Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är gabriel-delerin-1024x681.jpeg

Gabriel Delerin
Förbundsordförande

Gabriel är 22 år och pluggar teknisk fysik i Lund. Hans AU-resa tog fart efter Rymdforskarskolan i Göteborg 2017 i samband med grundandet av hans gymnasiums första astronomiförening. Efter en rad nationella styrelseposter och projektgrupper är Gabriel idag Astronomisk Ungdoms 5:e förbundsordförande. Han har stora visioner för AU och kommer inte ge sig förrän en medlem har satt sin fot på Mars. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är linnea-rosenbecker-1024x684.jpeg

Linnéa Rosenbecker
Vice förbundsordförande

Linnéa är 26 år och arbetar som systemingenjör på SAAB i Linköping. Hennes intresse för rymden började redan när hon var 5 år gammal då hennes föräldrar tog med henne ut en stjärnklar natt för att kolla på himlen. Detta intresse ledde henne till AU 2018 då hon var med i projektgruppen för Knut Lundmark-dagarna. Sedan dess har hon hunnit starta en förening, vara med i flera projektgrupper och hoppas kunna sprida sitt rymdintresse och inspirera andra genom sitt fortsatta arbete i förbundsstyrelsen. Förutom rymden spenderar Linnéa även sin tid på konståkning och segelflyg.

Vilka är vi?

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse är förtroendevald av årsmötet, och är organisationens högst beslutande organ. Här kan du läsa mer om oss som sitter i AU:s förbundsstyrelse sedan senaste årsmötet.

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar med att se över verksamhetsplanen som fastställts av årsmötet och leda arbetet i förbundet under verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att rekrytera och arbetsleda personal och se över samtliga verksamheter som drivs av Astronomisk Ungdom under gällande verksamhetsår. Riktlinjerna för förbundsstyrelsens arbete bestäms av årsmötet och i förlängningen alla medlemmar i förbundet. .

Hasti Khodabakhshi
Ständig sekreterare

Hasti är 20 år och läser kandidatprogrammet i fysik vid Stockholms Universitet. Hon har både grundat en skolförening och varit delaktig i diverse projekt sedan Rymdforskarskolan 2019. Detta blir hennes andra år som sittandes i förbundsstyrelsen och hon hoppas kunna driva vidare projekt med internationella samarbeten och bidra till en aktivare studentverksamhet inom AU.
Hugo Berg
Styrelseledamot

Hugo är 20 år och pluggar sitt andra år på Mathematics & Computer Science på Oxfords Universitet. Han har varit aktiv som deltagare och lärare för astronomiolympiaden, samt har varit med i en AU-klubb under sin gymnasietid. Genom arbetet i AUs förbundsstyrelse hoppas Hugo på att driva projekt som tar AUs aktiviteter till nya astronomiska nivåer, samt främja banden mellan AUs medlemmar.

Sofia Lennerstrand
Skattmästare

Sofia är 21 år och ska till hösten börja plugga sitt tredje år på teknisk fysik vid Uppsala Universitet. Sofia har länge haft ett intresse för rymden men det var tack vare rymdforskarskolan 2019 som hennes intresse tog fart på riktigt. När Sofia inte blickar upp mot stjärnhimlen tycker hon om att spendera sin tid på vindsurfingbrädan. Detta är den andra gången för Sofia som sittande skattmästare i Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse. Som del av förbundsstyrelsen 2022-2023 hoppas hon nu på att få fortsätta sprida rymd glädje till barn och ung runt om i landet.
Förbundsstyrelsen under Astronomisk Ungdoms 10-årsjubileum på Östgöta Nation i Uppsala, 3 december.

Förbundsstyrelsen ser även över årsmöte och konferens, och arbetar för att god internkultur, öppenhet och demokrati hela tiden ska genomsyra AU som förbund. Inför kommande årsmöten ser förbundsstyrelsen över måldokument och strategier för förbundet, och ger därefter utvecklingsförslag till årsmötet på dessa områden inför kommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen arbetar också med att upprätthålla och se över en policy över förbundets arbete, utefter gällande värdegrund och det arbetssätt som bäst gynnas organisationen och dess aktiva. Under årsmötet 2017 antogs en strategi och ett måldokument som gäller fram till årsskiftet 2018/2019 i Astronomisk Ungdom, och utifrån dessa dokument leder förbundsstyrelsen AU:s arbete. Det innebär konkret att vi arbetar för att genom de verksamheter som bedrivs inom AU öka barn och ungas möjligheter till ökad kunskap i astronomi och rymdteknik och förbättrade möjligheterna för unga att komma in i en social gemenskap med astronomi som samlingspunkt. Vi vill stödja och uppmuntra unga att engagera sig inom astronomi och ta vara på sitt intresse. Därför arbetar vi i förbundsstyrelsen med att synas bland medlemmarna, lyfta unga förebilder både i och utanför förbundet, och ansluta fler medlemsföreningar och även uppmuntra unga att starta nya medlemsföreningar. På så sätt väcks och sprids astronomiintresset hos unga i Sverige, samtidigt som barn och unga ges möjlighet till personlig utveckling och att utvecklas som ledare i civilsamhället.

Vi vill att AU ska vara en inkluderande organisation där alla är välkomna och ges möjligheter att utvecklas tillsammans, och våra ledord är kunskap, glädje, gemenskap och kompetens, vilket genomsyrar AU:s samtliga verksamheter. Vi arbetar för att AU ska växa för att på så sätt kunna nå alla barn och unga som är nyfikna på rymden och ge dem möjligheter att leva ut sitt astronomiintresse och lära sig mer redan från tidig ålder. AU:s vision är att vara den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse hos unga, och det gör vi genom att vara en plattform som uppmuntrar, inspirerar och ger unga möjligheter att utvecklas med sitt rymdintresse som bas.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som rör Astronomisk Ungdom, tankar kring förbundets utveckling eller idéer på nya verksamheter som du vill starta upp, eller gärna ser att förbundet driver. Vi berättar gärna om vårt arbete, om AU i stort och smått och diskuterar idéer och tankar mer er alla! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Du når förbundsstyrelsen på forbundsstyrelsen@au.se.

Om du undrar något kring specifika verksamheter eller har frågor som rör det operativa arbetet, såsom frågor kring verksamheter, bidrag, stipendier, deltagaravgifter eller liknande, eller om du vill uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret, så kontaktar du bäst kansliet på kansli@au.se eller 070 – 000 90 56.

Varukorg