och demokrati hela tiden ska genomsyra AU som förbund. Inför kommande årsmöten ser förbundsstyrelsen över måldokument och strategier för förbundet, och ger därefter utvecklingsförslag till årsmötet på dessa områden inför kommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen arbetar också med att upprätthålla och se över en policy över förbundets arbete, utefter gällande värdegrund och det arbetssätt som bäst gynnas organisationen och dess aktiva. Under årsmötet 2017 antogs en strategi och ett måldokument som gäller fram till årsskiftet 2018/2019 i Astronomisk Ungdom, och utifrån dessa dokument leder förbundsstyrelsen AU:s arbete. Det innebär konkret att vi arbetar för att genom de verksamheter som bedrivs inom AU öka barn och ungas möjligheter till ökad kunskap i astronomi och rymdteknik och förbättrade möjligheterna för unga att komma in i en social gemenskap med astronomi som samlingspunkt. Vi vill stödja och uppmuntra unga att engagera sig inom astronomi och ta vara på sitt intresse. Därför arbetar vi i förbundsstyrelsen med att synas bland medlemmarna, lyfta unga förebilder både i och utanför förbundet, och ansluta fler medlemsföreningar och även uppmuntra unga att starta nya medlemsföreningar. På så sätt väcks och sprids astronomiintresset hos unga i Sverige, samtidigt som barn och unga ges möjlighet till personlig utveckling och att utvecklas som ledare i civilsamhället.

Vår vision

Astronomisk Ungdom ska vara den självklara vägen till inspiration och ett utvecklat rymdintresse hos barn och unga.

Vi vill att AU ska vara en inkluderande organisation där alla är välkomna och ges möjligheter att utvecklas tillsammans, och våra ledord är kunskap, glädje, gemenskap och kompetens, vilket genomsyrar AU:s samtliga verksamheter. Vi arbetar för att AU ska växa för att på så sätt kunna nå alla barn och unga som är nyfikna på rymden och ge dem möjligheter att leva ut sitt astronomiintresse och lära sig mer redan från tidig ålder. AU:s vision är att vara den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse hos unga, och det gör vi genom att vara en plattform som uppmuntrar, inspirerar och ger unga möjligheter att utvecklas med sitt rymdintresse som bas.

Kontakta oss!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som rör Astronomisk Ungdom, tankar kring förbundets utveckling eller idéer på nya verksamheter som du vill starta upp, eller gärna ser att förbundet driver. Vi berättar gärna om vårt arbete, om AU i stort och smått och diskuterar idéer och tankar mer er alla! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Du når förbundsstyrelsen på forbundsstyrelsen@au.se.

Om du undrar något kring specifika verksamheter eller har frågor som rör det operativa arbetet, såsom frågor kring verksamheter, bidrag, stipendier, deltagaravgifter eller liknande, eller om du vill uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret, så kontaktar du bäst kansliet på kansli@au.se eller 070 – 000 90 56.

Mötesprotokoll

Regelbundna styrelsemöten

2024

List item
List item
List item

2023

2023-09-10
2023-06-11
2023-04-17
2023-03-19
2023-01-29

2022

2022-09-18
2022-07-18
2022-06-14
2022-02-27
2022-01-23

2021

2021-10-03
2021-07-04
2021-06-09
2021-04-08

2020

Inga styrelsemöten hölls under 2020 på grund av COVID-19.

Konstituerande styrelsemöten

2023-05-07
2022-06-04
2021-05-02
2020-05-25
2019-06-16
2018-05-12
Varukorg