Lediga tjänster

Lediga tjänster

Rymdforskarskolan är Astronomisk Ungdoms sommarforskarskolor i astronomi och rymdteknik. De är ett 10 dagar långa program på flera olika orter kring juni-augusti, utformat för 24-28 gymnasieelever som ännu inte valt högre utbildning. Antagning sker genom betyg, personligt brev samt rekommendationsbrev. Programmet består i laborationer, gästföreläsningar, studiebesök, och sociala aktiviteter och ska ge eleverna en översiktsbild av Sveriges rymdrelaterade verksamheter inom akademi och näringsliv. Programmet ska visa på möjligheterna kring och inspirera till karriär inom rymdbranschen, utveckla deltagarnas kunskaper och vetenskapliga förmågor, samt vara roligt och socialt givande. Tjänsten som projektledare är en anställning på deltid.