Astronomisk Ungdoms Skånedistrikt är AU:s distriktsorganisation i Skåne län. Alla AU:s medlemsföreningar med säte inom Skåne län är också medlemsföreningar i Astronomisk Ungdoms Skånedistrikt. I stora drag kan Skånedistriktets verksamhet sammanfattas i:

Lokal
Distriktet ska ha en lokal i Skåne som medlemsföreningarna får nyttja fritt för sin verksamhet framförallt kvällar och helger, förvara inventarier (såsom teleskop) i, och annat som en trevlig lokal kan tänkas användas till. Lokalen ska vara en smältdegel för unga rymdintresserade och de som engagerar sig ideellt för att främja rymdintresset hos barn och ungdomar.

Projektbidrag
Distriktet ska ha ett sökbart och generöst projektbidrag som kan sökas för verksamhet och projekt inom länet relaterat till rymden.

Personal
Distriktet ska ha en anställd personal som dagtid arbetar stödjande och utvecklande gentemot medlemsföreningarna, både vad gäller administration och verksamhet. Personalen ska peppa och hjälpa nya och befintliga ideellt aktiva i medlemsföreningarna.

Samverkan med Astronomisk Ungdom
Distriktet ska ha ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom att samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt engagerade.

Om distriktet

Kontakt: skane@au.se

Org.nr: 802532-6045

Bankgiro: 5555-4745

Swish: 123 126 20 96

Styrdokument

Stadgar:

Årsmötesprotokoll:

Verksamhetsplan:

 

Varukorg