Vill du bygga och programmera en satellit tillsammans med dina elever? Kul! För att ge lärare och elever bättre förutsättningar för att kunna delta i tävlingen har vi med stöd av Rymdstyrelsen tagit fram ett lärarmaterialet efter en modell framtagen av ESA .

Under 2020 utvecklade Astronomisk Ungdom ett lärarmaterial som kan användas i undervisningen på gymnasiet. Materialet består i huvudsak består av 4 labbar. Dessa går igenom elektronik, programmering av en mikrokontroller och allmän programmering.

Fortbildningskurserna anordnas i samarbete med och stöd av Rymdstyrelsen och ESERO-Sweden.

.

Tävling

Den röda tråden i laborationerna är att eleverna ska kunna bygga en egen CanSat (Can Satellite) – en rymdsond som får plats i en 33 cl burk. Med denna kan sedan laget tävla i vår svenska uttagning och ha chansen att tävla i ESAs internationella tävling.

Lärarmaterial

Materialet kan användas för att förbereda elever för deltagande i CanSat tävlingar eller fristående. Lärarmaterialet är framtaget i samarbete och med stöd av Rymdstyrelsen och ESERO-Sverige. Materialet används under våra fortbildningskurser men kan också användas fristående.

Inlärningsmål

  • Få grundläggande kunskap i programmering
  • Kunna koppla ihop en elektronisk krets med en mikrokontroller och en lysdiod
  • Kunna använda en mikrokontroller med en sensor och utföra mätningar
  • Kunna spara mätvärden på ett SD-kort
  • Kunna skicka mätvärden trådlöst från en sändare till en mottagare
  • Kunna använda färdigheterna som utvecklas i lab5barna för att tillverka en egen CanSat som utför det “primary mission” som krävs för att tävla 

Mer information: Sverige ESERO:s hemsida.

Aktuella kurstillfällen

Kurser i materialet hålls under hösten på Tekniska museet i Stockholm, den 25e oktober och den 29 oktober, klockan 10:00-20:00. Anmälan till följande fortbildningskurser görs nedan, för respektive datum. Det är först till kvarn som gäller (totalt 16 platser per kurstillfälle).

Anmälan fortbildningskurser

Nedan kan du anmäla dig till våra fortbildningskurser på Tekniska museet i Stockholm. Under dagen får du lära dig att programmera Arduinos med hjälp av våra kunniga kursledare. Under dagen får du ta del av vårt lärarmaterial som är utformat från den svenska kursplanen för gymnasiet.

Pris: Gratis
Tider: 10-20
Ingår: Lunch, middag och kursmaterial (material under dagen, exempelvis datorer och Arduinos).
Er skola står för: resa och boende

Fortbildningskurserna bedrivs med stöd från ESA och Rymdstyrelsen inom ESERO Sweden.

Varukorg