Förbundsstyrelse

Måns Holmberg

Måns Holmberg

Förbundsordförande

Måns är 25 år, kommer ursprungligen från Leksand och bor nu i Uppsala. Han har en masterexamen i fysik från Uppsala Universitet och skall till hösten fortsätta studera tillämpat matematik vid universitetet i Cambridge. Under sina studier har publicerat ett flertal artiklar samt spenderat en sommar på CERN. På fritiden engagerar sig Måns även ideellt som ledamot i Unga Forskare. Genom sitt arbete som förbundsorförande vill Måns bidra till att alla ungdomar med ett rymdintresse i Sverige ska ha tillgång till AU och därigenom få möjligheten att utveckla sitt intresse och träffa andra likasinnade människor.

Louise Drevinger

Louise Drevinger

Ständig sekreterare

Louise är 25 år och bor i Stockholm. Hon arbetare tidigare på Sveriges första rymdresebyrå, men studerar i nuvarande läge retorik på universitetet. Hennes intresse för rymden väcktes genom tv-serien Vintergatan, samma intresse som senare tog henne vidare till AU där hon idag hoppas på att arbeta för få fler unga att engagera sig – oavsett bakgrund eller kunskapsnivå.

Robin Djerv

Robin Djerv

Ledamot

Robin studerar teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet samt även tidigare studerat i Tyskland. För närvarande läser han på masternivå med elektronik som inriktning. Tidigare har han nästan ända sedan AU:s grundande varit engagerad och deltagande. Utanför AU så är han en amatörastronom som med hjälp av transitmetoden letar efter exoplaneter.

Josefin Karlsson

Josefin Karlsson

Vice ordförande

Josefin är universitetsstudent och rymdfantast. Sedan hennes deltagande i Rymdforskarskolan 2017 har hon engagerat sig i föreningsfrågorna, varit projektledare och leder nu arbetet för Rymdåret 2019. Josefins intresse för astronomi väcktes tidigt, och nu vill hon arbeta för att hjälpa andra ungdomar i deras intresse.

Kajsa Toftner

Kajsa Toftner

Skattmästare

Kajsa är 18 år och nybliven student från Rymdgymnasiet. Under gymnasietiden satt hon i skolans astronomiförenings styrelse och upptäckte då AU som hon efter tiden med LASER ville ge tillbaka till, driva framåt och arbeta mer med. Astronomi och rymdteknik är ett stort intresse för Kajsa och hon hoppas få fler att upptäcka spänningen i det.

Gabriel Delerin

Gabriel Delerin

Ledamot

Gabriels AU-resa tog fart efter Rymdforskarskolan i Göteborg 2017 i samband med grundandet av hans gymnasiums första Astronomiförening. Efter 9 månader som ordförande tog Gabriel sin gymnasieexamen inom naturvetenskap från ProCivitas Helsingborg, men har fortsatt vara aktiv inom förbundet. Kommande år fortsätter Gabriel sitt engagemang inom den nationella temaföreningen UAPFF och diverse projektgrupper, samtidigt som han nu axlar en roll i AU’s förbundsstyrelse där han hoppas kunna ta Astronomisk Ungdom till nya höjder.

Vilka är vi?

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse är förtroendevald av årsmötet, och är organisationens högst beslutande organ. Här kan du läsa mer om oss som sitter i AU:s förbundsstyrelse sedan senaste årsmötet.

Från vänster: Louise Drevinger, Robin Djerv, Måns Holmberg, Josefin Karlsson, och Gabriel Delerin.

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar med att se över verksamhetsplanen som fastställts av årsmötet och leda arbetet i förbundet under verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att rekrytera och arbetsleda personal och se över samtliga verksamheter som drivs av Astronomisk Ungdom under gällande verksamhetsår. Riktlinjerna för förbundsstyrelsens arbete bestäms av årsmötet och i förlängningen alla medlemmar i förbundet. Förbundsstyrelsen ser även över årsmöte och konferens, och arbetar för att god internkultur, öppenhet och demokrati hela tiden ska genomsyra AU som förbund. Inför kommande årsmöten ser förbundsstyrelsen över måldokument och strategier för förbundet, och ger därefter utvecklingsförslag till årsmötet på dessa områden inför kommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen arbetar också med att upprätthålla och se över en policy över förbundets arbete, utefter gällande värdegrund och det arbetssätt som bäst gynnas organisationen och dess aktiva.

Under årsmötet 2017 antogs en strategi och ett måldokument som gäller fram till årsskiftet 2018/2019 i Astronomisk Ungdom, och utifrån dessa dokument leder förbundsstyrelsen AU:s arbete. Det innebär konkret att vi arbetar för att genom de verksamheter som bedrivs inom AU öka barn och ungas möjligheter till ökad kunskap i astronomi och rymdteknik och förbättrade möjligheterna för unga att komma in i en social gemenskap med astronomi som samlingspunkt. Vi vill stödja och uppmuntra unga att engagera sig inom astronomi och ta vara på sitt intresse. Därför arbetar vi i förbundsstyrelsen med att synas bland medlemmarna, lyfta unga förebilder både i och utanför förbundet, och ansluta fler medlemsföreningar och även uppmuntra unga att starta nya medlemsföreningar. På så sätt väcks och sprids astronomiintresset hos unga i Sverige, samtidigt som barn och unga ges möjlighet till personlig utveckling och att utvecklas som ledare i civilsamhället.

Vi vill att AU ska vara en inkluderande organisation där alla är välkomna och ges möjligheter att utvecklas tillsammans, och våra ledord är kunskap, glädje, gemenskap och kompetens, vilket genomsyrar AU:s samtliga verksamheter. Vi arbetar för att AU ska växa för att på så sätt kunna nå alla barn och unga som är nyfikna på rymden och ge dem möjligheter att leva ut sitt astronomiintresse och lära sig mer redan från tidig ålder. AU:s vision är att vara den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse hos unga, och det gör vi genom att vara en plattform som uppmuntrar, inspirerar och ger unga möjligheter att utvecklas med sitt rymdintresse som bas.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som rör Astronomisk Ungdom, tankar kring förbundets utveckling eller idéer på nya verksamheter som du vill starta upp, eller gärna ser att förbundet driver. Vi berättar gärna om vårt arbete, om AU i stort och smått och diskuterar idéer och tankar mer er alla! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Du når förbundsstyrelsen på forbundsstyrelsen@au.se.

Om du undrar något kring specifika verksamheter eller har frågor som rör det operativa arbetet, såsom frågor kring verksamheter, bidrag, stipendier, deltagaravgifter eller liknande, eller om du vill uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret, så kontaktar du bäst kansliet på kansli@au.se eller 070 – 000 90 56.