Skicka elever på inspirationsdagar i rymdfart och rymdteknik

21-23 april är det dags för den andra upplagan av Fuglesang-dagarna! Fuglesang-dagarna är inspirationsdagar i rymdfart och rymdteknik för fysik- och teknikintresserade högstadieelever i nionde klass. Dessa lämnar att inspirera eleverna att söka sig till NA- och TE-programmen i gymnasiet samt ge dem ett smakprov på de högre utbildnings- och karriärmöjligheter som finns inom dessa områden. Utöver laborationer och studiebesök så kommer Sveriges första astronaut och professor i rymdfart, Christer Fuglesang, att medverka som föreläsare.

Program

Under Fuglesang-dagarna får eleverna ta del av studiebesök, föreläsningar och laborationer med rymdtema. Eleverna får såväl en god inblick i utbildnings- och yrkesmöjligheter med anknytning till rymden som fördjupning i aktuell rymdforskning och utveckling. Under programmet får eleverna dessutom träffa och lära känna andra fysik- och teknikintresserade niondeklassare från hela Sverige. Syftet med programmet är att deltagarna ska lockas att söka
sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Under vistelsen kommer varje elev att tilldelas en fadder som läser ett teknik- eller naturvetenskapligt program på gymnasiet.

Vem kan delta?

Fuglesang-dagarna riktar sig till elever i nionde klass som uppvisar intresse för fysik eller teknik i allmänhet, eller för rymden och rymdfart i synnerhet. Varje skola ges möjlighet att skicka upp till två elever/stipendiater.

Deltagaravgift 

Fuglesang-dagarna går av stapeln den 21-23 april på KTH i Stockholm. Ni som skola står för en deltagaravgift om 3 600 SEK per elev ni skickar – i denna avgift ingår mat, boende, resor under, till och från programmet och självklart hela programmet på plats. Mer information om packlista, tider och mötesplatser skickas till anmälda elever i god tid före programmets start.

Vem arrangerar Fuglesang-dagarna?

Bakom Fuglesang-dagarna står Astronomisk Ungdom, ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Organisationen har ca 5000 medlemmar och 50 medlemsföreningar runt om i Sverige. Programmet arrangeras i samarbete med KTH Space Center, där Christer Fuglesang är föreståndare och professor.

Anmäl deltagande från din skola senast den 1:a april. Genom att skicka in en anmälan godkänner ni att vi hanterar era uppgifter enligt vår integritetspolicy.

Kontakt: fuglesang@au.se

Anmälan stänger 1:a april!

Varför utbildning inom naturvetenskap?
Vill du utveckla framtidens raketbränslen, designa satelliter eller utveckla mjukvara för framtidens robotar på Mars? Mängder av tekniska och naturvetenskapliga utbildningar med olika inriktningar kan appliceras på rymdområdet! Den svenska rymdindustrin är stark, och med en teknisk och naturvetenskaplig grund har du möjlighet att arbeta med mängder av olika arbetsuppgifter inom såväl näringslivet som akademin.

Varukorg