Populär Astronomi

Är du mellan 6 och 25 år och vill du ha 4 nummer av Populär Astronomi gratis varje år?
Bli medlem i Astronomisk ungdom här!

Populär Astronomi är Sveriges ledande populärvetenskapliga tidskrift inom astronomi och rymdfart. Den utkommer i pappersform fyra gånger om året, i början av månaderna mars, juni, september och december.

Populär Astronomi är även Svenska Astronomiska Sällskapets medlemstidskrift, och man blir därmed medlem i SAS genom att börja prenumerera på tidningen. Normalt kostar detta 250 kr/år, men för medlemmar i Astronomisk Ungdom är det gratis.

 

Mer info och mängder av astronomiartiklar finns på

Populär Astronomis hemsida