Astronomisk Ungdoms Riksförening är en uppsamlingsförening för alla medlemmar som inte har en befintlig lokalförening i sin geografiska närhet. Kontakt till styrelsen: riksforeningen@au.se

Org.nr: 802516-7050

Varukorg