Våra föreningar

Astronomisk Ungdom är ett förbund av föreningar. Det betyder att AU har föreningar som medlemmar, vilket betyder att man blir medlem i AU genom att gå med i en eller flera av dessa medlemsföreningar. Vill du endast bli medlem nationellt så kan du bli det genom att gå med i Astronomisk Ungdoms Riksförening. Oavsett vilken förening du går med i kan du delta i alla nationella aktiviteter som Astronomisk Ungdom anordnar.

Det finns tre typer av föreningar:

Lokalföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga på lokal nivå kallas lokalföreningar. Lokalföreningar skall vara tydligt geografiskt avgränsade, och bedriva sin huvudsakliga verksamhet i eller omkring en enskild ort. Förbundet ansluter endast en lokalförening per ort och ålderskategori.

Temaföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för mer specifika områden och intresseområden inom astronomi och rymdfart kallas temaföreningar. Temaföreningarnas syfte eller intresseområde ska vara en tydligt avgränsad del av Astronomisk Ungdoms syfte eller intresseområde. Syftet/intresseområdet för temaföreningar får med andra ord inte vara för generellt.

Skolföreningar: Föreningar som inriktar sig mot rymden eller angränsande områden, och som är begränsade till en enskild skola eller institution, kallas skolföreningar. Det finns både gymnasieföreningar (vid gymnasieskolor) och studentföreningar (vid universitet och högskolor).

Lokalföreningar

Aurora
Plats: Norrbotten
E-postadress: aurora@astronomiskungdom.se

Astronomiska Föreningen
Plats: Uppsala
E-postadress: af@astronomiskungdom.se

Orion
Plats: Örebro
E-postadress: orion@astronomiskungdom.se

SIRIUS
Plats: Stockholm
E-postadress: sirius@astronomiskungdom.se

LUNA
Plats: Östergötland
E-postadress: luna@astronomiskungdom.se

GAUSS
Plats: Göteborg
E-postadress: gauss@astronomiskungdom.se

Nova Stella
Plats: Skåne
E-postadress: novastella@astronomiskungdom.se

Temaföreningar

Unga Astrofotografer
Tema: Astrofotografi
E-postadress: astrofoto@astronomiskungdom.se

Unga science fiction-sällskapet
Tema: Science fiction
E-postadress: scifi@astronomiskungdom.se

Ungdomsföreningen för flyg- och rymdteknik
Tema: Flyg- och rymdteknik
E-postadress: rymdteknik@astronomiskungdom.se

Unga Astropartikelfysikföreningen
Tema: Astropartikelfysik
E-postadress: astropartikelfysik
@astronomiskungdom.se

Astronomisk Ungdoms Riksförening
Tema: En nationell förening för dig som endast vill ha ett nationellt medlemskap.
E-postadress: riksforeningen@astronomiskungdom.se

Aulumni
Tema: Den officiella alumniföreningen, med syfte att vara ett socialt nätverk för tidigare ideellt aktiva förbundsmedlemmar samt bevara kunskap inom och stödja AU. Målgrupp är tidigare ideellt aktiva medlemmar, med tonvikt på individer 26 år och äldre.
E-postadress: aulumni@astronomiskungdom.se

Gymnasieföreningar

LASER
Skola: Rymdgymnasiet, Kiruna
E-postadress: laser@astronomiskungdom.se

Föreningen för Astronomi och Astronautik
Skola: Vasaskolan, Gävle
E-postadress: faa@astronomiskungdom.se

VR: Astronomisällskap
Skola: VRG Djursholm, Stockholm
E-postadress: vrg@astronomiskungdom.se

COSMOS
Skola: VRG Odenplan, Stockholm
E-postadress: cosmos@astronomiskungdom.se

Norra Real Space Program
Skola: Norra Reals gymnasium, Stockholm
E-postadress: nrsp@astronomiskungdom.se

Carpe Noctem
Skola: Södra Latins gymnasium, Stockholm
E-postadress: carpenoctem@astronomiskungdom.se

Hvitfeldtskas Astronomiska Förening
Skola: Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
E-postadress: has@astronomiskungdom.se

Spatia
Skola: Bäckängsgymnasiet, Borås
E-postadress: spatia@astronomiskungdom.se

ProCivitas Astronomiska Sällskap
Skola: ProCivitas gymnasium, Helsingborg
E-postadress: procivitas@astronomiskungdom.se

Polhems Astronomiska Sällskap
Skola: Polhemskolan, Lund
E-postadress: pas@astronomiskungdom.se

Studentföreningar

KTH Rymdsällskap
Skola: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
E-postadress: kth@astronomiskungdom.se

ÆSIR
Skola: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
E-postadress: aesir@astronomiskungdom.se