Marie Rådbo tilldelad Astronomisk Ungdoms Hedersstipendium 2014

Astronomisk Ungdom delar varje år ut ett stipendium för att belöna någon som bidragit extra mycket till föreningens syfte – att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga. Nu har tiden för att tillkännage årets stipendiat kommit. 2014 års Hedersstipendium tilldelas Marie Rådbo!

Motiveringen lyder:

Marie Rådbo har i sin gärning som astronom och författare verkat för att göra astronomin tillgänglig för en bred publik. Genom sina populärvetenskapliga böcker, föredrag, medverkan i press, radio, och TV, har hon både inspirerat och spridit kunskap om rymden hos otaliga barn och unga.

Marie har redan från början av sin karriär sett behovet av att fånga upp allmänhetens intresse för naturvetenskap. Som astronom vid Göteborgs universitet slog det Marie att nästan alla barn var intresserade av astronomi, men att allmänheten ändå generellt sett ansågs vara ointresserad av naturvetenskap. Det här gjorde att Marie på 1970-talet bestämde för att ägna en del av sitt liv åt att popularisera astronomi och annan naturvetenskap.

Sedan dess har Rådbo turnerat runt på skolor med sitt planetarium och visat universum för runt 100 000 barn, skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker både för barn och vuxna, producerat utbildningsprogram för TV, byggt upp Universeums rymdutställning i Göteborg, sommarpratat i P1, och mycket mer. Marie Rådbo har gjort ett enormt avtryck i svensk astronomis historia genom att vara en pionjär i att ta ner vetenskapen på jorden och göra den lättbegriplig.

När det kommer till att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga är Marie Rådbo kanske Sveriges största namn idag, och vi i föreningen är djupt tacksamma och imponerade av hennes insatser.

Stipendiesumman uppgår till $$(1$$ au$$)$$ $$\cdot \xi$$ kronor avrundat till hela ören, där $$\xi$$ är en konstant $$10^{-6}$$ kronor m$$^{-1}$$.

pic1

Ett stort grattis, Marie Råbo!

Varukorg