Projektbidrag

Projektbidrag

Bidrag från Astronomisk Ungdom

Har du en idé på ett roligt projekt du vill genomföra? Har projektet en anknytning till rymden? Då har du möjlighet att söka bidrag från Astronomisk Ungdom!

Vem kan ansöka, och vilken typ av projektstöd beviljas?

Medlemmar och medlemsföreningar i Astronomisk Ungdom kan ansöka om ekonomiskt bidrag från förbundet för projekt och RFS_kväveshowverksamheter som fyller ett syfte i linje med förbundets syfte, och som riktar sig till förbundets målgrupp. Det betyder att projektet ska bidra till att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige, vilket även innefattar stöd till projekt som uppmuntrar och möjliggör för dig som medlem att själv utveckla ditt rymdintresse.

Alla medlemmar mellan 6 och 25 år är välkomna att ansöka. Yngre medlemmar kan ta hjälp av målsman vid ansökan om projektbidrag. Du kan ansöka om bidrag för såväl vetenskapliga/tekniska projekt, exempelvis gymnasiearbeten med rymdanknytning, men också för helt andra typer av projekt såsom att anordna ett Rymdcafé tillsammans med dina vänner eller för ett eget rymdkonstprojekt som du behöver material till. Projekt som syftar till att väcka intresse för rymden hos unga som inte redan har det välkomnas.

RFS_bygg

Hur ansöker du?

Det är två ansökningsperioder per år, med deadlines 15 februari respektive 15 september. Styrelsen beslutar därefter vilka ansökningar som beviljas bland de inkomna. Bidrag betalas ut för beviljade ansökningar inom en månad efter ansökningperiodens deadline. I år kommer förbundet att bevilja bidrag om sammanlagt 15 000 kr vid vardera ansökningsperiod (dvs totalt 30 000 kr under året). Det betyder t.ex. att femton bidrag om vardera 1000 kronor kan delas ut varje ansökningsperiod, eller tre större bidrag om 5000 kronor vardera. Du bör därför välja en skälig bidragssumma att söka innan du skickar in din ansökan, för att maximera dina chanser att få ta del av bidraget.

Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten och posta i form av A4-papper till Astronomisk Ungdoms kansli, alternativt maila till kansli@au.se. Kansliets adress är: Astronomisk Ungdom, Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm. Använd denna blankett: Ansökningsblankett för projektbidrag

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast dagen för deadline. Behöver du mer utrymme att skriva på kan du bifoga ett separat A4-papper. En kort redovisning av projektet och hur pengarna användes skall vara kansliet tillhanda senast ett år efter beviljat bidrag.

Ansökningar om medel för nya och avgränsade projekt som uppfyller förbundets syfte, att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i Sverige, prioriteras. Bidrag till ändamål av administrativ karaktär eller bidrag för löpande verksamhet beviljas enbart i undantagsfall.

 

Bidrag från Svenska Astronomiska Sällskapet

Genom medel från Stiftelsen Svenska astronomiska sällskapets planetariefond har Svenska Astronomiska Sällskapet, AU:s modersamfund, möjlighet att dela ut bidrag till amatörastronomiska och populärastronomiska projekt. Ansökningar, med motivering och beskrivning av projektet, ska inkomma till sällskapet absolut senast 1 september varje år. Accepterat format är ohäftade A4-papper, inget annat. Adress: Svenska Astronomiska Sällskapet, Albanova, 106 91 Stockholm.

Medlemsföreningar i Astronomisk Ungdom har möjlighet att ansöka om bidrag från planetariefonden. Om du är 6-25 år och genom medlemskap i AU får hem tidskriften Populär Astronomi i brevlådan så är du även medlem i Svenska Astronomiska Sällskapet, och har då också möjlighet att söka detta bidrag.

Läs mer om bidraget här.