Astronomicentrum ska hjälpa fler elever att uppfylla kunskapsmålen i Fysik

Under det gångna halvåret har ett projekt i Astronomisk Ungdoms regi startats upp under namnet Nationellt resurscentrum för astronomi; Astronomicentrum. Projektbidrag söktes från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och bidragsansökan beviljades. Frida Backjanis tillträdde 1 januari 2016 som projektledare och har sedan dess arbetat med att starta upp projektet. Astronomicentrum är Astronomisk Ungdoms nya plattform för lärare och elever i grundskolan och gymnasiet.

Nu är hemsidan lanserad (www.astronomicentrum.se) och fylld med pysseltips, uppgifter, laborationshandledningar för lärare, och färdiga föreläsningar som ideella från Astronomisk Ungdoms håller ute i skolor; allt i enlighet med astronomi-innehållet i kursplanerna i NO och Fysik i grundskolan och i gymnasiet. Det finns även en stor tipsbank med rymdtematiska filmer, spel, böcker, hemsidor och appar för att inspirera unga till att utforska rymden på fritiden, även utanför skolan. Hemsidan kommer att vara levande och fyllas på efterhand så att inget missas på rymdhorisonten.

Astronomicentrum-logo

Astronomicentrum har skapats för att:

  • Underlätta för lärare att undervisa i astronomi.
  • Ge astronomiundervisning större plats i skolor runt om i Sverige.
  • Peppa unga ideella föreläsare till att utvecklas inom presentationsteknik
  • Sprida astronomi till så många unga som möjligt, och väcka deras intresse för rymden.

Gå gärna in på hemsidan, surfa runt, föreslå föreläsare för din lärare och gotta ner dig i rymdtips!

skola

 

Varukorg