Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium

Information om Rymdstipendiet 2018 kommer inom kort.

Går du på gymnasiet och har gjort ett gymnasiearbete med anknytning till rymden? Eller har du kanske gjort ett annat projektarbete om rymden, i skolan eller på fritiden? Då ska du vara med och tävla om Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium 2017! Stipendiet tilldelas varje år en svensk gymnasieelev som gjort ett gymnasiearbete eller annat projekt med anknytning till astronomi eller rymdteknik. Gör ett projektarbete om rymden och ta chansen att vinna ett fantastiskt resestipendium! Det behöver inte nödvändigtvis vara ett tekniskt eller naturvetenskapligt arbete, utan du kan också göra ett arbete i t.ex. samhällskunskap, pedagogik eller psykologi som har någon koppling till rymden.

 

Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium 2017

 

Mottagaren av Rymdstipendiet 2017 får ett heltäckande resestipendium till det tre veckor långa internationella astronomilägret International Astronomical Youth Camp (IAYC). Astronomisk Ungdom står för hela resan samt lägeravgiften värde ca. 10 000 kr. 2017 års upplaga går av stapeln mellan den 16:e juli och den 5:e augusti i norra delarna av Extremadura, Spanien (El Solitario).

Under lägret får du forska i ett spännande ämne som du själv väljer ur ett brett urval av såväl naturvetenskapliga som tekniska områden. Varje deltagare väljer en grupp som arbetar inom det område som ligger närmast deltagarens egna intresseområde. Du kan lära dig mer om alltifrån teleskop och astrofotografering till programmering, simuleringar av galaxer och relativitetsteori, och genomför tillsammans med en personlig handledare ett eget projekt i ditt valda ämnesområde.

telescope

 

Riktlinjer och bedömning

 

För att kunna tilldelas Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium ska du vara elev på en svensk gymnasieskola och ha gjort ett projektarbete med anknytning till rymden. Du kan göra arbetet med syfte att delta i tävlingen, eller skicka in ditt gymnasiearbete eller annat projekt. Du skickar in ditt arbete och svarar på några kompletterande frågor via nedanstående formulär. Vid bedömning av din ansökan kommer hänsyn att tas till såväl kvaliteten på ditt arbete som ditt personliga engagemang och motivation till att delta i IAYC 2017. Efter ett första urval kommer de starkaste kandidaterna att kallas till en kort intervju på engelska där fokus kommer att ligga på social kompetens och motivation. För att kunna tilldelas stipendiet är god kommunikationsförmåga på engelska ett krav eftersom lägret är internationellt, men det spelar ingen roll om du har skrivit ditt projektarbete på svenska eller engelska.

Samtliga ansökningar kommer att bedömas av en extern jury som slutligen tar fram en vinnare som får ta emot 2017 års Rymdstipendium. Bedömningen av samtliga ansökningar baseras på följande kriterier:

  • Kandidatens entusiasm och motivation till forskning och deltagande under IAYC 2017
  • Projektarbetets relevans och anknytning till astronomi, rymdteknik eller något till dessa närliggande områden
  • Huruvida projektarbetet är vetenskapligt korrekt och bygger på den vetenskapliga metoden
  • Huruvida projektarbetet uppvisar kandidatens förmåga till nytänkande och att dra egna slutsatser
  • Kandidatens sociala förmågor och förmåga att entusiasmera andra
  • Kandidatens språkliga förmågor i engelska

Observera: Endast en stipendiat kommer att utses, men det går bra att skicka in ett arbete du har gjort tillsammans med någon annan. Detta ska då framgå i din ansökan. Skriv också kort hur arbetsfördelningen har sett ut under arbetets gång, dvs vem som gjort vad.

Ett tips till dig som håller på med ditt projektarbete är att ta hjälp av Astronomisk Ungdoms tipssamling för gymnasiearbeten med anknytning till rymden och astronomi. Se till att ditt arbete bygger på vetenskaplig metodik och är uppbyggt som en vetenskaplig eller teknisk rapport ska vara uppbyggd. För att kunna söka ska du vara medlem i Astronomisk Ungdom. Om du inte redan är det kan du bli det gratis här.

Vi vill ha din ansökan senast den 30:e mars 2017. 

 

 

IAYC är ett internationellt rymdforskningsläger som uppmuntrar unga till forskning och ökade kunskaper i astronomi och intilliggande områden i en unik internationell atmosfär. Deltagarna är alla mellan 16 och 24 år gamla och kommer från hela världen. Lägret anordnas i spektakulära miljöer runt om i världen, och har tidigare anordnats i bland annat Tyskland och Storbritannien.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor gällande Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium 2017. Frågor kan gälla huruvida din frågeställning ligger tillräckligt nära astronomi- eller rymdteknikområdena, detaljer kring resestipendiet till IAYC 2017, juryns bedömningskriterier eller något helt annat. Varmt välkommen att kontakta oss!