Vem är aulumn?

Kraven för medlemskap (definition av vem som är aulumn) regleras i detta styrdokument [Länk kommer när den publiceras]. 

De kriterier som står i styrdokumentet är följande för att kunna med i Aulumni. 

  • Vara minst 20 år
  • Tidigare varit ideellt engagerad inom Astronomisk Ungdom*

*Tidigare ideellt engagerad betyder att man har tjänat in minst en förtjänstmedalj (inte nödvändigtvis fått fysiskt) eller motsvarande. Exempel på engagemang som leder till förtjänstmedalj är:

  • Ha varit projektledare/projektmedlem och genomfört ett evenemang på nationell nivå (ex läger, RFS, rymdresa med mera)
  • Ha suttit som styrelseledamot/ordförande i en förening under en mandatperiod.

Läs mer om medaljförordning här. https://www.astronomiskungdom.se/medaljer/

NOTERA:

  •  Det går att vara engagerad i AU och medlem i Aulumni samtidigt så länge man redan har tjänat in en medalj vid tidigare engagemang.
  •  Det går att vara medlem i Aulumni och AU-anslutna föreningar samtidigt.
  • Med två ovanstående punkter gäller att det finns INGET krav på avslutat deltagande eller engagemang inom AU för att kunna gå med i Aulumni.

 

Varukorg