Välkommen till Uraniborgs Unga

Uraniborgs Unga är en lokalförening i Landskrona vid den Skånska västkusten. Till våran ära tillhör Ven (Hven för de gamla) Landskrona.

Senaste vi har gjort!

Besök på Max IV i Lund (1/2/2023), blogginlägg kommer snart

Kommande

Street astronomi i Landskrona (inget datum bestämt)
Astrofoto föreläsning (inget datum bestämt)
Serie: 10 dagar av Astronomi (Inget datum bestämt, under produktion)
Astronomi i Skåne, ett samarbete med andra föreningar (under idéstadiet)
Besök på ESS Med NTI Gymnasiet i Lund (Under hösten, under planering)

Ordförande

Hej, mitt namn är Chaspian och jag är ordförande för Uraniborgs Unga. Jag har suttit i styrelsen som ledamot för 2022 och tog över som ordförande för 2023

Sekreterare

Hej, mitt namn är Malte och jag är sekreterare för Uraniborgs Unga. Jag gick först med i styrelsen för 2023

Kassör

Hej, mitt namn är Otto och jag sitter som kasör. Jag ser till att vår ekonomi är giltig. Jag gick med i styrelsen för 2023

Varukorg