Ansökan är stängd!

Tycker du att astronomi och rymdforskning låter spännande? Då ska du söka till Rymdforskarskolan! I sommar går hela fyra upplagor av programmet av stapeln; i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund, och alla fyra kommer de ge dig en gedigen inblick i den svenska rymdbranschen och den senaste astronomiska forskningen. Möt Christer Fuglesang eller besök Onsala rymdobservatorium; under Rymdforskarskolan får du minnen, kunskap, upplevelser och vänner för livet! Rymdforskarskolan syftar till att inspirera till framtida studier och karriär inom rymdbranschen, och ger dig nya kunskaper och färdigheter som du har nytta av i framtiden. Under ett innehållsrikt sommarprogram får du möjligheten att fördjupa dina kunskaper i astronomi och rymdteknik, samt träffa nya vänner och delta i roliga aktiviteter. Alla elever bor tillsammans under hela programtiden, så du kan söka till vilka städer du vill oberoende av var du bor!

Vad är Rymdforskarskolan?

Programmet består av populärvetenskapliga föreläsningar i astronomi, rymdfysik och rymdteknik, intressanta laborationer och projekt, spännande studiebesök, och inte minst sociala aktiviteter. Rymdforskarskolan ger dig chansen att inspireras på ett av Sveriges främsta lärosäten, träffa nya vänner, lyssna till och bekanta dig med erkända forskare i intressanta naturvetenskapliga och tekniska områden, samt besöka ett urval av aktörer i rymdbranschen i Sverige.


Rektor

Christer Fuglesang

Christer är Sveriges förste astronaut, med två rymdfärder i bagaget. Han är även professor i rymdfart, författare, föreläsare, samt föreståndare för KTH Rymdcenter. Christer är rektor för Rymdforskarskolan och kommer bland annat att gästföreläsa under Rymdforskarskolan i Stockholm.

Läs tidigare elevers berättelser!

Vad händer under Rymdforskarskolan?

Varje upplaga är fylld av spännande föreläsningar, coola besök och sociala aktiviteter. Som deltagare får du:

 • Studiebesök hos kända rymdföretag
 • Göra ett rymdtekniskt projektarbete
 • Experiment och laborationer inom astronomi och rymdteknik, exempelvis bygga och skjuta upp raketer, analysera observationsdata på exoplaneter, mäta kosmisk strålning, och mycket mer!
 • Gästföreläsningar inom satellitteknik, kosmologi, människan i rymden, exoplaneter, kosmisk strålning, astrobiologi, detektorteknik, raketer, och mycket mer!
 • Umgänge och sociala aktiviteter tillsammans med andra rymd- och naturvetenskapsintresserade.
 • Avslutningsceremoni med presentationer och middag.
 • Möt Sveriges astronaut, Christer Fuglesang, besök Sveriges första universitet i Uppsala, upplev Onsala rymdobservatorium, eller inspireras i Astronomihuset i Lund; under Rymdforskarskolan får du minnen, kunskap, upplevelser och vänner för livet!

För att söka behöver du:

 • Vara elev på ett svenskt gymnasium (eller svensk medborgare om du studerar utomlands), och börja åk 2 eller åk 3 på gymnasiet i höst.
 • Gå Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet, eller ha motsvarande förkunskaper i matematik och fysik (från exempelvis IB-programmet).
 • Ha goda kunskaper i svenska och engelska.

Du behöver även vara medlem i en eller fler av Astronomisk Ungdoms medlemsföreningar och framförallt ha stor motivation till att delta i programmet och vilja lära dig mer om astronomi och rymdteknik. Kunna delta i hela programmet på den/de orter du söker till. Alla deltagare bor tillsammans och deltar i alla aktiviteter

Bli medlem

Medlemskap är gratis, och om du inte redan är medlem så kan du enkelt bli medlem här!

Årets upplagor

Observera: datumen är preliminära
Rymdforskarskolan arrangeras i fyra upplagor, i din ansökan kan du välja vilka du är mest intresserad av. Alla aktiviter, transporter inom programmet, samt boende med helpension ingår, det är alltså gratis att delta och alla söker på samma förutsättningar.

Rymdforskarskolan i Stockholm

Datum: 13/6 – 22/6
Plats: AlbaNova universitetscentrum, KTH

Rymdforskarskolan i Uppsala

Datum: 26/6 – 5/7
Plats: Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Rymdforskarskolan i  Göteborg

Datum: 30/7 – 8/8
Plats: Chalmers tekniska högskola

Rymdforskarskolan i Lund

Datum: 3/8 – 12/8
Plats: Lunds universitet


Ansökan för 2023

För att ansöka till Rymdforskarskolan ska du fylla i ansökningsformuläret samt ladda upp ett personligt brev, dina senaste betyg och ett CV, i PDF-format. Hela ansökan (personligt brev, betyg och CV) skall helst laddas upp som en sammansatt PDF-fil. Döp din PDF-fil till NamnNamnsson_Ansokan.pdf, där Namn Namnsson byts ut mot ditt för- och efternamn. Det är frivilligt att också rekommendationsbrev skickas in separat, av författaren själv, för din räkning.

