Påverkansgruppen

Påverkansgruppen

Påverkansgruppen arbetar med att ta fram AU:s idéeprogram och förmedla det till politiker och allmänheten. Syftet med idéprogrammet är också att öka fokus på rymd- och astronomirelaterade frågor i samhällsdebatten generellt och förmedla medlemmarnas åsikter i frågorna. Det görs bland annat genom att delta i politiska event såsom Almedalsveckan, skriva debattartiklar och så vidare.