Syfte & historia

Astronomisk Ungdom är ett ideellt förbund som arbetar för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga mellan 6 och 25 år.

Varför finns vi?

Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Vi erbjuder mängder av plattformar som förenar, utvecklar och inspirerar mängder av barn och ungdomar med intresse och nyfikenhet för rymden varje år. Genom att ta vara på ungas rymdintresse främjar vi gemenskap och bidrar till ökade kunskaper i naturvetenskap och teknik, och stödjer därmed framtidens ingenjörer och naturvetare. Vår vision är ”Den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse för unga”, och vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö som för samman unga med kunskap, gemenskap, glädje och kompetens som viktiga ledord.

Varför rymden?

Vi vill stödja barn och ungdomars tekniska och naturvetenskapliga nyfikenhet och upptäckarglädje. Rymden fascinerar människor i alla åldrar, men intresset för astronomi och rymdteknik hos unga tenderar att avta när de når högstadieåldern. Detta vill vi ändra på. Astronomi benämns ofta som den äldsta vetenskapen, men det är också ett område med snabba vetenskapliga framsteg som är av stor betydelse såväl på Jorden som för mänsklighetens långsiktiga överlevnad. Genom att befästa ungas rymdintresse och ta tillvara på astronomins förmåga att inspirera och entusiasmera, ökar vi intresset för teknik och naturvetenskap generellt.

Styrdokument

En ideell och demokratisk organisation

Astronomisk Ungdom är en ideell och demokratisk organisation. Det betyder att vi inte arbetar vinstdrivande, utan att alla medel inom förbundet i slutändan når våra medlemmar och verksamheter, och används för att fylla vårt syfte. Förtroendeposter väljs under förbundets årsmöte, som också är förbundets högst beslutande organ. Samtliga verksamheter förenade med Astronomisk Ungdom skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt.

  1. Stadgar
  2. Strategi
  3. Måldokument 2019-2020
  4. Verksamhetplan 2019
  5. Idéprogram

Historia

Ett ungt förbund

Astronomisk Ungdom grundades den 19:e augusti 2012, på initiativ av Mikael Ingemyr, och lanserades till allmänheten under den första Astronomins dag och natt den 13:e oktober samma år.

VerksamhetsårMedlemsantalFöreningar
2012831
20131991
20144711
201513437
2016277115
2017315524
2018482746
2019524450
2020328545
2021272045
2022382449
Varukorg