Nyheter

Hedersstipendium och Astronomins dag och natt

Under helgen 26-27e september gick Astronomins dag och natt av stapeln! Via AU:s instagram kunde man följa med på en workshop om marslandarbygge och ställa frågor om rymden och mats. På zoom hölls en workshop om programmering i scratch.

En av höjdpunkterna var dock att årets hedersstipendium delades ut! Priset gick till Marcus Pettersson och Susanna Lewenhaupt med motiveringen: ” Susanna Lewenhaupt och Marcus Pettersson har som initiativtagare, producenter samt programledare för podcasten Har vi åkt till Mars än? engagerat och inspirerat ungdomar att blicka upp mot stjärnorna och ställa in siktet på vår röda grannplanet, Mars. Med intressanta ämnen och en tydlig röd tråd fångar de lyssnare av olika kunskapsnivåer över generationsgränser. Deras brinnande intresse för rymdfart återspeglas starkt i de avsnitt som produceras. Med sin podcast har de på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt vis bidragit till kunskap och intresse för rymden.”

Stort grattis till dem!

Text: Kajsa Toftner
Bild: Mikael Ingemyr

Från vänster: Louise Drevinger, Susanna Lewenhaupt, Marcus Pettersson, Gabriel Delerin.

SAGANs tävling ”Framtidens Odlingar” – skåda de samlade tävlingsbidragen!

SAGANs tävling ”Framtidens Odlingar” – skåda de samlade tävlingsbidragen!

Tre vinnare har krönts och SAGANs tävling ”Framtidens Odlingar” är nu över. Vi i styrelsen tycker det har varit väldigt roligt att ta se så stort engagemang och att få in alla möjliga sorters bidrag. Ett stort tack för ert deltagande! Här nedan är en samling av tävlingens alla bidrag – alla är dem fantastiska!

Illustration av Denise Lindholm (vinnare).

Serie av Saga Anderholm Hansson.

Illustration av Edwin Östlund.

Detta är då en jordbrukskoloni någonstans i galaxen. Den är helt automatiserad genom robot-bönderna som tar hand om allt från att skörda till att processa grödorna i fabriken till att sedan skicka iväg dem med maglev-tåg till närmsta raketbas för vidare transport till de som ska äta det. All energi kommer naturligtvis från solceller vilket möjliggör för en hållbar produktion.

Edwin

deltagare

Smink och utklädnad av Maja Andersson (vinnare).

”I denna fiktiva framtid finns det humanoida varelser som är helt självförsörjande. De kan genomföra fotosyntes och deras föda växer från deras kroppar:

Maja

deltagare

Broderi av Thea Nöteberg (vinnare).

Framtidens tallriksmodell.

Thea

deltagare

Bidragen bedömdes utefter Sci-Fi-faktor, Kreativitet och Utförande. I pris får vinnarna välja varsin valfri bok från SAGANs sci-fi-rekommendationer. Av dessa tre vinnare valde två “Red Rising” (av Pierce Brown) och en “The time machine” (av H.G. Wells). De skickas hem till respektive vinnarna inom kort!

Återigen, ett kosmiskt stort tack från oss i styrelsen till alla er medlemmar som deltog!

Se mer från föreningen SAGAN på dess hemsida – här.

Anmälan till årets konferens öppen- nytt upplägg!

Anmäl dig till AU-konferensen 2020 nu och säkra din plats! AU-konferensen är i vanlig ordning en helg för ungdomar som är, har eller vill bli ideellt aktiva i AU kan få en inblick i vårt föreningsliv, och ha chansen att påverka förbundet.

I år kommer konferensen att delas upp i fem lokala upplagor på olika orter för att minska resandet och vi kommer följa Hälsomyndighetens restriktioner och råd, med mål att minska smittspridningen.

Våra distrikt är i år i stort fokus. Under konferenserna kommer du som deltagare få en inblick i distriktsverksamheten idag, och vara en del av distriktens framtida utveckling. Du kommer få lära dig mer om hållbart engagemang, distrikt, föreningar, marknadsföring, och projekt, och samtidigt träffa andra ideellt aktiva.

De olika upplagorna kommer äga rum på följande datum. Tänk på att anmäl dig till den upplaga som äger rum närmast där du bor!

Lund: 3-4 oktober
Stockholm: 10-11 oktober
Göteborg: 17-18 oktober
Uppsala: 24-25 oktober
Kiruna/Luleå: 21-22 november

Så vad väntar du på? Ta ditt engagemang till en ny nivå, och se fram emot en spännande och lärorik helg!

