Anmälan till årsmötet 2021

Årsmötet

Astronomisk Ungdoms årsmöte hålls varje år, vanligtvis kring april – maj. Årsmötet är förbundets högst beslutande organ och det tillfälle då alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka förbundet. Under årsmötet väljs bl.a. förbundsstyrelsen och vi fastställer verksamhetsplanen för det kommande året. Varje medlem är berättigad rösträtt på årsmötet och du som medlem är varmt välkommen att lyfta fram dina tankar och påverka Astronomisk Ungdom i rätt riktning tillsammans med alla andra medlemmar. Årsmötet är absolut inte det enda tillfället då du som medlem kan göra din röst hörd. Astronomisk Ungdom är ett demokratiskt förbund och du kan när som helst under året kontakta förbundsstyrelsen om du har idéer och tankar kring det strategiska arbetet, eller om du har idéer på verksamheter som du vill starta upp.

Kandidera till förbundsstyrelsen!

För att söka till förbundsstyrelsen skickar du ett mail till valberedning@au.se om att du önskar kandidera, så kontaktar de dig med vidare instruktioner. Valberedningen vill ha din ansökan tillhanda i god tid innan årsmötet, och denna deadline kommer att framgå i medlemsbreven som leder upp till årsmötet och på hemsidan varje år. Valberedningen kommer innan årsmötet att ta fram ett förslag på förbundsstyrelse utifrån inkomna kandidaturer. Under årsmötet kan du även kandidera till att sitta i valberedningen inför nästa årsmöte. Se detta dokument för att läsa om vad valberedningen gör.

Skicka in en motion till årsmötet

En motion kan vara förslag på ändringar i verksamhetsplan, måldokument eller annat. Vem som helst som är medlem har rätt att skriva en motion och skicka den till förbundsstyrelsen (forbundsstyrelsen@au.se) senast fyra veckor före årsmötet. Motionen besvaras sedan av styrelsen som tänker igenom förslaget och avgör om det t.ex. är realistiskt och fungerar i praktiken. Under årsmötet granskas sedan styrelsens förslag, och huruvida förslaget ska avslås eller bifallas avgörs genom omröstning på kommande årsmöte.

Tre steg för att skriva en motion: 

  1. Kom på vad du vill ta bort/byta ut/skriva in eller införa.
  2. Skriv en argumenterande text om varför denna ändring är rimlig.
  3. Skriv en att-sats – ungefär såhär: ”Jag/vi yrkar därför att under lämplig rubrik lägga till/ändra/ta bort/införa” följt av vad du vill skriva in/ta bort/införa.

Årsmöten genom tiderna

2020

Årsmötet 2020 hölls kl 10:00 den 26 april 2020 över Zoom.
Protokoll årsmöte 2020 (utan slutna bilagor)

2019

Årsmötet 2019 hölls kl 10:00 den 12 maj 2019 i Häggsalen, Uppsala universitet.
Protokoll årsmöte 2019 (utan slutna bilagor)

2018

Årsmötet 2018 hölls kl 10:00 den 22 april 2018 i Häggsalen, Uppsala universitet.
Protokoll årsmöte 2018 (utan slutna bilagor)

2017

Årsmötet 2017 hölls kl 10:00 den 9 april 2017 på Alnäsgården, Uppsala.
Protokoll årsmöte 2017 (utan slutna bilagor)

2016

Årsmötet 2016 hölls kl 12:00 den 6 mars 2016 i Häggsalen, Uppsala universitet.
Justerat protokoll årsmöte 2016 (utan slutna bilagor)

2015

Årsmötet 2015 hölls kl 10:00 den 1 mars 2015 på Älvsjö Scoutgård, Stockholm.
Protokoll årsmöte 2015

2014

Årsmötet 2014 hölls kl 13:00 den 30 mars 2014 i Polhemssalen, Uppsala universitet.
Protokoll årsmöte 2014

2013

Årsmötet 2013 hölls kl 10:00 den 3 mars 2013 i Polhemssalen, Uppsala universitet.
Protokoll årsmöte 2013

2012

Föreningen grundades kl 12:00 den 19 augusti 2012 genom ett konstituerande årsmöte, över internettelefoni.
Protokoll konstituerande årsmöte 2012

Varukorg