Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt

Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt är AU:s distriktsorganisation i Stockholms län. Alla AU:s medlemsföreningar med säte inom Stockholms län är också medlemsföreningar i Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt. I stora drag kan AUS verksamhet sammanfattas i:

Lokal
AUS ska ha en lokal i Stockholms stad som medlemsföreningarna får nyttja fritt för sin verksamhet framförallt kvällar och helger, förvara inventarier (såsom teleskop) i, och annat som en trevlig lokal kan tänkas användas till. Lokalen ska vara en smältdegel för unga rymdintresserade och de som engagerar sig ideellt för att främja rymdintresset hos barn och ungdomar.

Projektbidrag
AUS ska ha ett sökbart och generöst projektbidrag som kan sökas för verksamhet och projekt inom länet relaterat till rymden.

Personal
AUS ska ha en anställd personal som dagtid arbetar stödjande och utvecklande gentemot medlemsföreningarna, både vad gäller administration och verksamhet. Personalen ska peppa och hjälpa nya och befintliga ideellt aktiva i medlemsföreningarna.

Samverkan med Astronomisk Ungdom
AUS ska ha ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom att dela på lokalkostnader och samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt engagerade.

Om distriktet

Kontakt: stockholm@au.se

Org.nr: 802516-7043

Bankgiro: 5278-6837

Post- och besöksadress:

Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt
Drottninggatan 120 B
113 60 Stockholm

Styrdokument

Stadgar:

Årsmötesprotokoll:

Verksamhetsplan & verksamhetsberättelse:

Policy: