Hedersledamöter

Astronomisk Ungdoms årliga hedersstipendium tilldelas en person som genom särskilda insatser främjat ungas intresse för astronomi och rymdfart.

 

Astronomisk Ungdom tycker att det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett hedersstipendium årligen delas ut till en person som genom särskilda insatser har främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi och rymdfart hos barn och ungdomar i Sverige. Genom stipendiet vill Astronomisk Ungdom belöna särskilt betydelsefulla insatser och hårt arbete, samt uppmuntra till fortsatta insatser som främjar ungas rymdintresse i Sverige.

Det åligger förbundsstyrelsen att varje år utse en person till mottagare av detta stipendium. Om du vill nominera en person till denna utmärkelse är du välkommen att kontakta förbundsstyrelsen.

Stipendiesumman uppgår till 1 au ∙ k kronor avrundat till hela ören, där k är en konstant med värdet 1/100000000 kr ∙ m-1 och 1 au är en astronomisk enhet i meter.

2020

 

År 2020 utsåg AU:s förbundsstyrelse Susanna Lewenhaupt & Marcus Pettersson till Hedersstipendiater med motiveringen:

Susanna Lewenhaupt och Marcus Pettersson har som initiativtagare, producenter samt programledare för podcasten “Har vi åkt till Mars än?” engagerat och inspirerat ungdomar att blicka upp mot stjärnorna och ställa in siktet på vår röda grannplanet, Mars. Med intressanta ämnen och en tydlig röd tråd fångar de lyssnare av olika kunskapsnivåer över generationsgränser. Deras brinnande intresse för rymdfart återspeglas starkt i de avsnitt som produceras. Med sin podcast har de på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt vis bidragit till kunskap och intresse för rymden.

AU:s förbundsordförande Louise Drevinger och vice ordförande Gabriel Delerin delade ut årets Hedersstipendium till personerna bakom podden Har vi åkt till Mars än? Foto: Mikael Ingemyr.

Tidigare hedersstipendiater

2019

 

År 2019 utsåg AU:s förbundsstyrelse Robert Cumming, chefsredaktör för tidskriften Populär Astronomi, till Hedersstipendiat med motiveringen:

Robert Cumming har som redaktör för tidskriften Populär Astronomi och som kommunikatör vid Onsala rymdobservatorium spridit intresse för rymden till en bred publik. Genom att kommunicera astronominyheter på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt har han bidragit till större kunskap och nyfikenhet för rymden bland unga i hela Sverige. Robert har även varit en känd förkämpe för jämställdhet och mångfald inom forskarvärlden. Dessutom myntade han termen Astronomisk Ungdom, för vilket Sveriges gemenskap för unga rymdintresserade är honom evigt tacksam.

AU:s vice ordförande Josefin Karlsson delade ut 2019 års hedersstipendium till Robert Cumming. Foto: Mikael Ingemyr.

Hedersstipendiet delades ut i samband med AU-konferensen 2019 på Kvistabergs observatorium. På bild syns de deltagande medlemmarna tillsammans med Robert Cumming. Foto: Mikael Ingemyr.

2018

 

År 2018 utsåg AU:s förbundsstyrelse Petter Bragée, programchef på SVT Malmö, till Hedersstipendiat med motiveringen:

Petter Bragée skapade, skrev manus till, producerade och regisserade alla säsonger av TV-serierna Vintergatan, samt spinoff-serien Pax jordiska äventyr. Tillsammans står serierna för över ett decennium av galaktiska äventyr och har lett till ett brinnande rymdintresse hos en hel generation barn och unga i Sverige. Utan tvekan har Petter Bragées mästerverk bidragit stort till Astronomisk Ungdoms existens och framgång.

AU:s vice ordförande Josefin Karlsson och förbundsstyrelseledamot Robin Djerv delar ut 2018 års hedersstipendium till Petter Bragée. Foto: Mikael Ingemyr.

Hedersstipendiet delades ut i samband med Gastronomilägret 2018. På bild syns de deltagande medlemmarna tillsammans med Petter Bragée. Foto: Mikael Ingemyr.

2017

 

År 2017 utsåg AU:s förbundsstyrelse Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, till Hedersstipendiat med motiveringen:

Ulf Danielsson har, i sin roll som teoretisk fysiker och författare, varit en stor popularisator inom astronomi och fysik. Genom flertalet böcker, artiklar, föreläsningar, debatter och medverkan i radio & TV har han förmedlat sin kunskap om universum till allmänheten på ett inspirerande och tankeväckande sätt, och därigenom väckt såväl nyfikenhet som ett gediget intresse för vidare kunskap om rymden hos ungdomar över hela landet. Att få ta del av Ulf Danielssons filosofiska reflektioner och tankar kring världsrymden och människans plats i den har varit ett sant privilegium för otaliga unga i Sverige.

AU:s förbundsordförande Jennifer Andersson delar ut 2017 års hedersstipendium till Ulf Danielsson.

Hedersstipendiet delades ut i samband med AU:s 5-årsjubileumsfirande. På bild syns de deltagande medlemmarna tillsammans med Ulf Danielsson.

2016

 

År 2016 utsåg AU:s förbundsstyrelse Andrev Walden till Hedersstipendiat med motiveringen:

Andrev Walden använder sin plattform som journalist för att väcka intresse för rymden hos en bred allmänhet. Genom att ge publicitet till astronomiämnet på ett såväl humoristiskt som lättillgängligt sätt har han verkat för att sprida nyfikenhet och fascination för rymden bland unga i hela Sverige.

AU:s förbundsordförande Jennifer Andersson delar ut hedersstipendiet till Andrew Walden.

Utdelningen av 2016 års hedersstipendium skedde under invigningen av Astronomisk Ungdoms första kansli, på KTH Campus i Stockholm.

2015

 

År 2015 utsåg AU:s styrelse Christer Fuglesang till Hedersstipendiat med motiveringen:

Christer Fuglesang har som första svenske rymdfarare blivit en förebild och källa till inspiration för otaliga unga. Genom sina barnböcker och gedigna arbete med att popularisera rymdvetenskap har han spridit intresse och fascination för rymden i hela Sverige.

Ordförande Mikael Ingemyr delar ut AU:s hedersstipendium 2015 till Christer Fuglesang. Till vänster syns AU:s styrelseledamot Anna Larsson.

 

2014

 

År 2014 utsåg AU:s styrelse Marie Rådbo till Hedersstipendiat med motiveringen:

Marie Rådbo har i sin gärning som astronom och författare verkat för att göra astronomin tillgänglig för en bred publik. Genom sina populärvetenskapliga böcker, föredrag, medverkan i press, radio, och TV, har hon både inspirerat och spridit kunskap om rymden hos otaliga barn och unga.

AU:s sekreterare Elizabeth Werner delade ut vårt hedersstipendium till Marie Rådbo under AU:s sommarläger 2014.

 

2013

 

År 2013 utsåg AU:s styrelse Odd Minde till Hedersstipendiat med motiveringen:

Odd Minde har genom sin drivkraft, entreprenörsanda och innovationsförmåga skapat stora möjligheter för unga att utveckla sitt intresse för astronomi och rymdfart. I sin roll som grundare av och projektledare för Rymdgymnasiet har Odd influerat en hel generation unga rymdintresserade.

AU:s ordförande Mikael Ingemyr delar ut hedersstipendiet 2013 till Odd Minde utanför Rymdgymnasiet. Med i bild finns också Assye Süer, Anna Larsson och Erik Liliequist.

Varukorg