Hedersstipendium

Vi i Astronomisk Ungdom tycker det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett Hedersstipendium årligen utdelas till en person som genom särskilda insatser har främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi, rymdfart, eller därtill nära relaterade områden, hos barn och ungdomar i Sverige. Detta både för att belöna hårt arbete och för att uppmuntra fortsatta insatser.

Det åligger förbundsstyrelsen att varje år utse en person till mottagare av detta stipendium. Om du vill nominera en person till denna utmärkelse är du välkommen att kontakta styrelsen. Mottagaren meddelas i god tid innan utdelningen, som kan ske i samband med någon av Astronomisk Ungdoms övriga aktiviteter under året.

Stipendiesumman uppgår till $$(1$$ au$$)$$ $$\cdot \xi$$ kronor avrundat till hela ören, där $$\xi$$ är en konstant $$10^{-6}$$ kronor m$$^{-1}$$, och 1 au är en astronomisk enhet i meter.

2016

År 2016 utsåg AU:s förbundsstyrelse Andrev Walden till Hedersstipendiat med motiveringen:

Andrev Walden använder sin plattform som journalist för att väcka intresse för rymden hos en bred allmänhet. Genom att ge publicitet till astronomiämnet på ett såväl humoristiskt som lättillgängligt sätt har han verkat för att sprida nyfikenhet och fascination för rymden bland unga i hela Sverige.

andrev-waldeninvigning-astronomisk-ungdom

2015

År 2015 utsåg AU:s styrelse Christer Fuglesang till Hedersstipendiat med motiveringen:

Christer Fuglesang har som första svenske rymdfarare blivit en förebild och källa till inspiration för otaliga unga. Genom sina barnböcker och gedigna arbete med att popularisera rymdvetenskap har han spridit intresse och fascination för rymden i hela Sverige.

christer-fuglesang-astronomisk-ungdom

 

2014

År 2014 utsåg AU:s styrelse Marie Rådbo till Hedersstipendiat med motiveringen:

Marie Rådbo har i sin gärning som astronom och författare verkat för att göra astronomin tillgänglig för en bred publik. Genom sina populärvetenskapliga böcker, föredrag, medverkan i press, radio, och TV, har hon både inspirerat och spridit kunskap om rymden hos otaliga barn och unga.

Marie Rådbo - Astronomisk Ungdom, stipendium

2013

År 2013 utsåg AU:s styrelse Odd Minde till Hedersstipendiat med motiveringen:

Odd Minde har genom sin drivkraft, entreprenörsanda och innovationsförmåga skapat stora möjligheter för unga att utveckla sitt intresse för astronomi och rymdfart. I sin roll som grundare av och projektledare för Rymdgymnasiet har Odd influerat en hel generation unga rymdintresserade.

DSC_0121

Not: Vårt modersamfund, Svenska Astronomiska Sällskapet, delar varje år ut ett ungdomsstipendium om 5000 kr.