Planetfakta: Venus

Andra planeten från solen är Venus, en planet som inte är allt för olik Jorden. Gravitationen, storleken, massan, densiteten och sammansättningen liknar alla Jordens. Men ingen måne roterar runt Venus och tvärt emot Jorden så omringas Venus av en giftig atmosfär och tjocka moln. Den giftiga atmosfären och de tjocka molnen stänger in värmen från […]

Planetfakta: Venus Läs mer »