Förbundsstyrelse

Louise Drevinger

Louise Drevinger

Förbundsordförande

Louise bor i Stockholm och är förbundsordförande för AU. Till vardags arbetar hon inom politiken och engagerar sig inom både idrott och djurskydd. Rymden har dock alltid varit ett stort intresse för Louise som väcktes på allvar genom tv-serien Vintergatan. Samma intresse tog henne vidare till AU där hon förutom förbundet, även är aktiv inom både Stockholmsdistriktet samt föreningen Sirius. Louise tycker upplevelser och gemenskap är viktigt och arbetar därför för att få fler unga att engagera sig och uppleva rymden – oavsett bakgrund eller kunskapsnivå.

Cornelia Ekvall

Cornelia Ekvall

Ständig sekreterare

Cornelia är 20 år och studerar fysik med astronomi-inriktning vid Uppsala universitet. Hon har älskat rymden så länge hon kan minnas, och drömmer om att en dag få upptäcka kosmos som vetenskapsjournalist. Det var med hennes rymdblogg som engagemanget i AU började, och nu är hon redo för att få chansen att arbeta med förbundet bakom kulisserna, och jobba för alla ungas rätt till kunskap oavsett bakgrund. Det finns inget bättre än att vara en riktig nörd, enligt henne.
Kajsa Toftner

Kajsa Toftner

Kommunikatör

Kajsas AU-resa började med Rymdgymnasiets skolförening LASER och har sedan dess förvärvat stor kunskap inom ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För henne är det viktigt med en verksamhet som fungerar på alla plan och ser fram emot att fortsätta bidra till Sveriges gemenskap för unga med rymdintresse. Kajsa är 19 år och ska fr.o.m juli göra militär grundutbildning.

Gabriel Delerin

Gabriel Delerin

Vice ordförande

Gabriels AU-resa tog fart efter Rymdforskarskolan i Göteborg 2017 i samband med grundandet av hans gymnasiums första Astronomiförening. Efter 9 månader som ordförande tog Gabriel sin gymnasieexamen inom naturvetenskap från ProCivitas Helsingborg, men har fortsatt vara aktiv inom förbundet. Kommande år fortsätter Gabriel sitt engagemang inom den nationella temaföreningen UAPFF och diverse projektgrupper, samtidigt som han nu axlar en roll i AU’s förbundsstyrelse där han hoppas kunna ta Astronomisk Ungdom till nya höjder.

Linnéa Rosenbecker

Linnéa Rosenbecker

Skattmästare

Linnéa är 25 år och är snart klar med sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Under våren bor hon i Nederländerna där hon arbetar på sitt examensarbete som handlar om att utveckla reglersystemet för reaktionshjul i satelliter. Linnéas intresse för rymden började när hon var 5 år gammal då hennes föräldrar tog med henne ut på natten för att kolla på stjärnhimlen och nu hoppas hon kunna få fler att bli lika intresserade.
Ellen Hammarstedt

Ellen Hammarstedt

Ledamot

Ellen är 20 år och och bor i Uppsala där hon studerar fysik. Hon har tidigare varit engagerad inom bland annat rymdbloggen, GAUSS och rymdprogrammet, och är idag en del av Astronomiska Föreningen vid Uppsala universitet. Efter många fina minnen inom AU hoppas hon nu kunna bidra till att ännu fler ska få upp ögonen för förbundet och rymden i allmänhet.

Vilka är vi?

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse är förtroendevald av årsmötet, och är organisationens högst beslutande organ. Här kan du läsa mer om oss som sitter i AU:s förbundsstyrelse sedan senaste årsmötet.

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar med att se över verksamhetsplanen som fastställts av årsmötet och leda arbetet i förbundet under verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att rekrytera och arbetsleda personal och se över samtliga verksamheter som drivs av Astronomisk Ungdom under gällande verksamhetsår. Riktlinjerna för förbundsstyrelsens arbete bestäms av årsmötet och i förlängningen alla medlemmar i förbundet. Förbundsstyrelsen ser även över årsmöte och konferens, och arbetar för att god internkultur, öppenhet och demokrati hela tiden ska genomsyra AU som förbund. Inför kommande årsmöten ser förbundsstyrelsen över måldokument och strategier för förbundet, och ger därefter utvecklingsförslag till årsmötet på dessa områden inför kommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen arbetar också med att upprätthålla och se över en policy över förbundets arbete, utefter gällande värdegrund och det arbetssätt som bäst gynnas organisationen och dess aktiva.

Under årsmötet 2017 antogs en strategi och ett måldokument som gäller fram till årsskiftet 2018/2019 i Astronomisk Ungdom, och utifrån dessa dokument leder förbundsstyrelsen AU:s arbete. Det innebär konkret att vi arbetar för att genom de verksamheter som bedrivs inom AU öka barn och ungas möjligheter till ökad kunskap i astronomi och rymdteknik och förbättrade möjligheterna för unga att komma in i en social gemenskap med astronomi som samlingspunkt. Vi vill stödja och uppmuntra unga att engagera sig inom astronomi och ta vara på sitt intresse. Därför arbetar vi i förbundsstyrelsen med att synas bland medlemmarna, lyfta unga förebilder både i och utanför förbundet, och ansluta fler medlemsföreningar och även uppmuntra unga att starta nya medlemsföreningar. På så sätt väcks och sprids astronomiintresset hos unga i Sverige, samtidigt som barn och unga ges möjlighet till personlig utveckling och att utvecklas som ledare i civilsamhället.

Vi vill att AU ska vara en inkluderande organisation där alla är välkomna och ges möjligheter att utvecklas tillsammans, och våra ledord är kunskap, glädje, gemenskap och kompetens, vilket genomsyrar AU:s samtliga verksamheter. Vi arbetar för att AU ska växa för att på så sätt kunna nå alla barn och unga som är nyfikna på rymden och ge dem möjligheter att leva ut sitt astronomiintresse och lära sig mer redan från tidig ålder. AU:s vision är att vara den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse hos unga, och det gör vi genom att vara en plattform som uppmuntrar, inspirerar och ger unga möjligheter att utvecklas med sitt rymdintresse som bas.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som rör Astronomisk Ungdom, tankar kring förbundets utveckling eller idéer på nya verksamheter som du vill starta upp, eller gärna ser att förbundet driver. Vi berättar gärna om vårt arbete, om AU i stort och smått och diskuterar idéer och tankar mer er alla! Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Du når förbundsstyrelsen på forbundsstyrelsen@au.se.

Om du undrar något kring specifika verksamheter eller har frågor som rör det operativa arbetet, såsom frågor kring verksamheter, bidrag, stipendier, deltagaravgifter eller liknande, eller om du vill uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret, så kontaktar du bäst kansliet på kansli@au.se eller 070 – 000 90 56.