Magnethuset

Trivselregler

 • Återställ möbleringen efter nyttjande.
 • Sopa av golvet efter nyttjande så att sten/grus, löv, och annat synligt smuts försvinner.
 • Om nyttjandet genererat mer än lite sopor (exempelvis pizzakartonger) eller sopor som kan lukta (exempelvis pizzarester) så ska det avlägsnas efter nyttjande. Svarta sopsäckar finns tillgängliga.
 • I fodralet i stora salen, eller i anslutning till det, ska det alltid finnas:
  • Fjärrkontroll till projektorn
  • Fjärrkontroll till högtalarna
  • HDMI-kabel
  • HDMI-till-VGA-adapter
  • Presentatör (fjärrkontroll till dator för att kunna bläddra i bildspel, med inbyggd laserpekare)
 • Den gråa projektorduken som sitter uppspänd på väggen får aldrig vidröras av varesig fingrar/händer eller pekpinnar. Användning av laserpekaren påbjudes.
 • Generellt ska det inte märkas efteråt att man använt lokalerna. Standard-möbleringen i Stora salen är sk. biosittning.
 • Tänk alltid på brandsäkerhet! Inga levande ljus är tillåtna i lokalerna. Utrymningsvägar får ej blockeras.
 • Max 30 personer får vistas i byggnaden samtidigt.
 • Ytterdörren måste alltid hållas låst, även när man vistas inne i lokalen. Undantaget är när medlemmar/besökare väntas komma & gå, och man håller aktiv uppsikt över dörren under tiden.
 • När Magnethuset inte nyttjas så ska alla lampor vara släckta och de vita gardinerna fördragna för alla fönster. De mörkläggande gardinerna ska vara dragna åt sidorna, dvs inte täcka fönstren. När Magnethuset nyttjas är det dock helt upp till användaren hur gardinerna är konfigurerade (öppna, de vita fördragna, eller både de vita och de mörkläggande gardinerna fördragna).
 • Felanmälan (exempelvis trasig belysning eller vattenläcka) eller skadeanmälan (exempelvis klotter eller fönsterkross) görs till AU:s kansli, som i sin tur anmäler det till fastighetsägaren.

För STAR gäller

 • STAR äger tillträde till hela Magnethuset varje måndagskväll.
 • Förevisare inom STAR kan boka Stora salen och Observatoriet kvällstid övriga dagar i veckan upp till fyra veckor i förväg, förutsatt att det är obokat.
 • STAR kan boka tisdagskvällar upp till ett år i förväg, om syftet är att hålla regelbundna visningar eller öppet hus för allmänheten med föredrag och observationer av astronomiska objekt genom teleskopet.
 • STAR kan boka Magnethuset både dag- och kvällstid upp till ett år i förväg, för evenemang i samband med astronomiska eller kulturella händelser av allmänt intresse, exempelvis fenomen på himlen (såsom förmörkelser och passager), Astronomins dag och natt, Kulturnatt Stockholm, osv.

För AU och dess medlemsföreningar gäller

 • AU-medlemmar får använda STAR:s teleskop i observatoriet utefter STAR:s instruktioner och certifiering.

För utomstående föreningar gäller

 • Andra ideella föreningar eller idéburna organisationer kan i vissa fall hyra Magnethuset för exempelvis årsmöte, kurstillfälle, föredrag, eller annan tillfällig verksamhet.
 • Det utrymme i Magnethuset som kan hyras är då bara Stora salen, tekniken där inne (projektor & högtalare) och dess möbler (stolar & bord). Måndagar efter kl 17 är inte möjliga att hyra.
 • Hyran är 500 kr för en tredjedels dag (förmiddag, eftermiddag eller kväll), 750 kr för två tredjedelars dag (för- & eftermiddag, eller eftermiddag & kväll) respektive 1000 kr för heldag. Betalas i förskott. Nattetid kan Magnethuset inte hyras.
 • Förfrågan om att hyra skickas till kansli@au.se. Vilka tider som är lediga går att se i kalendern.
 • Samma trivselregler som ovan gäller, och vid orsakande av skada på inventarier eller påtagligt behov av extra städning utgår extra avgift.
 • Om trivselregler bryts eller det uppstår andra motsvarande problem, så får man inte hyra igen.

För företag gäller

 • Företag kan i vissa fall hyra Magnethuset för exempelvis konferens, möte, eller kurs.
 • Det utrymme i Magnethuset som kan hyras är då bara Stora salen, tekniken där inne (projektor & högtalare) och dess möbler (stolar & bord). Måndagar efter kl 17 är inte möjliga att hyra.
 • Hyran är 3000 kr för en tredjedels dag (förmiddag, eftermiddag eller kväll), 5000 kr för två tredjedelars dag (för- & eftermiddag, eller eftermiddag & kväll) respektive 6000 kr för heldag. Betalas i förskott. Nattetid kan Magnethuset inte hyras.
 • Förfrågan om att hyra skickas till kansli@au.se. Vilka tider som är lediga går att se i kalendern.
 • Samma trivselregler som ovan gäller, och vid orsakande av skada på inventarier eller påtagligt behov av extra städning utgår extra avgift.
 • Om trivselregler bryts eller det uppstår andra motsvarande problem, så får man inte hyra igen.

Bokning

Kalendern laddas...

Namn, ansvarig på plats*:

E-postadress*:

Mobilnummer*:

Förening/Projekt*:

Tid*:

Syfte med bokningen*:

Uppskattat antal närvarande:

Övrig information:

Varukorg