Hubble

Välkommen till Hubble, en plats för alla nördar!

Föreningens syfte är bland ungdomar i Sverige främja intresset för rymdteknik,
rymdteleskop, exoplaneter, interstellära resor och befolkning av världsrymden.
Vi håller bland annat träffar, föreläsningar, spelkvällar och i framtiden läger!

Nyheter

Astronomisk ungdoms rymdteknik och rymdteleskop förening

Hubble är en ungdomsförening vars syfte är att främja intresset för rymdteleskop, satelliter, interstellära resor och tekniken bakom allt i rymden.

Kontakta hubble@au.se om du vill veta mer!

Styrelsen

Ordförande

Firas Ammar

Ordförande har utöver vanliga styrelseuppgifter ytterst ansvar för föreningen och sköter externa kontakter. Som ordförande leder man styrelsemötena och har en övergripande blick över föreningens arbete.

firas.ammar@au.se

Vice-ordförande

Chaspian Stoltz Johannesson

Vice-ordförande har utöver vanliga styrelseuppgifter ytterst ansvar för föreningen och sköter externa kontakter. Som vice-ordförande leder man styrelsemötena och har en övergripande blick över föreningens arbete.

chaspian.stoltz-johannesson@au.se

Sekreterare

Lukas Skåregård

Sekreteraren i en föreningsstyrelse är ansvarig för att föra protokoll under styrelsemöten och föreningsmöten. De dokumenterar beslut, diskussioner och annan viktig information. Sekreteraren hanterar också föreningens korrespondens och ser till att arkivera viktiga dokument
Ingen mail ännu

Kassör

Eric Sun

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi och finansiella transaktioner. De hanterar föreningens bankkonto, budget, och bokföring. Kassören ser till att medlemsavgifter och eventuella inkomster och utgifter hanteras korrekt och att föreningens ekonomi är i balans.
Ingen mail ännu

Ledamot

Malte Rosén

En ledamot är en generell medlem av styrelsen som deltar i beslutsfattande och bidrar till föreningens verksamhet. Deras specifika uppgifter kan variera beroende på föreningens behov, men de är ofta involverade i att fatta beslut om föreningens mål, aktiviteter och riktning
Ingen mail ännu

Revisor

Nickoo Sadeghi

Revisorn är ansvarig för att granska föreningens ekonomiska dokument och bokföring för att säkerställa att de är korrekta och överensstämmer med gällande lagar och regler. Revisorn är oberoende och ger en oberoende bedömning av föreningens ekonomiska hälsa och redovisning.
Ingen mail ännu

Förnamn
Efternamn
Mail
Meddelande
Ditt meddelande har nu skickats! Tack!
Det förekom ett problem när meddelandet skulle skickas. Var vänlig och kontrollera alla rutor
Varukorg