LARA

Lund Aerospace and Rocketry Association (LARA) är en förening som grundades 2019 med syftet att främja intresset för raketteknik vid LTH. Detta gör vi genom regelbundna träffar där vi bygger och utvecklar våra egna raketer. Vi gör allt från våra egna noskoner till vår egen mjukvara. Vem som helst som är intresserad av rymden och raketbygge är välkommen att bli medlem och inga förkunskaper krävs – vi är här för att lära oss tillsammans! 

Att vara medlem i LARA

Att vara medlem i LARA är givetvis gratis och det medför inga skyldigheter, bara möjligheter! Du är aktiv på dina egna villkor och gör precis så mycket vill. Som aktiv medlem kan du vara med i olika grupper där du arbetar för att konstruera raketen på olika sätt, tex elektronik, mjukvara eller självaste strukturen och bränslet. Du kan också vara med i en grupp som arbetar med LARA:s brand. Mer om LARA:s Teams finner du nedan. Sedan om du har lite tid så kan man alltid vara stödmedlem! Det är inget du måste meddela till oss vilket du väljer. Aktiv medlem är en sådan som är med och stödmedlem är sådana som inte är med på föreningsaktiviteter helt enkelt!

Förutom raketbygge anordnar vi en massa annat kul. Vi försöker anordna föreläsningar och mer sociala evenemang också. Exempelvis anordnade vi Rumtidskrökningenen konferens för alla studentföreningar i Astronomisk Ungdom där vi en hel helg under sommaren hängde i en stuga och hade det gött! Som medlem får du ta del av allt vi gör, och dessutom det som vårt moderförbund Astronomisk Ungdom gör!

I LARA kan vem som helst söka poster, bara du är medlem i föreningen och har ett sug på att engagera dig! Det finns inga krav på tidigare erfarenheter. Så länge man har en vilja att lära sig så kommer man klara av att sköta posten galant. För sitt arbete så blir man givetvis tackad, exempelvis blir man bjuden på skifte och tackfest. Val till poster utlyses under vintern och valet sker på årsmötet. Att engagera sig i LARA är en utmärkt chans att påverka föreningens arbete, men också göra så vi kan bygga de bästa av raketer som Lund skådat. 

Sedan när du har gått med i föreningen har vi samlat instruktioner i ett levande dokument för att du så enkelt som möjligt ska komma igång. Det finner du här.

Styrelsen

I styrelsen sitter ordförande, sekreterare, kassör, operativ chef och en styrelseledamot. Styrelsen arbetar tillsammans för att leda föreningens dagliga verksamhet men också på ett visionärt och långsiktigt plan. De samlas för regelbundna styrelsemöten för planering, beslut om inköp och dylikt.

Gabriel Delerin

Ordförande

Ordförande har utöver vanliga styrelseuppgifter ytterst ansvar för föreningen och sköter externa kontakter. Som ordförande leder man styrelsemötena och har en övergripande blick över föreningens arbete. 

E-mail:gabriel.delerin@au.se
Telefon+46 76 006 31 41

Oscar Karlsson

Kassör

Kassören har utöver vanliga styrelseuppgifter ansvar för budget och bokföring. Kassören har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi. Även om styrelsen tillsammans beslutar om den årliga budgeten så är det kassörens uppgift att leda budgetarbetet.  

E-mail: 
Telefon:

Sekreterare

Sekreteraren har utöver vanliga styrelseuppgifter ansvar för att föra protokoll under styrelsemötena och se till att protokollet justeras. Man är i regel även sekreterare under årsmötet, och uppdaterar efteråt styrdokumenten i enlighet med mötets beslut.

E-mail: 
Telefon:

Operativ chef

Den operativa chefen har utöver vanliga styrelseuppgifter ansvar för kontakten mellan styrelsen och de olika teamen. Man har ytterst ansvar för att koordinera och samordna teamen och dess team managers. Operativa chefen ansvarar också för kontakt med verkstad.

E-mail: 
Telefon:

Alexander Cedervall

Styrelseledamot

Som styrelseledamot har man inga särskilda uppgifter förutom vanligt styrelsearbete. Styrelseledamoten tar initiativ och hjälper till där det behövs och stödjer resterande ledamöter i styrelsen med deras arbete.

E-mail:alexander.cedervall@au.se
Telefon+46 73 320 21 33‬

Styrdokument

Styrdokumenten är de dokument som styr vår verksamhet. Här ingår stadgar och årets verksamhetsplan.

Stadgar
Verksamhetsplan 2020

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsen sammanträder regelbundet några gånger per månad. Vill ni läsa protokoll så kan ni höra av er till styrelsen på lara@au.se.

Årsmötesprotokoll

I februari varje år hålls årsmötet, det högst beslutande organet i föreningen. Under mötet väljs bland annat en ny styrelse och andra poster.

Årsmötesprotokoll 2020

Teams

LARA:s verksamhet delas upp i fyra teams: StructuresPropulsionElectronics & Software och Public Relations. Medlemmarna väljer att gå med i teams beroende på eget intresse. Vissa är med i flera medan andra bara är med i ett. 

Structures

I Structures-gruppen så ligger fokus på strukturen. De arbetar med utformningen av raketen, d.v.s kroppen, vingar, noskon o.s.v. Till detta så kan man använda CAD och simuleringar av luftflöden och dylikt. Målet är att optimera det yttre på raketen. Här är också fokus på självaste designen av raketen.

Team manager – Structures
E-mail:

Propulsion

I Propulsion-gruppen så ligger all fokus på det som får raketen att flyga, d.v.s. raketmotorer och landningssystem. Även här kommer simuleringar in i bilden men också konstruktion av motorer och produktion av bränsle. I detta teamet så tillkommer även arbetsuppgifter angående regelverk och lagar för uppskjutning och givetvis ett gediget säkerhetstänk.

Team manager – Propulsion
E-mail:

Electronics & Software

I Electronics & Software-gruppen så håller man på med kretsar och programmering. Det kan handla om att bygga ihop kretsar och egentligen all hantering av mätutrustning. Tycker man om microcontrollers, småpill och sitta i en källare och programmera så hamnar ofta medlemmar här.

Oskar Watsfeldt

Team manager – Electronics & Software
E-mail:

Public relations

I Public relations-gruppen så har man ingen fysiskt kontakt med raketen. Istället ligger fokus på LARA:s brand. I denna arbetsgrupp har vi medlemmar med ett sinne för det estetiska och som kan bruka en kamera. Alternativt, ett intresse för webbutveckling, foto- och videoredigering.

Team manager – Public Relations
E-mail:

Kontakt

Organisationsnummer: 802522-1022
E-mail: lara@au.se

Varukorg