Utbildningar

Vill du studera något rymdrelaterat?

Måste jag läsa till ingenjör om jag vill jobba med rymden? På vilka universitet kan jag läsa utbildningar som har anknytning till universum? Är astronomi den enda naturvetenskapliga inriktningen som har med rymden att göra? Måste jag läsa ett program? Någon av dessa frågor kanske surrar i ditt huvud just nu. Kanske går du sista året på gymnasiet, med sista ansökningsdagen markerad med rött i kalendern. Eller så har du kanske redan varit ute i arbetslivet och bestämt dig för att återvända till skolbänken. ”Alla vägar bär till Rom”, sägs det. Men vilka vägar leder till rymden? På den här sidan kommer ett axplock av möjligheter för rymdintresserade att presenteras.

Det finns olika sätt att nå till rymden genom det svenska utbildningssystemet. Här kommer vi att fokusera på två av dessa, nämligen naturvetenskapliga kandidatprogram och civilingenjörsutbildningar. Dessutom finns det andra vägar, såsom humanistiska program, IT-utbildningar, och fristående kurser. Skillnaden mellan ett naturvetenskapligt program och ett civilingenjörsprogram är inte helt tydlig, men ändå ganska påtaglig. Båda utbildningarna kan ta dig dit du vill och du stänger inga dörrar oavsett vad du väljer, men kortfattat så leder en naturvetenskaplig astronomiutbildning mot en forskarkarriär och du fördjupar dig inom den rena fysiken, medan en civilingenjörsutbildning fokuserar på problemlösning och rymdteknik, vilket förbereder dig för en framtid inom industrin.

Naturvetenskapliga kandidatprogram

Här tas fyra typer av naturvetenskapliga program upp: astronomi, fysik, geovetenskap, och meteorologi. Hur dessa anknyter till rymden, och vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna kommer att besvaras. De allra flesta programmen har förkunskapskrav bestående av den grundläggande högskolebehörigheten, samt Fysik 2, Kemi 1, och Matematik 4. Vissa program kräver även Biologi 2 och Kemi 2.

Astronomi

Kopplingen mellan astronomi och en framtida karriär inom rymden är självklar. Om du vill forska om universum är ett kandidatprogram i astronomi en perfekt grund för vidare mastersstudier och en framtid inom särskilt universitetsväsendet, men även industrin. Du kan även få fysikertjänster. I Sverige finns det både renodlade astronomiprogram, men även kandidatprogram i fysik med inriktning mot astronomi.

Följande lärosäten erbjuder utbildningar inom astronomi:

Lunds universitet: Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik (www.lu.se);

Stockholms universitet: Kandidatprogram i astronomi (www.su.se);

Uppsala universitet: Kandidatprogram i fysik – Astronomi (www.uu.se).

Fysik

En annan bra grund till fortsatta studier inom ämnet astronomi är ett kandidatprogram i fysik. Fysik är ett mer vittspritt ämne på svenska universitet, och dessutom ger det en mer bred grund ifall du skulle vilja fördjupa dig inom ett annat ämne än rymden. Även här är det vanligt med en fortsatt karriär med forskning inom många olika relaterade områden. Genom att läsa fysik på universitetet får du ett försprång om du vill läsa astrofysik, kosmologi, geofysik, men även utbildningar inom teknik och materialutveckling, vilket kan leda till en karriär inom rymdfartsbranschen. Du kommer dessutom att få stora kunskaper inom problemlösning.

Här kan du läsa fysik:

Göteborgs universitet: Fysik, kandidatprogram (www.gu.se);

Karlstads universitet: Kandidatprogram i fysik (www.kau.se);

Linköpings universitet: Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram (www.liu.se);

Linnéuniversitetet: Fysikerprogrammet (www.lnu.se);

Lunds universitet: Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik samt Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik;

Stockholms universitet: Kandidatprogrammet i Fysik;

Uppsala universitet: Kandidatprogram i fysik – med inriktningarna Astronomi, Fysik, Meteorologi, och Geofysik.

Geovetenskap

Geovetenskap är en samlingsterm för vetenskaper som behandlar olika aspekter av jorden. Geologi, klimatologi, oceanografi, geofysik, glaciologi, hydrologi, och naturgeografi är några exempel på discipliner som faller under betäckningen geovetenskap. Dock kvarstår en fråga. Hur kopplar planeten jorden till universum, ja, förutom då att den ligger i rymden? Ett ordspråk lyder ”Genom sig själv känner man andra”, och det kan appliceras på det här. Genom att studera vår planet, och de processer som driver den, har vi möjlighet att förstå hur andra planeter i vårt solsystem och hur exoplaneter fungerar. Den tolfte astronauten som satte sin fot på månen – Harrison Schmitt – var geolog. Dessutom innefattar disciplinerna klimatologi och oceanografi atmosfärsstudier.

Geovetenskap eller geologi kan du läsa på dessa universitet:

Lunds universitet: Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi;

Göteborgs universitet: Geovetenskap, kandidatprogram;

Stockholms universitet: Kandidatprogram i geologi;

Umeå universitet: Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap (www.umu.se).

