Dessa partners, företag och organisationer gör Astronomisk Ungdoms verksamheter möjliga. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga! Vill du också stödja eller arbeta tillsammans med Astronomisk Ungdom? Tveka inte att kontakta oss eller läs mer här.

Swedish Aerospace Industries är en ideell förening som företräder svensk flyg- och rymdindustri i gemensamma frågor. Föreningen arbetar för att öka kunskapen om branschens förutsättningar och verksamhet och främjar samverkan mellan inte minst universitet och högskolor, myndigheter, små- och stora företag, institut samt beslutsfattare.<-->

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.<-->

Vetenskapens Hus har målet att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda en verksamhet med intressanta experiment och hands-on aktiviteter hoppas Vetenskapens Hus intressera både lärare och elever i grundskola och gymnasiet. I en förlängning bör verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

<-->

Svenska Astronomiska Sällskapet grundades 1919. Dess syfte är att öka intresset för och sprida kunskapen om den astronomiska vetenskapen. Detta görs genom egen verksamhet och genom stöd till andras. Astronomisk Ungdom är Svenska Astronomiska Sällskapets officiella ungdomsförbund. Tillsammans med vår moderorganisation och andra astronomiföreningar verkar vi för att främja astronomin i Sverige.

<-->

Varukorg