Astronomisk Ungdoms Örebrodistrikt

Astronomisk Ungdoms Örebrodistrikt är AU:s distriktsorganisation i Örebro län. Alla AU:s medlemsföreningar med säte inom Örebro län är också medlemsföreningar i Astronomisk Ungdoms Örebrodistrikt. I stora drag kan AUÖ:s verksamhet sammanfattas i:

Lokal
AUÖ ska ha en lokal i Örebro som medlemsföreningarna får nyttja fritt för sin verksamhet framförallt kvällar och helger, förvara inventarier (såsom teleskop) i, och annat som en trevlig lokal kan tänkas användas till. Lokalen ska vara en smältdegel för unga rymdintresserade och de som engagerar sig ideellt för att främja rymdintresset hos barn och ungdomar.

Projektbidrag
AUÖ ska ha ett sökbart och generöst projektbidrag som kan sökas för verksamhet och projekt inom länet relaterat till rymden.

Personal
AUÖ ska ha en anställd personal som dagtid arbetar stödjande och utvecklande gentemot medlemsföreningarna, både vad gäller administration och verksamhet. Personalen ska peppa och hjälpa nya och befintliga ideellt aktiva i medlemsföreningarna.

Samverkan med Astronomisk Ungdom
AUÖ ska ha ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom att samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt engagerade.

Om distriktet

Kontakt: orebro@au.se

Org.nr: xxxxxx-xxxx

Bankgiro: xxxx-xxxx

Styrdokument

Stadgar:

Årsmötesprotokoll:

Verksamhetsplan: