Våra föreningar

Våra föreningar

Ansluta föreningar

Ansluta distrikt

Astronomisk Ungdom är ett förbund av föreningar. Det betyder att AU har föreningar som medlemmar, vilket betyder att man blir medlem i AU genom att gå med i en eller flera av dessa medlemsföreningar. Vill du endast bli medlem nationellt så kan du bli det genom att gå med i Astronomisk Ungdoms Riksförening. Oavsett vilken förening du går med i kan du delta i alla nationella aktiviteter som Astronomisk Ungdom anordnar.

Det finns fem typer av medlemsföreningar:

Lokalföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga på lokal nivå kallas lokalföreningar. Lokalföreningar skall vara tydligt geografiskt avgränsade, och bedriva sin huvudsakliga verksamhet i eller omkring en enskild ort. Förbundet ansluter endast en lokalförening per ort och ålderskategori.

Temaföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för mer specifika områden och intresseområden inom astronomi och rymdfart kallas temaföreningar. Temaföreningarnas syfte eller intresseområde ska vara en tydligt avgränsad del av Astronomisk Ungdoms syfte eller intresseområde. Syftet/intresseområdet för temaföreningar får med andra ord inte vara för generellt.

Gymnasieföreningar: Föreningar som inriktar sig mot rymden eller angränsande områden, och som är begränsade till en enskild gymnasieskola kallas gymnasieföreningar.

Studentföreningar: Föreningar som inriktar sig mot rymden eller angränsande områden, och som är begränsade till en enskild högskola eller universitet kallas studentföreningar.

Distriktsorganisationer: Föreningar som är som ett litet förbund på länsnivå. Distriktets medlemmar är de ordinarie medlemsföreningar som AU har inom länet. AU:s distrikt listas här.

Lokalföreningar

Aurora
Plats: Norrbottens län (Luleå & Kiruna)
E-postadress: aurora@au.se

Theia
Plats: Västerbottens län (Umeå)
E-postadress: theia@au.se

ORCUS
Plats: Västernorrlands län (Örnsköldsvik)
E-postadress: orcus@au.se

SATURNUS
Plats: Uppsala län (Uppsala)
E-postadress: saturnus@au.se

MYON
Plats: Västmanlands län (Västerås)
E-postadress: myon@au.se

Helios
Plats: Värmlands län (Karlstad)
E-postadress: helios@au.se

SIRIUS
Plats: Stockholms län (Stockholm)
E-postadress: sirius@au.se

GAUSS
Plats: Västra Götalands län (Göteborg)
E-postadress: gauss@au.se

VEGA
Plats: Kronobergs län (Växjö)
E-postadress: vega@au.se

Andromeda
Plats: Skåne län (Helsingborg)
E-postadress: andromeda@au.se

Nova Stella
Plats: Skåne län (Lund)
E-postadress: novastella@au.se

MARS
Plats: Skåne län (Malmö)
E-postadress: mars@au.se

FUSION
Plats: Värnamo
E-postadress: fusion@au.se

Studentföreningar

Astronomiska Föreningen
Lärosäte: Uppsala universitet
E-postadress: af@au.se

KTH Rymdsällskap
Lärosäte: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
E-postadress: kth@au.se

ÆSIR
Lärosäte: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
E-postadress: aesir@au.se

SU Astronomisällskap
Lärosäte: Stockholms universitet, Stockholm
E-postadress: su@au.se

M.A.C.H.
Lärosäte: Mälardalens högskola, Västerås
E-postadress: mach@au.se

LARA
Lärosäte: Lunds universitet, Lund
E-postadress: lara@au.se

Temaföreningar

Unga Amatörastronomer
Tema: Amatörastronomi & astrofotografi
E-postadress: amatorastronomi@au.se

SAGAN
Tema: Science fiction
E-postadress: sagan@au.se

Ungdomsföreningen för flyg- och rymdteknik
Tema: Flyg- och rymdteknik
E-postadress: rymdteknik@au.se

Unga Astropartikelfysikföreningen
Tema: Astropartikelfysik
E-postadress: astropartikelfysik@au.se

Astronomisk Ungdoms Riksförening
Tema: En nationell förening för dig som endast vill ha ett nationellt medlemskap.
E-postadress: riksforeningen@au.se

Unga Astrobiologer
Tema: Astrobiologi
E-postadress: astrobiologi@au.se

Aulumni
Tema: Den officiella alumniföreningen, med syfte att vara ett socialt nätverk för tidigare ideellt aktiva förbundsmedlemmar samt bevara kunskap inom och stödja AU. Målgrupp är tidigare ideellt aktiva medlemmar, med tonvikt på individer 26 år och äldre. E-postadress: aulumni@au.se

Övriga föreningar

Slottsskogsobservatoriets unga
Tema: Slottsskogsobservatoriets barn- och ungdomsförening.
E-postadress: slottsskogsobservatoriet@au.se

Uraniborgs unga
Tema: Ven och Tycho Brahe
E-postadress: uraniborg@au.se

Gymnasieföreningar

LASER
Skola: Rymdgymnasiet, Kiruna
E-postadress: laser@au.se

Föreningen för Astronomi och Astronautik (FAA) 
Skola: Vasaskolan, Gävle
E-postadress: faa@au.se

STELLAR
Skola: SSHL, Sigtuna
E-postadress: stellar@au.se

Täby Enskilda Space Agency (TESA)
Skola: Täby Enskilda Gymnasium, Täby
E-postadress: tesa@au.se

COSMOS
Skola: VRG Odenplan, Stockholm
E-postadress: cosmos@au.se

NTI Space Unit
Skola: NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm
E-postadress: spaceunit@au.se

Norra Real Space Program (NRSP)
Skola: Norra Reals gymnasium, Stockholm
E-postadress: nrsp@au.se

Kungsholmens Gymnasiums Astronomiska Sällskap
Skola: Kungsholmens gymnasium, Stockholm
E-postadress: kgas@au.se

Blackebergs Astronomiförening (BLAST)
Skola: Blackebergs gymnasium, Stockholm
E-postadress: blackeberg@au.se

IEGS Astrophysics Club
Skola: Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, Stockholm
E-postadress: iegs@au.se

Europaskolans Astronomisällskap (ESA)
Skola: Europaskolan, Strängnäs
E-postadress: europaskolan@au.se

Hvitfeldtskas Astronomiska Förening (HAF)
Skola: Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
E-postadress: haf@au.se

Spatia
Skola: Bäckängsgymnasiet, Borås
E-postadress: spatia@au.se

ProCivitas Astronomiska Sällskap
Skola: ProCivitas gymnasium, Helsingborg
E-postadress: procivitas@au.se

Polhems Astronomiska Sällskap
Skola: Polhemskolan, Lund
E-postadress: polhem@au.se