Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Föreningar inom Astronomisk Ungdom får ett generöst uppstartsbidrag om 2000 kr när de ansluter sig till förbundet. Efter varje kalenderårs slut så får varje förening årligen:

  • 2000 kr i verksamhetsbidrag, och
  • 20 kr/medlem i medlemsbidrag.

Utöver dessa medel så kan alla föreningar även söka extra pengar i form av projektbidrag två gånger per år, ur en pott om 15 000 kr per ansökningstillfälle (totalt 30 000 kr/år). Till det kan föreningar söka bidrag från kommunen eller relevanta stiftelser. Alla föreningar får dessutom gratis bankkonton i Swedbank genom AU, så att bl.a. kassörernas arbete med hanteringen av föreningens tillgångar ska bli så enkel som möjligt.

Om du vill ha hjälp att starta eller ansluta en rymdrelaterad förening så kan du ta hjälp utav denna guide (med färdiga mallar), eller maila kansli@au.se.