Astronomicentrum

Astronomicentrum är ett nationellt resurscentrum för astronomi, med syfte att stödja lärare i deras undervisning. Astronomicentrum innefattar en hemsida med undervisningsmaterial och laborativa övningar i astronomi och rymdteknik, och erbjuder bokning av ideella föreläsare som föreläser i svenska skolans samtliga årskurser. Föreläsningar och annat material är utformat efter skolverkets kunskapsmål för såväl grundskola som gymnasiet.

http://www.astronomicentrum.se/

Färdigheter

Upplagt på

20 oktober, 2016