Lund Aerospace and Rocketry Association, LARA, har som syfte att främja intresset för raketteknik för studenter vid Lunds universitet.

Organisationsnummer: 802522-1022

Kontakt till styrelsen: lara@au.se