Vad är Astronomisk Ungdom?

Astronomisk Ungdom arbetar för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Vi erbjuder mängder av plattformar som förenar, utvecklar och inspirerar mängder av barn och ungdomar med intresse och nyfikenhet för rymden varje år. Genom att ta vara på ungas rymdintresse främjar vi gemenskap och bidrar till ökade kunskaper i naturvetenskap och teknik, och stödjer därmed framtidens ingenjörer och naturvetare.

Du kan ansöka om stöd från Understödsfonden här!

Stöd oss!

Astronomisk Ungdom är ett ideellt förbund och samtliga verksamheter är beroende av bidrag och sponsring från såväl företag som privatpersoner som vill vara med och verka för vårt syfte. Om du vill vara med och främja intresset för rymden bland barn och unga i Sverige kan du fylla i nedanstående formulär och donera en valfri summa till understödsfonden. Pengarna i understödsfonden går så att AU-medlemmar som på grund av ekonomiska svårigheter inte kan betala sitt egna deltagare kan få subventionerade priser eller t.om gratis deltagande så att alla oavsett socioekonomisk bakgrund ska kunna delta i AUs nationella verksamheter. Den som donerar minst 2000 kronor blir officiellt sett en rymdhjälte.

Rymd- och astronomiläger

Läger är vår äldsta och mest älskade verksamhet, som varje år för samman upp emot 200 barn och unga och ger dem möjligheten att träffa nya vänner och lära sig mer om astronomi och rymdteknik.

Stjärnguiderna

Vi vill att alla barn och unga någon gång ska ha sett rymden genom ett teleskop. Stöd Stjärnguiderna så bidrar du till fler och bättre teleskopvisningar för allmänheten.

Astronomicentrum

Astronomicentrum är ett nationellt resurscentrum för astronomi. Projektet stödjer lärare i sin astronomiundervisning, och verkar för att alla elever ska ha möjlighet att utveckla sina kunskaper i astronomi och rymdteknik.

Knut Lundmark-dagarna

Knut Lundmark-dagarna är en två dagar lång konferens för gymnasieelever, som syftar till att inspirera och informera om möjligheterna till utbildningar och arbeten inom astronomi och rymdteknik.

Lägerdeltagande

Våra läger präglas av kunskap, gemenskap och glädje. Gör skillnad genom att låta din donation täcka deltagaravgiften till något av våra läger för barn och unga i familjer med ekonomiska svårigheter.

Rymdforskarskolan

Stöd framtidens naturvetare och ingenjörer. Under forskarskolan får eleverna lära sig mer om astronomi och rymdteknik, samtidigt som de får en inblick i svensk rymdindustri.

Rymd- och astronomiprojekt

Var med och stöd ungas rymddrömmar! Genom att bidra till att fler barn och unga kan genomföra projekt med rymdanknytning uppmuntrar du ungas nyfikenhet och upptäckarglädje.

Rymdpodden

Rymdpodden är en podcast om astronomi och rymdteknik på svenska, som syftar till att öka allmänintresset och ge allmänheten kunskap om nya forskningsrön med anknytning till rymden och rymdindustrin.

[gravityform id=”76″ title=”true” description=”true”]

Frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Ring oss

Du kan ringa kansliet på telefon: 070 – 000 90 56

Skicka e-post

Du kan maila oss via
kansli@au.se

 

Skicka post

Astronomisk Ungdom
Box 167
101 23 Stockholm

Besök oss

Drottninggatan 120
113 60 Stockholm

Varukorg