Läs mer och anmäl dig här: https://www.astronomiskungdom.se/konferensen/

 

 

 

Fira AU-dagen 2020 när vi fyller 8 år den 19:e augusti

Den 19:e augusti kommer alltid att vara ett speciellt datum på året för AU, för den var det datumet som vår organisation grundades! Hela historien om hur AU kom till, och hur det utvecklats sedan dess, finns att läsa på Svenska astronomiska sällskapets jubileumsblogg från 2019.

Sedan förra året firas denna dag under parollen AU-dagen, och återigen inbjuds alla medlemmar att fira denna dag på något roligt sätt. Kanske göra en rymdbakelse med en liggande åtta (symbolen för oändlighet) på? Tapas med solsystemstema där varje rätt representerar en planet i solsystemet? En tårta i form av ett cirkeldiagram som visar universums beståndsdelar (materia, mörk materia, och mörk energi)? Rita en teckning av AU:s framtida filial på Mars? Möjligheterna är stora som rymden!

Gör något roligt, fota, och lägg upp på Instagram med hashtaggen #AUdagen och tagga in vårt konto @astronomisk_ungdom!

 

Gratisnummer av Populär Astronomi till alla medlemmar 6-25 år!

Populär Astronomi är den svenska tidskriften för astronomi och rymdfart. Den ges ut av Svenska Astronomiska Sällskapet och ända sedan 2013 har prenumerationer den erbjudits till AU:s medlemmar i olika former. Från och med 2020 gäller en ny modell.

Redaktören Robert Cumming föreläste under AU-konferensen 2019. Hand upp betyder Ja på hans fråga om man själv läser Populär Astronomi.

Ända sedan 1920 har tidskriften Populär Astronomi givits ut i olika former och under olika namn. Det är idag den bästa tidningen för envar som är intresserad av astronomi och rymdfart, såväl svensk som internationell sådan. Tack vare god relation med vårt moderförbund, Svenska Astronomiska Sällskapet, har AU kunnat erbjuda tidningen antingen kraftigt rabatterat eller helt gratis redan från året efter AU grundades.

I takt med att AU växt så har kraven och förutsättningarna för förbundets ekonomi förändrats. Från och med i år införs en ny modell kring Populär Astronomi där alla medlemmar i åldern 6-25 år erbjuds ett gratisnummer av tidningen hem till brevlådan. Det är enkelt att ta del av erbjudandet i samband med att man, när man förnyar eller nytecknar medlemskap i någon av våra föreningar, enkelt bocka för en ruta för att indikera att man vill ha ett sådant gratisnummer. Nyligen skickades ett exemplar av nr 2/2020 (numret i mitten i bild) ut till nästan 1000 medlemmar på detta vis!

Efter att man haft god tid på sig att läsa tidningen så kommer ett brev att anlända till ens brevlåda, där man erbjuds att teckna en årsprenumeration om fyra nummer för högst förmånliga 120 kr (ordinarie pris 280 kr). Om man vill fortsätta få hem tidningen varje kvartal så betalar man helt enkelt bara in 120 kr enligt instruktionen, och om man inte önskar att teckna en prenumeration så är det bara att bortse från brevet med erbjudandet. Superenkelt och bra tycker vi!

Vi hoppas att många medlemmar ska teckna en prenumeration och läsa tidningen, för den håller verkligen hög kvalitet. Förra året fick redaktören, Robert Cumming, till och med AU:s hedersstipendium bl.a. för sitt goda arbete med tidningen. Sedan några år tillbaka ansvarar AU dessutom för ett par uppslag i tidningen, så det finns ett dedikerat ungdomsinriktat utbud i tidningen dessutom.

Om du vill ta del av erbjudandet men missat att bocka för rätt ruta när du blev medlem eller förnyade medlemskapet; maila bara till kansli@au.se!

Trevlig läsning!

AU numera medlem i Rymdforum Sverige, Vetenskap & Allmänhet, samt Folk och Försvar

Astronomisk Ungdom är ett ungdomsförbund med föreningar som anslutna medlemmar, som i sin tur har personer som medlemmar. Men även AU är anslutet som medlem i några föreningar, och under våren har vi ingått medlemskap i ytterligare tre.

Att samarbeta med andra organisationer kring olika frågor relevanta för AU är självklart. Ända sedan AU:s årsmöte 2013 är det exempelvis fastslaget i stadgarna att vi är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförbund, och ända sedan vi blev ett ungdomsförbund med statsbidrag så har vi varit medlem i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, som är en samarbetsorganisation för Sveriges nationella ungdomsförbund.

