Hedersstipendium

Astronomisk Ungdoms årliga hedersstipendium tilldelas en person som genom

särskilda insatser främjat ungas intresse för astronomi och rymdfart.

 

Astronomisk Ungdom tycker att det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett hedersstipendium årligen delas ut till en person som genom särskilda insatser har främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi och rymdfart hos barn och ungdomar i Sverige. Genom stipendiet vill Astronomisk Ungdom belöna särskilt betydelsefulla insatser och hårt arbete, samt uppmuntra till fortsatta insatser som främjar ungas rymdintresse i Sverige.

Det åligger förbundsstyrelsen att varje år utse en person till mottagare av detta stipendium. Om du vill nominera en person till denna utmärkelse är du välkommen att kontakta förbundsstyrelsen.

Stipendiesumman uppgår till 1 au ∙ k kronor avrundat till hela ören, där k är en konstant med värdet 1/100000000 kr ∙ m-1 och 1 au är en astronomisk enhet i meter.

 

2018

År 2018 utsåg AU:s förbundsstyrelse Petter Bragée, programchef på SVT Malmö, till Hedersstipendiat med motiveringen:

Petter Bragée skapade, skrev manus till, producerade och regisserade alla säsonger av TV-serierna Vintergatan, samt spinoff-serien Pax jordiska äventyr. Tillsammans står serierna för över ett decennium av galaktiska äventyr och har lett till ett brinnande rymdintresse hos en hel generation barn och unga i Sverige. Utan tvekan har Petter Bragées mästerverk bidragit stort till Astronomisk Ungdoms existens och framgång.

AU:s vice ordförande Josefin Karlsson och förbundsstyrelseledamot Robin Djerv delar ut 2018 års hedersstipendium till Petter Bragée. Foto: Mikael Ingemyr.

Hedersstipendiet delades ut i samband med Gastronomilägret 2018. På bild syns de deltagande medlemmarna tillsammans med Petter Bragée. Foto: Mikael Ingemyr.

Tidigare hedersstipendiater

 

2017

År 2017 utsåg AU:s förbundsstyrelse Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, till Hedersstipendiat med motiveringen:

Ulf Danielsson har, i sin roll som teoretisk fysiker och författare, varit en stor popularisator inom astronomi och fysik. Genom flertalet böcker, artiklar, föreläsningar, debatter och medverkan i radio & TV har han förmedlat sin kunskap om universum till allmänheten på ett inspirerande och tankeväckande sätt, och därigenom väckt såväl nyfikenhet som ett gediget intresse för vidare kunskap om rymden hos ungdomar över hela landet. Att få ta del av Ulf Danielssons filosofiska reflektioner och tankar kring världsrymden och människans plats i den har varit ett sant privilegium för otaliga unga i Sverige.

AU:s förbundsordförande Jennifer Andersson delar ut 2017 års hedersstipendium till Ulf Danielsson.

Hedersstipendiet delades ut i samband med AU:s 5-årsjubileumsfirande. På bild syns de deltagande medlemmarna tillsammans med Ulf Danielsson.

 

2016

År 2016 utsåg AU:s förbundsstyrelse Andrev Walden till Hedersstipendiat med motiveringen:

Andrev Walden använder sin plattform som journalist för att väcka intresse för rymden hos en bred allmänhet. Genom att ge publicitet till astronomiämnet på ett såväl humoristiskt som lättillgängligt sätt har han verkat för att sprida nyfikenhet och fascination för rymden bland unga i hela Sverige.

invigning-astronomisk-ungdom

Utdelningen av 2016 års hedersstipendium skedde under invigningen av Astronomisk Ungdoms första kansli, på KTH Campus i Stockholm.

andrev-walden

AU:s förbundsordförande Jennifer Andersson delar ut hedersstipendiet till Andrew Walden.

 

2015

År 2015 utsåg AU:s styrelse Christer Fuglesang till Hedersstipendiat med motiveringen:

Christer Fuglesang har som första svenske rymdfarare blivit en förebild och källa till inspiration för otaliga unga. Genom sina barnböcker och gedigna arbete med att popularisera rymdvetenskap har han spridit intresse och fascination för rymden i hela Sverige.

christer-fuglesang-astronomisk-ungdom

Ordförande Mikael Ingemyr delar ut AU:s hedersstipendium 2015 till Christer Fuglesang. Till vänster syns AU:s styrelseledamot Anna Larsson.

 

2014

År 2014 utsåg AU:s styrelse Marie Rådbo till Hedersstipendiat med motiveringen:

Marie Rådbo har i sin gärning som astronom och författare verkat för att göra astronomin tillgänglig för en bred publik. Genom sina populärvetenskapliga böcker, föredrag, medverkan i press, radio, och TV, har hon både inspirerat och spridit kunskap om rymden hos otaliga barn och unga.

Marie Rådbo - Astronomisk Ungdom, stipendium

AU:s styrelseledamot Elizabeth Werner syns tillsammans med hedersstipendiat Marie Rådbo under AU:s sommarläger 2014.

 

 

2013

År 2013 utsåg AU:s styrelse Odd Minde till Hedersstipendiat med motiveringen:

Odd Minde har genom sin drivkraft, entreprenörsanda och innovationsförmåga skapat stora möjligheter för unga att utveckla sitt intresse för astronomi och rymdfart. I sin roll som grundare av och projektledare för Rymdgymnasiet har Odd influerat en hel generation unga rymdintresserade.

DSC_0121

AU:s ordförande Mikael Ingemyr delar ut hedersstipendiet 2013 till Odd Minde utanför Rymdgymnasiet. Med i bild finns också Assye Süer, Anna Larsson och Erik Liliequist.