Skicka elever på inspirationsdagar i rymdfart och rymdteknik

20-22 januari är det dags för den första upplagan av Fuglesang-dagarna! Det är inspirationsdagar i rymdfart och rymdteknik för fysik- och teknikintresserade högstadieelever i nionde klass, som syftar till att inspirera dem att söka sig till NA- och TE-programmen i gymnasiet och ge dem information om vilka högre utbildnings- och karriärmöjligheter som finns inom dessa områden. Utöver laborationer och studiebesök så kommer Sveriges första astronaut och professor i rymdfart, Christer Fuglesang, att medverka som föreläsare.

Program

Under Fuglesang-dagarna får eleverna ta del av studiebesök, föreläsningar och laborationer med rymdtema. Eleverna får såväl en god inblick i utbildnings- och yrkesmöjligheter med anknytning till rymden som fördjupning i aktuell rymdforskning och utveckling. Under programmet får eleverna dessutom träffa och lära känna andra fysik- och teknikintresserade niondeklassare från hela Sverige. Syftet med programmet är att deltagarna ska lockas att söka sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Under vistelsen kommer varje elev att tilldelas en fadder som läser ett teknik- eller naturvetenskapligt program på gymnasiet.

Vem kan delta?

Christer Fuglesang-dagarna riktar sig till elever i nionde klass som uppvisar intresse för fysik eller teknik i allmänhet, eller för rymden och rymdfart i synnerhet. Varje skola ges möjlighet att skicka upp till två elever/stipendiater.

Deltagaravgift 

Fuglesang-dagarna går av stapeln den 20-22 januari på KTH i Stockholm. Ni som skola står för en deltagaravgift om 3 000 SEK per elev ni skickar – i denna avgift ingår mat, boende och hela programmet på plats. Resor till och från Stockholm arrangeras av er skola eller eleverna själva. Mer information om packlista, tider och mötesplatser skickas till anmälda elever i god tid före programmets start.

Vem arrangerar Fuglesang-dagarna?

Bakom Fuglesang-dagarna står Astronomisk Ungdom, ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Organisationen har ca 5000 medlemmar och 50 medlemsföreningar runt om i Sverige. Programmet arrangeras i samarbete med KTH Space Center, där Christer Fuglesang är föreståndare och professor.

Anmäl deltagande från din skola senast den 22:a december. Genom att skicka in en anmälan godkänner ni att vi hanterar era uppgifter enligt vår integritetspolicy.

Kontakt: fuglesang@au.se

Varför utbildning inom naturvetenskap?
Vill du utveckla framtidens raketbränslen, designa satelliter eller utveckla mjukvara för framtidens robotar på Mars? Mängder av tekniska och naturvetenskapliga utbildningar med olika inriktningar kan appliceras på rymdområdet! Den svenska rymdindustrin är stark, och med en teknisk och naturvetenskaplig grund har du möjlighet att arbeta med mängder av olika arbetsuppgifter inom såväl näringslivet som akademin.

Är du elev?

Här hittar du ett brev (pdf) som du kan skriva ut och ge till din lärare eller rektor för att tipsa din skola om att skicka stipendiater.

Varukorg