I december beslutade förbundsstyrelsen att söka medlemskap i föreningarna Rymdforum Sverige, Vetenskap & Allmänhet, samt Folk och Försvar. Under våren har dessa ansökningar godkänts, vilket vi är jätteglada för! Här följer en liten sammanställning av organisationerna:

Rymdforum Sveriges syfte är att tillsammans med dess medlemmar tydliggöra nyttan med rymdverksamhet för Sverige för att höja livskvalité, skapa effektivare samhällsfunktioner och öka tillväxten.

Föreningens största verksamhet är konferensen Rymdforum som samlar alla Sveriges rymdaktörer och som arrangeras vartannat år.

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Vi – och många med oss – är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

Vi genomför studier och undersökningar, anordnar möten och aktiviteter, och utvecklar och testar nya format för dialog. Därtill samlar och sprider vi egna och andras kunskaper och erfarenheter av samverkan och kommunikation mellan allmänhet och forskare.

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Vi tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade.

Våra 100 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt.

 

Sedan tidigare är Astronomisk Ungdom anslutet till följande föreningar:

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer. Vi är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

LSU är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Många utmaningar som ungdomsorganisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför är erfarenhetsutbyten och samarbeten med ungdomsorganisationer i världen en viktig del av vårt uppdrag. LSU styrs demokratiskt av våra medlemsorganisationer och en styrelse som väljs vartannat år.

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Vi bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.

Grunden för Arbetsgivaralliansen är att verka såväl med arbetsrättslig specialistkunskap som med unik kompetens och kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Vi är uppbyggda enligt demokratistik principer och värnar den svenska modellen.

Svenska Astronomiska Sällskapet grundades år 1919, och utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige. Verksamheten utgörs av populärvetenskapliga föredrag, sällskapsresor, temadagen Astronomins dag och natt, utdelning av stipendier och bidrag, konferensen Astronomdagarna, samt utgivande av tidskriften Populär Astronomi.

Astronomisk Ungdom utgör sällskapets ungdomsförbund.

Läs Contact tillsammans med SETI-bokcirkeln!

I SAGAN har vi precis avslutat ett moment där vi lyssnade på sci-fi podcasten The Penumbra Podcast. Nu inleder vi sommaren med att läsa romanen Contact skriven av Carl Sagan. Det råkar även vara författaren som SAGAN är uppkallad efter. Romanen handlar även om första kontakten med en utomjordisk civilisation och följer forskaren Eleanor Arroway som arbetar på radioteleskopet Argus.

Möten kommer att ske digitalt via messenger och kommer att hållas varannan onsdag klockan 20.00. Får man förhinder vid något tillfälle är det bara att läsa ikapp de andra och sedan komma vid nästa möte.

Bibliotek är superbra sätt att få tag på en bok gratis. På grund av Covid-19 har dock biblioteken ändrade öppettider och vissa har även stängt en tid framöver. Contact finns även tillgänglig på bibliotekens egna e-bok och ljudboks app Biblio. Det är helt gratis och kräver bara ett lånekort. Contact finns även tillgänglig på Storytel som nu går att prova gratis i 30 dagar.

Nästa träff kommer att hållas 15 juli 20:00. Tills dess ska vi ha läst till och med kapitel fem.

Ett steg närmare science fiction

Rymdentusiaster vet om och är väldigt vana vid att uppskjutningar blir uppskjutna, -eller inte uppskjutna, hur man nu väljer att se på det. Huvudsaken är att man blåser av det hela och upprymda miner blir besvikna. Det hände senast i onsdags då det privatägda företaget SpaceX skulle skicka upp den första bemannade farkosten från amerikansk mark sedan 2011, -och även den första i företagets historia.

Men inte behövde vi vänta länge innan den uppskjutna raketen Falcon 9 till slut sköts upp (ni får ursäkta min dåliga humor), för idag (30:e maj) slog det till. 21:22 kunde astronauterna Bob Behnken och Doug Hurley påbörja sin resa mot rymdstationen ISS. Glädjen och lättnaden kom från många, från alla som tittade på uppskjutningen live, från astronauterna själva, och antagligen också från Elon Musk, ägaren till företaget SpaceX. Det ska också tilläggas att Astronomisk Ungdoms egna Louise Fischer och Claudia Skoglund var med under SVT:s sändning för att diskutera uppskjutningen, -som även de kunde glädjas av beskedet.

