Resestipendium till European Space Camp på Andøya Space Center!

Gör ett gymnasiearbete eller projektarbete relaterat till rymden och ta chansen att vinna ett fantastiskt resestipendium! Går du på gymnasiet och har gjort ett naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasiearbete med anknytning till rymden? Eller har du kanske gjort ett annat naturvetenskapligt eller tekniskt projektarbete om rymden, i skolan eller på fritiden? Då ska du vara med och tävla om Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium! Stipendiet tilldelas varje år en svensk gymnasieelev som gjort ett gymnasiearbete eller annat projekt inom astronomi eller rymdteknik. Du måste gå på ett naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet och vara mellan 17-20 år samt ha goda kunskaper i engelska för att kunna ansöka. Ansök senast 16 april 2023!

Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium – 2023 kommer vi skicka två stipendiater!

Mottagaren av Rymdstipendiet får ett heltäckande resestipendium till den en vecka långa internationella rymdteknik-forskarskolan European Space Camp på Andøya Space Center i Norge. Astronomisk Ungdom står för hela resan samt deltagaravgiften, totalt värde ca 20 000 kr. Programmet går av stapeln 30 juli – 6 augusti 2023, och syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om rymden och rymdteknik. Läs mer om arrangörerna här till höger.

European Space Camp är ett internationellt rymdteknikläger på rymdbasen Andöya space Center i Norge.
Riktlinjer och bedömning

För att kunna tilldelas Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium ska du vara elev på gymnasiet, vara 17-20 år gammal, och ha gjort ett naturvetenskapligt eller tekniskt projektarbete med anknytning till rymden. Du kan göra arbetet med syfte att delta i tävlingen, eller skicka in ditt gymnasiearbete eller annat projekt. Du skickar in ditt arbete och ett personligt brev, samt svarar på några kompletterande frågor via nedanstående formulär. Vid bedömning av din ansökan kommer hänsyn att tas till såväl kvaliteten på ditt arbete som ditt personliga engagemang och motivation till att delta i European Space Camp. För att kunna tilldelas stipendiet är god kommunikationsförmåga på engelska ett krav eftersom lägret är internationellt, så därför ska ditt personliga brev vara skrivet på engelska. Däremot spelar det ingen roll huruvida du har skrivit rapporten på ditt projektarbete på svenska eller engelska.

Samtliga ansökningar kommer att bedömas av en extern jury som slutligen tar fram två vinnare som båda får ta emot årets Rymdstipendium. Bedömningen av samtliga ansökningar baseras på följande kriterier:

 • Kandidatens entusiasm och motivation till deltagande under European Space Camp
 • Projektarbetets relevans och anknytning till astronomi, rymdteknik eller något till dessa närliggande områden
 • Huruvida projektarbetet är vetenskapligt korrekt och bygger på den vetenskapliga metoden
 • Huruvida projektarbetet uppvisar kandidatens förmåga till nytänkande och att dra egna slutsatser
 • Kandidatens samarbetsförmåga och förmåga att entusiasmera andra
 • Kandidatens språkliga förmågor i engelska

Personligt brev (max 3000 tecken)
Vi vill lära känna dig så bra som möjligt. Skriv därför ett personligt brev på engelska där du berättar om dig själv och varför du vill delta i European Space Camp. Du är fri att själv utforma ditt brev, men det kan exempelvis beröra följande punkter:

 • Vem är du?
 • Varför söker du Rymdstipendiet?
 • Varför ska du bli den som får delta i European Space Camp? Vad kommer ditt deltagande att tillföra European Space Camp?
 • Beskriv dina naturvetenskapliga, astronomi- eller rymdtekniska intressen och erfarenheter.
 • Beskriv intressen, engagemang eller erfarenheter utanför studierna.
 • Beskriv dina framtidsplaner med avseende på studie- och yrkesval, samt andra drömmar och mål.

Observera: Endast en stipendiat kommer att utses, men det går bra att skicka in ett arbete du har gjort tillsammans med någon annan. Detta ska då framgå i din ansökan. Skriv också kort hur arbetsfördelningen har sett ut under arbetets gång, dvs vem som gjort vad.

Ett tips till dig som håller på med ditt projektarbete är att ta hjälp av Astronomisk Ungdoms tipssamling för gymnasiearbeten med anknytning till rymden och astronomi. Se till att ditt arbete bygger på vetenskaplig metodik och är uppbyggt som en vetenskaplig eller teknisk rapport ska vara uppbyggd. För att kunna söka ska du vara medlem i Astronomisk Ungdom. Om du inte redan är det kan du bli det gratis här.

Programmet arrangeras av:

Programmet går av stapeln på Andøya Space Center och förutom den svenska elev som AU skickar så finns även möjlighet för svenskar att söka stipendium dit genom European Space Agency, som har två platser på sommarforskarskolan för ungdomar i ESA-länder.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor gällande Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium. Frågor kan gälla huruvida din frågeställning ligger tillräckligt nära astronomi- eller rymdteknikområdena, detaljer kring resestipendiet till ESC, juryns bedömningskriterier eller något helt annat. Varmt välkommen att kontakta oss!

Varukorg