Förbundsstyrelse

Jennifer Andersson

Jennifer Andersson

Förbundsordförande

Jennifer studerar fysik med inriktning astronomi vid Uppsala universitet, där hon just nu arbetar med sitt examensarbete inom celest mekanik. Utöver studierna har hon tidigare praktiserat ett halvår på German Aerospace Center i tyska Köln och arbetat på ABB Corporate Research i Västerås, där hon bl.a. forskat på identifieringsmetoder och utveckling av elastiska modeller i syfte att optimera styrning av veka industrirobotar. Med ett djupt rotat astronomiintresse ser hon speciellt vikten av att unga tidigt får möjligheten att utveckla sitt naturvetenskapliga intresse och brinner för att inspirera barn och unga att utveckla sitt såväl naturvetenskapliga som tekniska rymdintresse.
jennifer.andersson
@astronomiskungdom.se

Louise Fischer

Louise Fischer

Skattmästare

Louise studerar just nu första året civilingenjör i farkostteknik på KTH i Stockholm. Hon deltog 2016 i utställningen unga forskare där hon vann ”Mu Alpha Theta Award” för för sitt arbete om ”Kaos i en driven dämpad pendel”. Hennes astronomiintresse väcktes tidigt och med Astronomisk Ungdom har det stärkts mer än någonsin. Under sin tid i AU har hon bland annat varit projektledare för Ungdomens Star Party 2016, och varit med att starta upp lokalföreningen Sirius i Stockholm.
louise.fischer
@astronomiskungdom.se

Tara Zohrevand

Tara Zohrevand

Ständig sekreterare

Tara är en gladlynt individ med många passioner. Förutom sitt stora rymdintresse så brinner hon även för feminism, politik, psykologi och teknik. Senare i livet drömmer hon om att hitta ett sätt att kombinera dessa genom en karriär som forskare och skribent. Tara inspireras av universums oändlighet, och har därför en teori om att rymden är tillräckligt innehållsrik för att alla människor ska kunna hitta något inom astronomins ramar som fascinerar just dem. Genom sitt engagemang i AU hoppas hon på att kunna hjälpa unga hitta sin alldeles egen plats i vårt gränslösa kosmos.

tara.zohrevand
@astronomiskungdom.se

Elias Waagaard

Elias Waagaard

Vice ordförande

Efter ett tvåspråkigt utbytesår i Kanada läser nu Elias naturvetenskapsprogrammet på Bromangymnasiet, Hudiksvall. Rymdfart och astronomi har länge varit hans stora passion. Förutom tidigare engagemang i AU har han även representerat Sverige på flera internationella stipendieresor, som United Nations Pilgrimage for Youth i New York och ESO Astronomy Camp 2015 i Italien. 2016 deltog han även i sommarforskarskolan RSI vid MIT, med gravitationslinser som ämne. Övriga intressen är läsning, träning och resande.
elias.waagaard
@astronomiskungdom.se

Theresia Hestad

Theresia Hestad

Kommunikatör

Theresia är en glad rymdfantast som efter ett sabbatsår nu studerar till civilingenjör i rymdteknik på LTU. Sabbatsåret, efter att hon tagit studenten från NA-programmet, spenderade hon med praktik och sedan sommarjobb på rymdbasen Esrange utanför Kiruna och i början av året var hon även projektledare för AU:s vinterläger. Theresia driver bloggen Rymdthessan, med mål att inspirera andra unga till ett intresse inom astronomi och rymdteknik.
theresia.hestad
@astronomiskungdom.se

Vilka är vi?

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse är förtroendevald av årsmötet, och är organisationens högst beslutande organ mellan årsmöten. Här kan du läsa mer om oss som sitter i AU:s förbundsstyrelse sedan senaste årsmötet.

Från vänster: Theresia Hestad (kommunikatör), Elias Wagaard (vice förbundsordförande), Jennifer Andersson (förbundsordförande), Louise Fischer (skattmästare), Tara Zohrevand (ständig sekreterare).

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar med att se över verksamhetsplanen som fastställts av årsmötet och leda arbetet i förbundet under verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att rekrytera och arbetsleda personal och se över samtliga verksamheter som drivs av Astronomisk Ungdom under gällande verksamhetsår. Riktlinjerna för förbundsstyrelsens arbete bestäms av årsmötet och i förlängningen alla medlemmar i förbundet. Förbundsstyrelsen ser även över årsmöte och konferens, och arbetar för att god internkultur, öppenhet och demokrati hela tiden ska genomsyra AU som förbund. Inför kommande årsmöten ser förbundsstyrelsen över måldokument och strategier för förbundet, och ger därefter utvecklingsförslag till årsmötet på dessa områden inför kommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen arbetar också med att upprätthålla och se över en policy över förbundets arbete, utefter gällande värdegrund och det arbetssätt som bäst gynnas organisationen och dess aktiva.

Under årsmötet 2017 antogs en strategi och ett måldokument som gäller fram till årsskiftet 2018/2019 i Astronomisk Ungdom, och utifrån dessa dokument leder förbundsstyrelsen AU:s arbete. Det innebär konkret att vi arbetar för att genom de verksamheter som bedrivs inom AU öka barn och ungas möjligheter till ökad kunskap i astronomi och rymdteknik och förbättrade möjligheterna för unga att komma in i en social gemenskap med astronomi som samlingspunkt. Vi vill stödja och uppmuntra unga att engagera sig inom astronomi och ta vara på sitt intresse. Därför arbetar vi i förbundsstyrelsen med att synas bland medlemmarna, lyfta unga förebilder både i och utanför förbundet, och ansluta fler medlemsföreningar och även uppmuntra unga att starta nya medlemsföreningar. På så sätt väcks och sprids astronomiintresset hos unga i Sverige, samtidigt som barn och unga ges möjlighet till personlig utveckling och att utvecklas som ledare i civilsamhället.

Vi vill att AU ska vara en inkluderande organisation där alla är välkomna och ges möjligheter att utvecklas tillsammans, och våra ledord är kunskap, glädje, gemenskap och kompetens, vilket genomsyrar AU:s samtliga verksamheter. Vi arbetar för att AU ska växa för att på så sätt kunna nå alla barn och unga som är nyfikna på rymden och ge dem möjligheter att leva ut sitt astronomiintresse och lära sig mer redan från tidig ålder. AU:s vision är att vara den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse hos unga, och det gör vi genom att vara en plattform som uppmuntrar, inspirerar och ger unga möjligheter att utvecklas med sitt rymdintresse som bas.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som rör Astronomisk Ungdom, tankar kring förbundets utveckling eller idéer på nya verksamheter som du vill starta upp, eller gärna ser att förbundet driver. Vi berättar gärna om vårt arbete, om AU i stort och smått och diskuterar idéer och tankar mer er alla! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Du når förbundsstyrelsen på forbunsstyrelsen@astronomiskungdom.se.

Om du undrar något kring specifika verksamheter eller har frågor som rör det operativa arbetet, såsom frågor kring bidrag, stipendier, deltagaravgifter eller liknande, eller om du vill uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret, så kontaktar du bäst kansliet på kansli@astronomiskungdom.se eller 070 – 000 90 56.