Astronomisk Ungdoms Skånedistrikt är AU:s distriktsorganisation i Skåne län. Alla AU:s medlemsföreningar med säte inom Skåne län är också medlemsföreningar i Astronomisk Ungdoms Skånedistrikt. I stora drag kan Skånedistriktets verksamhet sammanfattas i:

Samverkan mellan medlemsföreningarna i Skåne
Distriktet jobbar aktivt för att främja och underlätta samarbetet mellan Astronomisk Ungdoms lokalföreningar i Skåne.

Samverkan med Astronomisk Ungdom
Distriktet har ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom att samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt engagerade.

Styrelsen (enligt bilden nedan)

Kommunikatör – Filip Manjevic

Distriktsordförande – Fanny Johansson

Sekreterare – Elin Lundahl

Skattmästare – Eddie Profaska Dzankic

Om distriktet

Kontakt: skane@au.se

Följ oss på instagram!

Aktuellt inom distriktet

Anmälan till Space Camp Skåne är öppen!

Distriktskväll på Rymdforskarskolan i Lund – 1 augusti

Framtida aktiviteter

Läxhjälp i Lund

Tema liv i rymden! med Unga Astrobiologer (aktivitet för alla mellan 6-25 men främst för 9-13 åringar). Mer info kommer snart!

AUlympics med PAS – coming soon

Mini mAUrathon – coming soon

Missa inte höstens roligaste barnaktivitet!

Mer info kommer snart!

Aktiviteten arrangeras av Skånedistriktet samt Astronomisk Ungdoms temaförening Unga Astrobiologer

Aktiviteten är helt gratis för dig som deltar.

Varukorg