Ansökan för 2023 öppnar under våren. Ansökan skall vara skriven på svenska. Antagningsbesked väntas inom ett par veckor efter ansökans deadline. Observera: Du måste vara medlem i Astronomisk Ungdom för att ansöka. Medlemskap är helt gratis och om du inte redan är medlem så kan du snabbt och enkelt bli medlem genom att klicka här.

Personligt brev (max 1 sida)

Vi vill lära känna dig så bra som möjligt. Skriv därför ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till Rymdforskarskolan. Du är fri att själv utforma ditt brev, men det kan exempelvis beröra följande punkter:

 • Vem är du?
 • Varför söker du till Rymdforskarskolan?
 • Varför ska du bli en av dem som får delta i Rymdforskarskolan? Vad kommer ditt deltagande att tillföra Rymdforskarskolan?
 • Beskriv dina naturvetenskapliga, astronomi- eller rymdtekniska intressen och erfarenheter.
 • Beskriv intressen, engagemang eller erfarenheter utanför studierna.
 • Beskriv dina framtidsplaner med avseende på studie- och yrkesval, samt andra drömmar och mål.

Om du laddar upp separata PDF-filer, döp denna till NamnNamnsson_PersonligtBrev.pdf, där Namn Namnsson byts ut mot ditt för- och efternamn.

Rekommendationsbrev (frivilligt, max 2 st, skickas in separat)

Rekommendationsbrev kan vara meriterande, men är en frivillig del i ansökan. Du kan exempelvis be en av dina lärare i naturvetenskap, teknik, eller matematik, eller motsvarande relevant person, att författa ett rekommendationsbrev med en motivering till varför just du är lämplig att delta i Rymdforskarskolan. I ansökan får max 2 rekommendationsbrev ingå, men kom ihåg att kvalitet är bättre än kvantitet här. Rekommendationsbrev kan exempelvis innehålla, men är inte begränsat till, följande:

 • Vad skulle ett deltagande i Rymdforskarskolan betyda för eleven?
 • Elevens naturvetenskapliga, tekniska, matematiska, språkliga eller övriga akademiska förmågor.
 • Uppvisat intresse för rymden, eller naturvetenskap och teknik generellt.
 • Vad skulle elevens deltagande tillföra Rymdforskarskolan?
 • Uppvisat forskningsintresse.
 • Förmåga att arbeta tillsammans med andra.

Rekommendationsbrev, på svenska eller engelska, mailas in i PDF-format av författaren själv till ansokan@au.se senast samma datum som ansökan stänger. Det ska framgå tydligt i mailet, samt gärna i dokumentets filnamn, vilken elev som rekommendationsbrevet gäller.

Besked om plats medelas efter sista ansökningsdag och alla ansökningar har gåtts igenom. Det har hänt att beskedet hamnat i skräposten så glöm inte att även kolla där.

Frågor? Maila oss gärna på 

rymdforskarskolan@au.se


Sök till så många upplagor du kan!

Boende är gemensamt för alla elever på alla upplagor av Rymdforskarskolan, så du kan exempelvis inte bo hemma. Sök till så många upplagor du vill och kan delta i. Du kan bara antas till en upplaga, men ju fler du söker till desto större är dina möjligheter att bli antagen, eftersom du då är med i fler urvalsgrupper. Eftersom söktrycket är högt är det därför bäst att söka till så många upplagor som du har möjlighet att delta i. Om du önskar att rangordna dina val så kan du förmedla det i övrigt-rutan i ansökningsformuläret.

Betyg

Bifoga ett av skolan underskrivet utdrag av dina senaste betyg över avslutade gymnasiekurser. Om du går i ettan går det bra att också bifoga dina slutbetyg från högstadiet. Det viktigaste är inte att du har höga betyg, utan att du är intresserad och motiverad. Om du laddar upp separata PDF-filer, döp denna till NamnNamnsson_betyg.pdf, där Namn Namnsson byts ut mot ditt för- och efternamn.

CV (max 2 sidor)

Förutom grundläggande information, såsom fullständiga kontaktuppgifter, kan ditt CV innehålla info om exempelvis deltagande i naturvetenskapliga, musikaliska eller idrottsliga tävlingar, stipendier eller utmärkelser i skolan eller andra sammanhang, föreningsengagemang, ideellt arbete och förtroendeuppdrag, deltagande i andra sommarforskarskolor eller vetenskapliga konferenser, och annat som kan vara relevant. Om du laddar upp separata PDF-filer, döp denna till NamnNamnsson_CV.pdf, där Namn Namnsson byts ut mot ditt för- och efternamn.

Ansök här!

Samarbetspartners

Varukorg