Medaljväsende i Astronomisk Ungdom

Varje år engagerar sig otaliga unga ideellt i Astronomisk Ungdoms nationella verksamheter. Utan deras engagemang hade inte vår verksamhet varit möjlig. För att visa uppskattning för deras ovärderliga insatser och uppmuntra till fortsatt engagemang delar Astronomisk Ungdom varje år ut förtjänstmedaljer till alla de som engagerat sig i förbundets nationella verksamheter. Syftet med förtjänstmedaljerna är också att öka gemenskapen och sammanhållningen inom Astronomisk Ungdom, samt främja en positiv internkultur.

Utdelning: Astronomisk Ungdoms förtjänstmedaljer delas ut av sittande förbundsordförande under en medaljceremoni som öppnas två-tre gånger per år; en gång under den årliga AU-konferensen, en gång under AU-kongressen, samt en gång innan årsmötets avslutande. Medaljer som tilldelas sittande förbundsordförande delas istället ut av någon förbundsordförande emeritus, alternativt sittande vice förbundsordförande.

Tilldelning: Astronomisk Ungdoms förtjänstmedaljer tilldelas samtliga medlemmar som engagerat sig i Astronomisk Ungdom under minst ett års tid, eller fullföljt ett uppdrag i någon projektgrupp. Medaljerna tilldelas enligt principen äras den som äras bör och motiveringarna är framtagna för att minska risken för godtyckliga bedömningar. Medaljerna delas enbart ut för engagemang i Astronomisk Ungdoms nationella verksamheter. Medlemsföreningarna är egna juridiska personer och uppmuntras istället att inom den egna föreningen hitta sätt att visa uppskattning för engagerade medlemmars insatser. Medaljerna tilldelas av endera kansliet, förbundsstyrelsen eller årsmötet enligt nedanstående reglering:

Astronomisk Ungdoms förtjänstmedalj i:

brons av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band
Utdelas av kansliet till den medlem varit engagerad i en projektgrupp eller på annat sätt varit aktiv i Astronomisk Ungdom under minst ett års tid (eller motsvarande engagemang). Medaljen föreställer halvmånen, utifrån skisser av Galileo Galilei från år 1610.

silver av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band
Utdelas av kansliet den medlem som varit projektledare för ett en verksamhet inom Astronomisk Ungdom (eller motsvarande engagemang). Medaljen föreställer systemet jorden-månen, med månens olika faser illustrerade beroende på position runt jorden.

guld av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band
Utdelas av förbundsstyrelsen den medlem som på ett gott och föredömligt sätt drivit och varit delaktig i många verksamheter och projekt inom Astronomisk Ungdom, och därigenom varit aktiv och engagerad under minst 3-5 års tid (eller motsvarande engagemang). Medaljen föreställer stjärnhimlen på norra halvklotet, med stjärnbildernas linjer och Vintergatans band illustrerade. Mottagare av medaljen utses av förbundsstyrelsen, men enskilda medlemmar kan nominera andra medlemmar till att erhålla medaljen löpande under året, genom att inkomma med skriftlig nominering till förbundsstyrelsen eller genom att fylla i formuläret nedan.

järn av 8:e storleken att bäras på bröstet i högblått band
Utdelas av kansliet den medlem som varit förtroendevald inom Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse under minst en fullföljd mandatperiod. Medaljen  föreställer solsystemet, inspirerat av Nicolaus Copernicus skisser över den heliocentriska världsbilden, och delas ut tidigast efter årsmötet då styrelseledamoten lämnar sitt uppdrag.

guld av 12:e storleken att bäras om halsen i högblått band
Utdelas av årsmötet till den medlem som den beslutar att utse till medlem till hedersmedlem. Hedersmedlemskap kan tillfalla den medlem som visat ett brinnande engagemang för förbundet under lång tid, och som under denna tid stått för insatser av exceptionell betydelse för förbundet. För att utses till hedersmedlem har medlemmen normalt varit aktiv inom förbundet i 5-10 år (eller motsvarande engagemang). Förslag till årsmötet på nya hedersmedlemmar läggs av förbundsstyrelsen. Enskilda medlemmar kan nominera andra medlemmar till hedersmedlemmar löpande under året genom att inkomma med skriftlig nominering till förbundsstyrelsen. Medaljen föreställer den vackra spiralgalaxen M51.

Varukorg