Astronomisk Ungdoms Riksförening

Astronomisk Ungdoms Riksförening är en uppsamlingsförening för alla medlemmar som inte har en befintlig lokalförening i sin geografiska närhet.

Kallelse: Riksföreningen ska hålla sitt ordinarie årsmöte söndag den 7:e maj kl 09:00 I UFS’ lokaler på Polhemsgatan 38 i Stockholm. Stadgeändring i kapitel 7 står på dagordningen. Alla medlemmar är härmed kallade.