Meteorologi

Meteorologi är läran om luften, men i rymden består till allra största delen av vakuum. Så vad har denna utbildning med rymden att göra? Mycket av den observationsbaserade forskningen är väldigt beroende av vädret, och detsamma gäller rymdfart och uppskjutning av satelliter. Samtidigt är meteorologin beroende av just satelliter för sina observationer. Dessutom bedrivs mycket forskning kring vädret på till exempel Venus. Så det finns en stark koppling mellan meteorologi och universum. Om du läser meteorologi kommer du även att få goda kunskaper inom matematik och fysik.

Spana in dessa utbildningar om du vill läsa meteorologi:

Lunds universitet: Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik;

Stockholms universitet: Kandidatprogram i meteorologi;

Uppsala universitet: Kandidatprogram i fysik – Meteorologi.

Hur är det att plugga astrofysik i Lund?
”När jag skulle välja min utbildning så visste jag redan att jag ville studera rymden, det var det självklara valet. Frågan var hur, ville jag bygga satelliter, raketer och andra instrument som används vid forskning av rymden, eller ville jag hålla på med själva forskningen, datan. Efter lite tänkande insåg jag att det var det sistnämnda. Alltså, en naturvetenskaplig approach på fysik och astrofysik.” 

Rebecca Forsberg
Läs hela intervjun med Rebecca här.

Hur är det att plugga rymdteknik i Luleå?
”Att utbildningen håller till i Luleå, och den senare delen i Kiruna, gör att man redan som student befinner sig mitt i rymdsveriges centrum och det näringsliv man sedan ska kliva ut till. Både nationellt och internationellt finns det sedan många rymdinriktade projekt att delta ifrån till exempel ESA och NASA. Den utbredning som rymdindustrin har är till en stor fördel som student.” 

Theresia Hestad

Läs hela intervjun med Theresia här.

Tekniska utbildningar

Tekniska utbildningar, eller ingenjörsutbildningar, finns i överflöd i Sverige. När du läser en teknisk rymdutbildning så blir du väl förberedd för att arbeta inom rymdindustrin i Sverige och världen, men du kan också gå vidare och doktorera för att kunna forska i något spetsområde. Om du väljer att läsa rymdteknik får du en bred teknisk kompetens och förbereds inför att arbeta i Sveriges och världens rymdindustri. Som rymdingenjör kan du även arbeta inom andra tekniska områden eller gå vidare med forskning inom rymdteknik, och du har så klart goda möjligheter att arbeta med bland annat satellitteknik och andra tekniska rymdområden.

Hur väljer man rätt civilingenjörsprogram då? Det är ändå en utbildning på fem år. Ett tips är att kika på masterprogrammen redan från början. Det ger dig en uppfattning om var din utbildning kan komma att leda, och även vilka civilingenjörsprogram som ger behörighet till dessa.

Tekniska utbildningar tillhandahålls på över 20 lärosäten runt om i landet. De klassiska tre som det talas om i rymdsammanhang är Luleå Tekniska Universitet (LTU), Chalmers, och KTH. LTU utmärker sig, med sitt program i rymdteknik om 300 högskolepoäng (www.ltu.se ). Mälardalens högkola har ett civilingenjörsprogram i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp (www.mdh.se ).

Chalmers erbjuder två lite extra rymdiga masterprogram, nämligen Physics and Astronomy, och Wireless, Photonics and Space Engineering (www.chalmers.se). KTH har också ett masterprogram om kan tilltala lite extra, och det är Flyg- och rymdteknik (www.kth.se).

Väljer du en teknisk utbildning, i princip oavsett vilken, kommer du att lära dig problemlösning. Det är en egenskap som du kommer att ha nytta av i arbetslivet, oavsett vilket fält du till slut kommer att arbeta inom.

Andra vägar framåt

Självklart finns det andra människor än naturvetare och ingenjörer som arbetar med rymden. Om du är mer humanistiskt lagd, och samtidigt väldigt intresserad av rymden, så väntar kanske en karriär med vetenskapligt skrivande, kommunikation, media eller journalistik dig. Om tanken på att binda upp sig på ett program känns lite överväldigande, eller om du kanske bara vill fördjupa dig inom astronomi, så erbjuds det en uppsjö av fristående kurser inom ämnet. Dessa kurser kan vara på halvfart, på kvällstid, eller på distans.

Som avslutning så finns det några korta tips som kan vara bra att tänka på när man väljer utbildning och universitet. Om du har möjlighet är det väldigt bra att faktiskt åka till lärosätet, antingen på ett öppet hus eller för att skugga en student. Det sistnämnda är ett utmärkt tillfälle att få en inblick i hur utbildningen och studentlivet faktiskt fungerar i verkligheten. Prata med din studievägledare, eller med studievägledaren på lärosätet om du har några frågor. Gå även in på www.antagning.se, och lycka till med dina studier!

Största delen av innehållet på denna sida är skrivet av Izabella Remmert, AU:s ungdomsredaktör på Populär Astronomi

Orienteringskurser i astronomi

På följande universitet/högskolor erbjuds kvällskurser inom astronomi utan förkunskapskrav.

  Uppsala universitet

  Stockholms universitet

  Lunds universitet

  Karlstads universitet

  Göteborgs universitet

  Högskolan i Jönköping

  Linnéuniversitetet

Orienteringskurser i rymdteknik

På följande universitet/högskolor erbjuds kvällskurser inom rymdteknik utan förkunskapskrav.

Luleå tekniska universitet

 

Gymnasieprogram

Rymdgymnasiet, Kiruna

Rymdvetenskapsprogrammet (NA)

Rymdteknikprogrammet (TE)