Hvitfeldtskas Astronomiska Förening

Hvitfeldtskas Astronomiska Förening är en förening vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Facebooksida: fb.com/HvitfeldtskasAstro