Glöm interstellära resor: bygg det här teleskopet istället

SETI-veteranen Seth Shostak föreslår ett sätt att detaljerat utforska utomjordiska civilisationer – utan att faktiskt besöka dem eller ens vänta i århundraden på svar via radiovågor från dem.

Förslag: Bygg en gigantisk rymdbaserad interferometer!

För att kunna observera en viss nivå av detaljer i teleskop så krävs olika höga upplösningar. Ett teleskops upplösningsförmåga är linjärt beroende av teleskopöppningens diameter (apertur). Förenklat betyder det att ju större ett teleskop är, desto finare detaljer kan det upplösa.

För att utforska civilisationer på jordliknande planeter långt borta, säg upp till 100 ljusår bort, föreslår Shostak att man gör ungefär som Google maps; kartlägg planetens yta i detalj med rymdbaserade teleskop!

Hur stort teleskop behövs då för att kunna upplösa objekt små som t.ex. bilar, på planeter 100 ljusår bort? Jo, ett teleskop med en diameter på ca 160 miljoner km, eller lite större än avståndet mellan Jorden och Solen. Ett sådant stort teleskop är troligen omöjligt att konstruera, men här kommer det fina; för att uppnå upplösningsförmågan som ett sådant stort teleskop har så behövs egentligen inte ett sådant stort enskilt teleskop, utan det går lika bra med många små sammankopplade teleskop, utspridda över den stora arean.

Teleskop som kopplas samman för att uppnå upplösningsförmågan motsvarande ett teleskop med samma diameter som avståndet mellan de sammankopplade teleskopen kallas för en interferometer. Och det är alltså med en monstruöst, närmast löjligt, stor sådan interferometer som vi Shostak menar att vi kan använda för att skapa ”Google maps” över närliggande planeter där vi misstänker att det kan finnas civilisationer, och på det sättet göra det onödigt att resa dit för att se efter, något som skulle vara båda mera kostsamt och ta längre tid.

Läs hela Shostak’s inlägg här: http://www.huffingtonpost.com/seth-shostak/forget-space-travel-build_b_5691353.html

Läs mer om astronomiska interferometrar här: http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_interferometer

Det finns två föreslagna projekt, om än i mycket mindre skala, som avser att åstadkomma rymdbaserade interferometrar med målet att observera planeter kring andra stjärnor, sk. exoplaneter. Det är Darwin, från ESA, och Terrestrial Planet Finder, från NASA. Läs mer om dem här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_(ESA)
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Planet_Finder

Varukorg