Astronomisk Ungdoms Göteborgsdistrikt

Astronomisk Ungdoms Göteborgsdistrikt är AU:s distriktsorganisation i Västra Götalands län. Alla AU:s medlemsföreningar med säte inom Västra Götalands län är också medlemsföreningar i Astronomisk Ungdoms Göteborgsdistrikt. I stora drag kan AUG:s verksamhet sammanfattas i:

Lokal
AUG ska ha en lokal i Göteborg som medlemsföreningarna får nyttja fritt för sin verksamhet framförallt kvällar och helger, förvara inventarier (såsom teleskop) i, och annat som en trevlig lokal kan tänkas användas till. Lokalen ska vara en smältdegel för unga rymdintresserade och de som engagerar sig ideellt för att främja rymdintresset hos barn och ungdomar. Planen är att Slottsskogsobservatoriet ska utgöra denna lokal.

Projektbidrag
AUG ska ha ett sökbart och generöst projektbidrag som kan sökas för verksamhet och projekt inom länet relaterat till rymden.

Personal
AUG ska ha en anställd personal som dagtid arbetar stödjande och utvecklande gentemot medlemsföreningarna, både vad gäller administration och verksamhet. Personalen ska peppa och hjälpa nya och befintliga ideellt aktiva i medlemsföreningarna.

Samverkan med Astronomisk Ungdom
AUG ska ha ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom att samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt engagerade.

Om distriktet

Kontakt: goteborg@au.se

Org.nr: 802519-3551

Bankgiro: xxxx-xxxx

 

Styrdokument

Stadgar:

Årsmötesprotokoll:

Verksamhetsplan: