Rymdpolitiska gruppen

Rymdpolitiska gruppen arbetar med att förmedla Astronomisk Ungdoms medlemmars åsikter på det rymdpolitiska planet, vilka är fastslagna av årsmötet. Dessa punkter finns att läsa om på sidan Idéprogrammet. Dessa punkter syftar i första hand till att främja ungas rymdintresse vilket kan uppnås genom påverkan på omvärlden inom det rymdpolitiska området. Målet med idéprogrammet är även att öka fokus på rymd- och astronomirelaterade frågor i samhällsdebatten generellt.

Rymdpolitiska gruppens uppgift är att inspirera, intressera och informera om rymdpolitik med utgångspunkt i idéprogrammet. Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom närvaro och dialog med makthavare. Bland annat går det att läsa om vårt deltagande på Almedalsveckan 2019 här.

Kontakt: rymdpolitik@astronomiskungdom.se

Varukorg