Våra föreningar

Astronomisk Ungdom är ett förbund av föreningar. Det betyder att AU har föreningar som medlemmar, vilket betyder att man blir medlem i AU genom att gå med i en eller flera av dessa medlemsföreningar. Om du inte vet vilken du vill gå med i eller inte har någon lokalförening nära dig så kan du bli medlem nationellt genom att gå med i Astronomisk Ungdoms Riksförening.

Det finns tre typer av föreningar:

Lokalföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga på lokal nivå kallas lokalföreningar. Lokalföreningar skall vara tydligt geografiskt avgränsade, och bedriva sin huvudsakliga verksamhet i eller omkring en enskild ort. Förbundet ansluter endast en lokalförening per ort och ålderskategori.

Temaföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för mer specifika områden och intresseområden inom astronomi och rymdfart kallas temaföreningar. Temaföreningarnas syfte eller intresseområde ska vara en tydligt avgränsad del av Astronomisk Ungdoms syfte eller intresseområde. Syftet/intresseområdet för temaföreningar får med andra ord inte vara för generellt.

Skolföreningar: Föreningar som inriktar sig mot rymden eller angränsande områden, och som är begränsade till en enskild skola eller institution, kallas skolföreningar.

Lokalföreningar

Aurora
Plats: Norrbotten
E-postadress: aurora@astronomiskungdom.se

Astronomiska Föreningen
Plats: Uppsala
E-postadress: af@astronomiskungdom.se

Orion
Plats: Örebro
E-postadress: orion@astronomiskungdom.se

SIRIUS
Plats: Stockholm
E-postadress: sirius@astronomiskungdom.se

LUNA
Plats: Östergötland
E-postadress: luna@astronomiskungdom.se

GAUSS
Plats: Göteborg
E-postadress: gauss@astronomiskungdom.se

Nova Stella
Plats: Skåne
E-postadress: novastella@astronomiskungdom.se

Temaföreningar

Unga Astrofotografer
Tema: Astrofotografi
E-postadress: astrofoto@astronomiskungdom.se

Unga science fiction-sällskapet
Tema: Science fiction
E-postadress: scifi@astronomiskungdom.se

Ungdomsföreningen för flyg- och rymdteknik
Tema: Flyg- och rymdteknik
E-postadress: rymdteknik@astronomiskungdom.se

Unga Astropartikelfysikföreningen
Tema: Astropartikelfysik
E-postadress: astropartikelfysik
@astronomiskungdom.se

Astronomisk Ungdoms Riksförening
Tema: Att samla medlemmar som inte har någon befintlig lokalförening nära sig.
E-postadress: riksforeningen@astronomiskungdom.se

Aulumni
Tema: Den officiella alumniföreningen, med syfte att vara ett socialt nätverk för tidigare ideellt aktiva förbundsmedlemmar samt bevara kunskap inom och stödja AU. Målgrupp är tidigare ideellt aktiva medlemmar, med tonvikt på individer 26 år och äldre.
E-postadress: aulumni@astronomiskungdom.se

Skolföreningar

LASER
Skola: Rymdgymnasiet, Kiruna
E-postadress: laser@astronomiskungdom.se

VR: Astronomisällskap
Skola: VRG Djursholm, Stockholm
E-postadress: vrg@astronomiskungdom.se

KTH Rymdsällskap
Skola: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
E-postadress: kth@astronomiskungdom.se

Föreningen för Astronomi och Astronautik
Skola: Vasaskolan, Gävle
E-postadress: faa@astronomiskungdom.se