Våra verksamheter

Rymdforskarskolan

Rymdforskarskolan

Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik, som ger ett trettiotal gymnasieelever möjlighet att under två veckor lära sig mer om astronomi, rymdteknik och rymdfart. Teori och laborationer varvas med gästföreläsare och sociala aktiviteter. Programmet ger deltagarna en översiktsbild av och smakprov på Sveriges rymdrelaterade verksamheter inom akademi och näringsliv, och visar på karriärmöjligheterna inom rymdbranschen. Rymdforskarskolan drivs av en anställd projektledare samt ett antal handledare.

Läger

Läger

Varje år arrangerar Astronomisk Ungdom ett antal läger med astronomi- och rymdteman. Lägren är en social sammankomst där deltagarna får lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar, observera natthimlen, umgås med likasinnade, se på film, gå på studiebesök, och mycket annat. I mars kommer Ungdomens Star Party i Uppsala att gå av stapeln för fjärde gången. Under lägret kommer även förbundets årsmöte att hållas. Under sommaren kommer ett astronomiläger att hållas i södra Sverige.

Hedersstipendium

Hedersstipendium

Vi i Astronomisk Ungdom tycker det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett Hedersstipendium årligen utdelas till en person som genom särskilda insatser har främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi, rymdfart, eller därtill nära relaterade områden, hos barn och ungdomar i Sverige. Detta både för att belöna hårt arbete och för att uppmuntra fortsatta insatser. Stipendiesumman uppgår till 1 495.98 SEK, vilket är en miljondel av avståndet mellan Jorden och Solen, multipicerat med en krona.

Populär Astronomi

Populär Astronomi

Medlemmar mellan 6 och 25 år får genom Astronomisk Ungdom en gratis prenumeration på tidskriften Populär Astronomi. I prenumerationen ingår också medlemskap i Svenska Astronomiska Sällskapet. Förbundet ansvarar dessutom för tidningens ungdomssektion, med nyheter, laborationer och annat rymdrelaterat material riktat till barn och unga.

Astronomins dag och natt

Astronomins dag och natt

Medlemsbrev

Astronomisk Ungdoms medlemsbrev skickas regelbundet ut till förbundsmedlemmar, och innehåller nyheter, uppdateringar och information om aktiviteter, verksamheter, medlemsföreningar och annat som händer inom förbundet. Genom förbundets medlemsbrev kan samtliga medlemmar ta del av förbundsstyrelsens arbete och följa förbundets framåtskridande under året.

AU:s webbshop

I AU:s webbshop kan besökare beställa allehanda profilprodukter, såsom muggar, pins, tygmärken, teleskop, t-shirts, och pennor; alla med karakteristisk AU- design. Produkterna kan även säljas och användas i samband med träffar eller utåtriktade aktiviteter, såsom läger eller deltagande i mässor.

Föreningar

På www.astronomiskungdom.se/foreningar finns information och exempeldokument för dem som vill starta en egen medlemsförening med ett syfte som är i enlighet med förbundets. Förbundet stödjer föreningar med lokal verksamhet (lokalföreningar) eller nationella föreningar som verkar inom ett avgränsat område inom astronomi och rymdfart (temaföreningar). Medlemsföreningar erhåller ett årligt bidrag om 2000 kronor + 20 kronor/medlem mellan 6 och 25 år. Varje medlemsförening som ansluts mellan januari och oktober erhåller ett startbidrag på 2000 kronor från förbundet.

Projektbidrag

Varje vår och höst delar Astronomisk Ungdom ut projektbidrag till projekt som verkar i enlighet med förbundets syfte. Här kan medlemmar och medlemsföreningar få finansiering till att genomföra specifika aktiviteter och projekt. Under 2016 skall 10 000 kr delas ut.

Årsmöte

Årsmötet hålls under våren och är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ. Det är medlemmarnas möjlighet att påverka förbundet och göra sin röst hörd. Under årsmötet väljs förbundsstyrelse för nästkommande verksamhetsår, det fattas beslut om verksamhetsplan, och många andra viktiga frågor tas upp.

AU-konferensen

AU-konferensen hålls under hösten och är en mötesplats för alla förbundsaktiva, från verksamheter såväl som föreningar. Under konferensen hålls föreläsningar och seminarier om förbundet, diskussioner och erfarenhetsutbyten sker, och många sociala aktiviteter anordnas för att främja en god och positiv internkultur.

Rymdresor

En rymdresa är en sällskapsresa med astronomi- och rymdtekniktema för unga rymdintresserade mellan 16 och 25 år. Resan kan t.ex. gå till en astronomisk sevärdhet, studiebesök vid internationella rymdföretag, stora internationella teleskop eller andra rymdrelaterade resmål. Vill du bevittna solförmörkelsen på den Nordamerikanska kontinenten, besöka CERN och ESO, eller kanske ta en tur vid jätteteleskopen på La Palma tillsammans med andra rymdintresserade ungdomar?

Rymdbloggar

Rymdbloggar är en bloggportal för rymdintresserade ungdomar, på vilken man kan läsa mer om astronomi, vetenskap och vardagen som ung rymdintresserad. Portalen fungerar som en samlingsplats för unga rymdentusiaster i Sverige, och varvar aktuella rymdnyheter med personliga betraktelser.

Sociala medier

Facebook-grupp

Vetenskapsfestivalen

Stjärnguiderna

Stjärnguiderna

Stjärnguiderna är ett trottoarastronomi-projekt med målet att alla svenskar någon gång ska ha sett en närbelägen himlakropp genom teleskop. Detta genomförs genom att Dobson-teleskop lånas ut till aktiva i förbundet, som då blir stjärnguider, i utbyte mot att de någon gång i månaden håller i visningar på gator och torg i sitt närområde. Visningarna rapporteras in och resultaten redovisas i sociala medier, vilket bidrar till att skapa en gemenskap kring projektets mål.

Rymdpodden

Rymdpodden

Rymdpodden är Astronomisk Ungdoms officiella poddradio. Podden är ämnad att vara en serie lärorika och inspirerande samtal och intervjuer med kunniga astronomer och vetenskapsmän, och syftar till att göra astronomi och fysik tillgängligt för allmänheten, och öka den naturvetenskapliga kompetensen och intresset för astronomi och fysik i Sverige. Forskarintervjuerna varvas med det senaste från Astronomisk Ungdom och andra inslag av allmänintresse.

Astronomicentrum

Astronomicentrum

Astronomicentrum är ett nationellt resurscentrum för astronomi, med syfte att stödja lärare i deras undervisning. Astronomicentrum innefattar en hemsida med undervisningsmaterial och laborativa övningar i astronomi och rymdteknik, och erbjuder bokning av ideella föreläsare som föreläser i svenska skolans samtliga årskurser. Föreläsningar och annat material är utformat efter skolverkets kunskapsmål för såväl grundskola som gymnasiet.

Tävlingar

Varje år anordnas ett antal tävlingar i Astronomisk Ungdoms regi. Tävlingarna har huvudsakligen rymdtema och engagerar medlemmar över hela landet. Form och natur varierar från tävling till tävling.