Stipendier

Stipendier från Astronomisk Ungdom

Har du en idé på ett roligt projekt du vill genomföra? Har projektet en anknytning till rymden? Då har du möjlighet att söka bidrag från Astronomisk Ungdom!

Vem kan ansöka, och vilken typ av stipendium beviljas?

Medlemmar i Astronomisk Ungdom kan ansöka om stipendier från förbundet för projekt och verksamheter som fyller ett syfte i linje med förbundets syfte, och som riktar sig till förbundets målgrupp. Det betyder att projektet ska bidra till att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige, vilket även innefattar stöd till projekt som uppmuntrar och möjliggör för dig som medlem att själv utveckla ditt rymdintresse.

Alla medlemmar mellan 6 och 25 år är välkomna att ansöka. Yngre medlemmar kan ta hjälp av målsman vid ansökan om projektbidrag. Du kan ansöka om bidrag för såväl vetenskapliga/tekniska projekt, exempelvis gymnasiearbeten med rymdanknytning, men också för helt andra typer av projekt såsom att anordna ett Rymdcafé tillsammans med dina vänner eller för ett eget rymdkonstprojekt som du behöver material till. Projekt som syftar till att väcka intresse för rymden hos unga som inte redan har det välkomnas.

Hur ansöker du?

Ansökningar om stipendier behandlas löpande. Styrelsen för Astronomisk Ungdoms Riksförening beslutar vilka ansökningar som beviljas stipendium för sina projekt.

Ansökningar om medel för nya och avgränsade projekt som uppfyller förbundets syfte, att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i Sverige, prioriteras. Bidrag till ändamål av administrativ karaktär eller bidrag för löpande verksamhet beviljas enbart i undantagsfall.

Ansökan gör ni genom formuläret nedan. Vid frågor kontakta riksforeningen@au.se

Bidrag från Svenska Astronomiska Sällskapet

Genom medel från Stiftelsen Svenska astronomiska sällskapets planetariefond har Svenska Astronomiska Sällskapet, AU:s modersamfund, möjlighet att dela ut bidrag till amatörastronomiska och populärastronomiska projekt. Ansökningar, med motivering och beskrivning av projektet, ska inkomma till sällskapet absolut senast 1 september varje år. Accepterat format är ohäftade A4-papper, inget annat. Adress: Svenska Astronomiska Sällskapet, Albanova, 106 91 Stockholm.

Medlemsföreningar i Astronomisk Ungdom har möjlighet att ansöka om bidrag från planetariefonden. Om du är 6-25 år och genom medlemskap i AU får hem tidskriften Populär Astronomi i brevlådan så är du även medlem i Svenska Astronomiska Sällskapet, och har då också möjlighet att söka detta bidrag.

Läs mer om bidraget här.

Varukorg