Astronomisk Ungdoms Västra Götalandsdistrikt är AU:s distriktsorganisation i Västra Götalands län. Alla AU:s medlemsföreningar med säte inom Västra Götalands län är också medlemsföreningar i Astronomisk Ungdoms Västra Götalandsdistrikt. I stora drag kan distriktets verksamhet sammanfattas i:

Lokal
Distriktet ska ha en lokal i Göteborg som medlemsföreningarna får nyttja fritt för sin verksamhet framförallt kvällar och helger, förvara inventarier (såsom teleskop) i, och annat som en trevlig lokal kan tänkas användas till. Lokalen ska vara en smältdegel för unga rymdintresserade och de som engagerar sig ideellt för att främja rymdintresset hos barn och ungdomar. Planen är att Slottsskogsobservatoriet ska utgöra denna lokal.

Projektbidrag
Distriktet ska ha ett sökbart och generöst projektbidrag som kan sökas för verksamhet och projekt inom länet relaterat till rymden.

Personal
Distriktet ska ha en anställd personal som dagtid arbetar stödjande och utvecklande gentemot medlemsföreningarna, både vad gäller administration och verksamhet. Personalen ska peppa och hjälpa nya och befintliga ideellt aktiva i medlemsföreningarna.

Samverkan med Astronomisk Ungdom
Distriktet ska ha ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom att samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt engagerade

Om distriktet

Kontakt: vastragotaland@au.se


Org.nr: 802519-3551
Bankgiro: 5862-8280
Swish: 123 409 96 93

Styrdokument

Stadgar:
Stadgar, AUG

Varukorg