Astronomisk Ungdoms Uppsaladistrikt är AU:s distriktsorganisation i Uppsala län. Alla AU:s medlemsföreningar med säte inom Uppsala län är också medlemsföreningar i Astronomisk Ungdoms Uppsaladistrikt. I stora drag kan AUU:s verksamhet sammanfattas i:

Lokal
AUU ska ha en lokal i Uppsala som medlemsföreningarna får nyttja fritt för sin verksamhet framförallt kvällar och helger, förvara inventarier (såsom teleskop) i, och annat som en trevlig lokal kan tänkas användas till. Lokalen ska vara en smältdegel för unga rymdintresserade och de som engagerar sig ideellt för att främja rymdintresset hos barn och ungdomar.

Projektbidrag
AUU ska ha ett sökbart och generöst projektbidrag som kan sökas för verksamhet och projekt inom länet relaterat till rymden.

Personal
AUU ska ha en anställd personal som dagtid arbetar stödjande och utvecklande gentemot medlemsföreningarna, både vad gäller administration och verksamhet. Personalen ska peppa och hjälpa nya och befintliga ideellt aktiva i medlemsföreningarna.

Samverkan med Astronomisk Ungdom
AUU ska ha ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom att samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt engagerade.

Om distriktet

Kontakt: uppsala@au.se

Org.nr: 802530-1543

Bankgiro: 5473-1245

Styrdokument

Stadgar:

Årsmötesprotokoll:

Verksamhetsplan:

Varukorg