Astronomisk Ungdoms Riksförening

Astronomisk Ungdoms Riksförening är en uppsamlingsförening för alla medlemmar som inte har en befintlig lokalförening i sin geografiska närhet.