Obestämdhetsrelationen

Om du jagar en subatomär partikel så kommer den bara öka sin hastighet. Ja så säger obestämdhetsrelationen som presenterades av Werner Heisenberg 1927. Man kan inte ”fånga” in en elektron, inte heller mäta en partikels exakta energi vid en viss tidpunkt....