Hubble

Vad är Hubble?

Föreningens syfte är bland ungdomar i Sverige främja intresset för rymdteknik,
rymdteleskop, exoplaneter, interstellära resor och befolkning av världsrymden.

Styrelsen

Kontakt: hubble@au.se

Ordförande

Firas Ammar

Ordförande har utöver vanliga styrelseuppgifter ytterst ansvar för föreningen och sköter externa kontakter. Som ordförande leder man styrelsemötena och har en övergripande blick över föreningens arbete.

Vice-ordförande

Chaspian Stoltz Johannesson

Ordförande har utöver vanliga styrelseuppgifter ytterst ansvar för föreningen och sköter externa kontakter. Som ordförande leder man styrelsemötena och har en övergripande blick över föreningens arbete.

Varukorg