AU beviljas organisationsbidrag 2017

Astronomisk Ungdom har i år för första gången beviljats organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget delas varje år ut till ungdomsorganisationer i Sverige som förbättrar förutsättningarna för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Den 22:a december träffade Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse och personal ett flertal glada medlemmar för ett astronomisk julfirande på kansliet i Stockholm. Då avslöjades bl.a. decembers glada nyhet: Astronomisk Ungdom har nu för första gången beviljats organisationsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor!

Myndigheten delar 2017 ut totalt 212 miljoner kronor till 111 kvalificerade barn- och ungdomsorganisationer, som förbättrar förutsättningarna för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Organisationsbidraget gör det möjligt för alla dessa organisationer att bedriva sin verksamhet, och är viktigt för att civilsamhället ska fyllas av utvecklande och inspirerande ungdomsverksamhet.

För att få organisationsbidraget ska organisationen vara demokratiskt uppbyggd, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Dessutom måste organisationen uppfylla följande kriterier:

  • Medlemskapet är frivilligt
  • Organisationen har haft verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan
  • Organisationen har minst 1000 medlemmar i åldern 6-25 år, och den gruppen utgör minst 60 % av den totala medlemsbasen
  • Organisationen har medlemsföreningar i minst 5 olika län

Bidraget är tänkt att gå till löpande utgifter som gör det möjligt att driva organisationen under året, såsom kostnader för personal, kansli och administration. AU har växt så det knakar ända sedan starten 2012, och beviljandet av detta bidrag kommer vara avgörande för att upprätthålla denna utveckling under det verksamhetsår vi har framför oss.

Den summan som AU är beviljad ligger på 1 164 908 kronor, och pengarna kommer till största delen att gå till föreningsbidrag och föreningsstöd till våra 14 medlemsföreningar, kansli och personal som gör den löpande verksamheten möjlig, och till finansiering av vår medlemstidning Populär Astronomi som skickas ut till nästan alla medlemmar fyra gånger per år. Vi har bland annat köpt in en ny medlemsdatabas som kommer att underlätta all administration kring föreningar och medlemsregistrering.

Detta är en nyhet som är av stor positiv betydelse för AU:s verksamhet under kommande år. Stort tack till personal, förtroendevalda och medlemmar som arbetat hårt för detta och lagt ned åtskilliga tusentals timmar sammanlagt på att utveckla och föra AU dit vi är idag.

Stort tack alla fantastiska medlemmar i AU; alla ni som driver föreningar och projekt, ni som kommer på evenemang, ni som läser medlemsbrevet och får Populär Astronomi i brevlådan. Tack till alla ni som tycker om astronomi och med det gör Astronomisk Ungdom som organisation existensberättigad. Att vi tillsammans byggt en organisation med en fantastisk gemenskap och inkluderande organisationskultur är vad som gjort det möjligt för AU att ta sig till ända hit på bara fyra år. Tack för allt hårt arbete.

Vi på Astronomisk Ungdoms kansli önskar er alla en mysig jul och ett gott nytt år fyllt av ny kunskap, glädje, astronomi och gemenskap!

Varukorg