SpaceX grundades 2002 av Elon Musk, -som även är VD och en utav grundarna till bilföretaget Tesla. Företaget har som mål att uppfylla det som mestadels endast talas om i science fiction, nämligen att kolonialisera både månen och Mars. Företaget har på senaste år blivit mycket uppmärksammat, dels på grund av sina ambitiösa drömmar men också deras imponerande teknik och galna påfund. Exempelvis har de skickat ut just en tesla i rymden,-denna tack och lov obemannad. Den 30:e maj 2020 blir istället datum för företagets första bemannade farkost som skickas ut i rymden. Ett steg framåt mot drömmarna, -ett steg närmare science fiction.

Frågan är nu vad företaget ska hitta på härnäst,-och när. Rymdentusiaster är vana vid att behöva vänta, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och hur dålig är egentligen väntan om den är fylld med spänning och förhoppningar?

 

”Earthrise”, tagen av William Anders, 1968

AU gästade SVT:s studio för SpaceX:s Demo-2 Crew Dragon-launch

Den 30:e maj sköts SpaceX’s Falcon 9-raket upp med Crew Dragon-kapseln och NASA-astronauterna Robert Behnken & Douglas Hurley till den Internationella rymdstationen ISS. Det blev den första bemannade rymdfärden från amerikansk mark sedan 2011, då NASA:s rymdfärjeprogram genomförde sin sista resa.

Claudia Skoglund och Louise Fischer utanför SVT inför direktsändningen.

Denna historiska händelse följes av alla större mediehus. SVT:s livesändning gästades av inga mindre än AU:s Louise Fisher och Claudia Skoglund! Jättekul med AU:are i TV tycker vi.

Så här skrev SVT i sin artikel efter den lyckade uppskjutningen:

USA:s första privata bemannade rymdfarkost har nu lyft från Kennedy Space Center i Florida. Ett åskoväder satte stopp för uppskjutningen i onsdags men i lördags gick allt som planerat. Färden sker i Space X-raketen Falcon 9.

Farkosten sprängde ljudvallen efter en dryg minuts flygning och första delen av raketen lossades lyckosamt. Den sista nivån för att kunna avbryta flygningen passerades efter omkring nio minuter.

Efter tolv minuters flygning avklarades den andra frikopplingen. De två piloterna har därmed klarat av den inledande fasen av rymdresan.

Inifrån kontrollrummet!

– Jag blev så otroligt glad att se att det fungerade, säger Claudia Skoglund, blivande student i astrofysik i Lund som satt med i SVT:s sändning.

– Man vet ju hur mycket som kan gå fel, säger Louise Fischer, som studerar farkostteknik vid KTH.

Första på nio år
Rymdfärden är den första på nio år då amerikaner flygs till rymden i en raket byggd i USA. Gynnsamt väder gjorde att uppskjutet kunde ske som planerat vid 21.22 på lördagskvällen svensk tid efter att tidigare uppskjutning i onsdags fått ställas in på grund av ett åskväder.

Vädret var länge fortfarande en osäkerhetsfaktor även under lördagen, men strax efter 20.30 svensk tid kom klartecken för start.

Rysk kapsel
I juli 2011 flög NASA:s rymdfärjor för sista gången. Sedan dess har amerikanska astronauter flugit till rymden i en rysk Sojuz-kapsel, en tjänst USA betalat för. Men nu är alltså tanken att USA ska återgå till egna flygningar, som de två privata företagen Space X och Boeing ska stå för.

NASA-astronauterna som göra den historiska rymdresan heter Robert Behnken och Douglas Hurley.

Strax sändning!

”Deras ansikten sväller upp”
Simon Westerlund, rymdingenjör vid svenska rymdbasen Esrange beskrev i sändingen hur astronauternas kroppar anpassar sig till tyngdlösheten.

– Musklerna i benen hjälper till att pumpa upp blod i huvudet och nu är den funktionen helt onödig men den fortsätter ju ändå så deras ansikten sväller upp litegrann. De blir av med alla sina rynkor ett tag tills kroppen anpassat sig till det här.

Ska försöka manövrera kapseln
Det tar 19 timmar innan raketen når Internationella rymdstationen ISS.

– Det är ju en test flight så de kommer att testa att manövrera kapseln för att se att den fungerar så som den ska. Och om 19 timmar kommer de att docka med internationella rymdstationen med ett automatiserat system, säger Louise Fischer, student i farkostteknik.

Efter sändningen fick Bolibompa-draken finbesök.

Årsmötet 2020 hölls digitalt

Varje vår håller AU årsmöte, och sedan 2017 (efter stadgeändring 2016) är det de anslutna medlemsföreningarna som röstar genom varsitt ombud. Vårt allra första årsmöte, då AU grundades den 19:e augusti 2012, hölls över videosamtalstjänsten Skype, men sedan dess har alla årsmöten hållits fysiskt i samband med läger eller kongress. Fram tills denna extraordinära vår.

Ingenting denna vår har blivit sig likt, varesig inom AU, Sverige eller världen. Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar inom alla områden, och det mest märkbara har kanske varit effekterna av den sociala distanseringen. Från att man träffats fysiskt och rest utan hinder så har vi den här våren fått hålla oss fysiskt isolerade från varandra på ett sätt som saknar motstycke i mannaminne.

Alla ordinarie verksamheter inom AU som innehåller fysiska möten, exempelvis alla läger, Rymdforskarskolan, kongressen, Marsresan, Rymdresan, osv. har därför blivit helt inställda. Det är förstås väldigt tråkigt, men AU gör precis som alla andra sitt bästa för att hantera situationen.

En sak som måste hållas, oavsett om det pågår en pandemi eller inte, är årsmötet. Därför kallade förbundsstyrelsen i år medlemsföreningarna till digitalt årsmöte, som hölls över videokonferenstjänsten Zoom. Ett 30-tal medlemmar från ett 20-tal föreningar deltog över Zoom den 26:e april, och årsmötet flöt på bättre än kanske någon hade väntat sig.

Årsmötet började lite oväntat med att årsmötesordförandeveteranen David, som varit sjuk i covid-19 men var på bättringsvägen, efter valen av alla årsmötesfunktionärer behövde meddela att hans symptom tyvärr fortfarande var sådana att han märkte att han, trots stor vilja och ambition, inte hade möjlighet att genomföra mötesordförandeskapet som tänkt. Mötet tackade David för hans insats så långt under mötet och önskade honom att krya på sig. Som tur var hade mötet, medveten om denna risk, detta årsmöte också valt en vice årsmötesordförande i form av Mikael, som tog över klubban efter David.

Årsmötet fortsatte så med att lägga verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen till handlingarna, samt fastställa resultat- och balansräkningen för 2019. Det avrapporterades hur det gått med måluppfyllelsen av de mål som fastslogs av årsmötet 2018, den avgående förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet, och årsavgiften för stödmedlemmar fastställdes till 2000 kr.

Sedan övergick mötet till att behandla förbundsstyrelsens propositioner och inkomna motioner. En proposition rörande stadgans kapitel om revisorer och valberedning bifölls av årsmötet. Sedan behandlades en inkommen motion rörande idéprogrammet och förbundsstyrelsens motionssvar. Efter en längre diskussion i plenum som verkligen engagerade mötesdeltagarna så gick frågan till rösträkning, varpå rösträknarna var för sig tog emot röster ifrån ombuden. Resultatet blev ett beslut om att ersätta Almedalsgruppen med en Rymdpolitisk grupp som bl.a. ska arbeta med förslag till förändringar i idéprogrammet efter medlemmarnas önskemål löpande under året för att sedan presentera förslag inför kommande årsmöten.

Efter att verksamhetsplanen för 2020 fastslagits gick mötet vidare till att välja personer till de olika förtroendeuppdragen. Mötet valde helt i enlighet med valberedningens förslag. Det innebär att förbundsstyrelsen numera består av Louise Drevinger (omval), Gabriel Delerin (omval), Kajsa Toftner (omval), Linnéa Rosenbecker, Cornelia Ekvall, och Ellen Hammarstedt, där Louise valdes till förbundsordförande. Stort grattis till henne och övriga förbundsstyrelsen!

Efter att Louise, som nyvald förbundsordförande, förklarade årsmötet 2020 för avslutat, så tillkännagavs att AU:s förtjänstmedalj i järn tilldelas de avgångna förbundsstyrelseledamöterna Josefin Karlsson och Robin Djerv. Måns Holmberg hade redan järnmedaljen sedan tidigare, då han satt i AU:s styrelse 2013-2015, innan han gjorde en återkomst och valdes till förbundsordförande under årsmötet 2018. Hela Astronomisk Ungdom tackar honom och de andra för deras insatser under det gångna året!

Protokollet från årsmötet publiceras som vanligt här så fort det är justerat.

 

Förbundsstyrelsen 2020/2021.

Arkiv